Streamování obrázků, videa a hudby pomocí funkce Přehrát

Z fotek, hudby a videí budete mít větší požitek, když je budete z počítače streamovat přímo do televize nebo reproduktorů. Třeba fotkami z dovolené si můžete listovat při jejich streamování z počítače do televize. Současně můžete přehrávat oblíbenou hudbu na reproduktorech, aby byla vaše prezentace ještě zajímavější. Nebo můžete pomocí aplikace Internet Explorer 11 streamovat fotky ze sítě Facebook nebo videa z YouTube.

Nastavení

Podle toho, co už jste nastavili, budete moct začít streamovat. Pokud máte v domácí síti například konzolu Xbox 360 a při nastavování počítače jste zvolili expresní nastavení, nejspíš můžete začít streamovat. V jiných případech může být potřeba nastavit nebo změnit síť a připojit kompatibilní zařízení.

Zobrazit vše

Nastavení sítě

Tady jsou některé rady k nastavení sítě.

Domácí síť: Potřebujete mít nastavenou domácí síť. Není to sice bezpodmínečně nutné, ale nejlepším řešením je asi použití bezdrátového směrovače, ke kterému se připojí všechna zařízení. Další informace najdete v tématu Nastavení bezdrátového směrovače.

Domácí skupina: Není to sice nutný požadavek, ale členství v domácí skupině může usnadnit sdílení mezi televizemi, reproduktory a počítači. Při instalaci počítače se systémem Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 se domácí skupina vytvoří automaticky. Pokud domácí skupina ve vaší domácí síti už je, můžete se k ní připojit. Další informace najdete v tématu Domácí skupina od začátku do konce.

Sdílení: Když zapnete sdílení, může se váš počítač připojovat k zařízením ve stejné síti. Sdílení jste už možná zapnuli při prvním nastavování počítače nebo při prvním připojení k síti. Pokud si nejste jistí, můžete zkontrolovat, jestli je zapnuté.

Zapnutí sdílení v síti

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť, klepněte nebo klikněte na název sítě a pak zapněte možnost Vyhledávat zařízení a obsah.

Používání kompatibilních zařízení

Někteří výrobci nabízejí zařízení, která poskytují skvělé možnosti streamování. Jiní výrobci sice neuvádějí, že jejich zařízení jsou kompatibilní, ale mnoho lidí s nimi má skvělé zkušenosti. Pokud hledáte nové zařízení nebo chcete vědět víc o kompatibilitě zařízení, podívejte se do centra pro kompatibilitu systému Windows a na seznam produktů certifikovaných pro Windows. Někdy není jednoduché předem zjistit, jestli budete moct streamovat do určitého zařízení, proto byste se měli raději nejdřív informovat, abyste nebyli později zklamaní.

Tady jsou další informace o kompatibilních zařízeních.

 • Jednoduše můžete začít streamovat prostřednictvím konzoly Xbox 360. Když budete vybírat zařízení, do kterého chcete streamovat, vyberte konzolu Xbox 360 namísto zařízení k ní připojených.

 • S funkcí Přehrát spolupracuje mnoho zařízení s certifikací DLNA. To, že má nějaké zařízení logo s touto certifikací, samo o sobě neznamená, že do něho můžete streamovat. Zkontrolujte, jestli je ve specifikacích zařízení uvedené, že má certifikaci Digital Media Renderer (DMR).

 • Pokud chcete streamovat přímo do televize nebo reproduktorů, připojte zařízení k síti podle pokynů výrobce zařízení. V mnoha případech je to jednoduché – stačí připojit zařízení ke směrovači pomocí ethernetového kabelu. Jakmile připojíte zařízení k síti a zapnete sdílení, měl by systém Windows automaticky najít zařízení, která spolupracují s funkcí Přehrát.

  Zobrazení připojených zařízení

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

  2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Zařízení.

  3. Zařízení, do kterých můžete streamovat, uvidíte v části Přehrávání.

   V ojedinělých případech se může stát, že zařízení, které s funkcí Přehrát spolupracuje, se tady nezobrazí. Příčiny můžou být různé. Pokud se chcete ujistit, že je zařízení kompatibilní, ověřte si to u výrobce, v centru pro kompatibilitu systému Windows nebo v seznamu produktů certifikovaných pro Windows. Pokud víte jistě, že je vaše zařízení kompatibilní, ale v části Zařízení se nezobrazí, možná ho budete muset přidat ručně nebo jde o jiný problém. Další informace najdete v tématech Přidávání, odebírání a správa zařízení a tiskáren a Tipy k řešení potíží s funkcí Přehrát.

Zahájení streamování

Streamovat můžete pomocí aplikací Fotky, Hudba a Video, které jsou součástí systémů Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Můžete používat taky jiné mediální aplikace, ale ty musí podporovat funkci Přehrát. Ke streamování z webu použijte aplikaci Internet Explorer 11. (Ke streamování nemůžete používat aplikaci Internet Explorer 11 pro počítač.)

 1. Otevřete v aplikaci obsah, který chcete streamovat.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Zařízení.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Zařízení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Přehrát a pak vyberte zařízení pro přehrávání, které chcete použít.

  Systém Windows zobrazí jenom zařízení, která můžou přehrát vybraný typ obsahu. Pokud není vaše zařízení zobrazené, můžete klepnout nebo kliknout na Přidat zařízení a zkusit ho přidat ručně.

Pokud chcete streamovat média pomocí Průzkumníka souborů, stačí v něm klepnout nebo kliknout na to, co chcete streamovat. Na kartě Přehrát ve skupině Přehrát klepněte nebo klikněte na možnost Přehrát a vyberte zařízení ze seznamu.

Streamování obsahu z Průzkumníka souborů spustíte tak, že vyberete příslušný obsah, v nabídce zvolíte Přehrát v zařízení a vyberete dostupné zařízení.

Poznámka

 • Z osobní kolekce médií můžete streamovat nejrůznější obsah – vámi vytvořenou hudbu a filmy, legálně vlastněnou hudbu a vlastní fotky. Zákony o autorských právech zakazují streamování a vysílání určitého obsahu, například komerčně vyráběných videí. Systém Windows vám umožní streamovat jen obsah, který máte právo sdílet.

Ovládání streamování

Jakmile se obsah začne přehrávat, můžete v aplikaci nebo na webové stránce používat ovládací prvky. Můžete taky používat tlačítka na počítači.

Například pomocí tlačítek počítače pro změnu hlasitosti můžete otevřít ovládací prvky, které umožňují změnit hlasitost, pozastavit a spustit přehrávání nebo se posouvat dopředu a dozadu. Pokud z počítače přehráváte několik věcí, můžete klepnutím nebo kliknutím na šipku doprava přepínat mezi ovládacími prvky pro jednotlivé položky. Klepnutím nebo kliknutím na ikonu aplikace přejdete na tuto aplikaci. Ovládací prvky jsou dostupné, i když je počítač zamknutý.

Ovládací prvky, které umožňují měnit hlasitost, pozastavit a spustit přehrávání nebo se posouvat dopředu a dozadu v právě přehrávaném obsahu

Pokud streamujete prostřednictvím konzoly Xbox 360 se senzorem Kinect, můžete používat hlasové příkazy a gesta.

Poznámka

 • Hlasové příkazy pro konzolu Xbox 360 se senzorem Kinect. nejsou dostupné ve všech jazycích.

Zastavení streamování

Streamování se dá zastavit bez přerušení přehrávání obsahu na vašem počítači.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Zařízení.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Zařízení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Tento počítač.

Potřebujete další pomoc?