Jak používat hlavní panel

Hlavní panel si můžete přizpůsobit: vyberte vzhled tlačítek, způsob jejich seskupování při víc otevřených oknech, umístění hlavního panelu na ploše a jaké ikony a aplikace se na něm zobrazují. Další informace o ploše najdete v tématu Plocha.

Hlavní panel s tlačítky
Hlavní panel

Použití hlavního panelu v aplikacích pro Windows Store

Pokud používáte aplikaci pro Windows Store, můžete pořád používat k přepínání aplikací hlavní panel, používat tlačítko Start a prohlížet si oznamovací oblast stejně jako v aplikaci klasické pracovní plochy.

Zobrazit vše

Zobrazení aplikací pro Windows Store na hlavním panelu

Pokud chcete, aby se aplikace pro Windows Store automaticky zobrazovaly na hlavním panelu, když je otevřete (nebo pokud chcete toto nastavení vypnout), použijte tento postup.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Rohy a okraje.

 3. Klepněte nebo klikněte na jezdec Zobrazovat aplikace pro Windows Store na hlavním panelu a tuto možnost zapněte nebo vypněte.

Poznámka

 • Připnuté aplikace pro Windows Store se budou zobrazovat na hlavním panelu, i když je možnost Zobrazovat aplikace pro Windows Store na hlavním panelu vypnutá.

Zobrazení nebo skrytí hlavního panelu v aplikaci pro Windows Store

 1. Hlavní panel zobrazíte, když najedete ukazatelem myši pod spodní hranu obrazovky. Potom klepněte nebo klikněte na tlačítko, ikonu nebo oznámení na hlavním panelu.

 2. Jakmile skončíte, hlavní panel skryjete, když přesunete ukazatel myši ze spodní hrany obrazovky.

Poznámka

 • Hlavní panel můžete zobrazit nebo skrýt, jenom když používáte myš.

Připnutí aplikace na hlavní panel

Připnutím aplikace na hlavní panel k ní získáte rychlý přístup.

 • Na obrazovce Start stiskněte a podržte aplikaci nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Připnout na hlavní panel. Můžete to udělat i v zobrazení Aplikace.
  – nebo –
  Pokud je aplikace už na ploše otevřená, stiskněte a podržte tlačítko této aplikace na hlavním panelu a posouvejte prst, dokud se neobjeví seznam odkazů (seznam zástupců nedávno otevřených souborů, složek a webů). (Pokud používáte myš, klikněte pravým tlačítkem na tlačítko aplikace na hlavním panelu.) Potom klepněte nebo klikněte na Připnout tento program na hlavní panel.

  Připnutí aplikace na hlavní panel
  Připnutím aplikace na hlavní panel k ní snadno získáte přístup.

Poznámka

 • Pokud chcete odebrat připnutou aplikaci z hlavního panelu, otevřete seznam odkazů aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Odepnout tento program z hlavního panelu.

Přesunutí hlavního panelu

Hlavní panel je obvykle zobrazený na spodním okraji plochy, ale můžete ho přesunout na některou stranu nebo na horní okraj plochy. Nutnou podmínkou přesunutí hlavního panelu je jeho odemknutí.

Zobrazit vše

Odemknutí hlavního panelu

 1. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Pokud je příkaz Uzamknout hlavní panel označený zaškrtnutím, klepněte nebo klikněte na Uzamknout hlavní panel.

Přesunutí hlavního panelu

 • Klepněte nebo klikněte na prázdné místo na hlavním panelu a potom ho přetáhněte k jednomu ze čtyř okrajů plochy. Jakmile je hlavní panel na požadovaném místě, uvolněte ho.

  Poznámky

  • Pokud chcete hlavní panel zamknout na místě, stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Uzamknout hlavní panel, čímž tuto volbu zaškrtnete.

  • Pokud chcete zobrazit hlavní panel v aplikaci pro Windows Store, najeďte ukazatelem myši za okraj obrazovky, kde je hlavní panel umístěný.

Změna uspořádání a přizpůsobení tlačítek na hlavním panelu

Můžete změnit pořadí tlačítek na hlavním panelu, zvolit způsob jejich seskupení, pokud je otevřených víc oken, a změnit jejich velikost.

Zobrazit vše

Změna uspořádání tlačítek na hlavním panelu

 • Pokud chcete změnit pořadí tlačítek aplikací na hlavním panelu, přetáhněte tlačítko ze současné pozice na jiné místo. Uspořádání tlačítek můžete měnit tak často, jak potřebujete.

Poznámka

 • Všechny otevřené soubory, které pocházejí ze stejné aplikace, jsou vždycky seskupené dohromady, a to i tehdy, když jste je neotevírali bezprostředně po sobě. Je to kvůli tomu, abyste viděli všechny náhledy aplikace najednou.

Změna vzhledu tlačítek hlavního panelu

 1. Otevřete Vlastnosti hlavního panelu a navigace: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Hlavní panel a ve výsledcích potom klepněte nebo klikněte na Hlavní panel a navigace.

 2. Na kartě Hlavní panel vyberte některou z možností v seznamu Tlačítka na hlavním panelu:

  • Vždy seskupit, skrýt popisky

   Toto je výchozí nastavení. Každá aplikace se zobrazí jako jedno tlačítko bez popisku, a to i v případě, že máte v aplikaci otevřených víc oken.

  • Seskupit při zaplnění hlavního panelu

   Toto nastavení zobrazuje jednotlivá okna jako samostatná tlačítka s popiskem. Jakmile se hlavní panel zaplní, aplikace s víc otevřenými okny se sbalí do jednoho tlačítka. Klepnutím nebo kliknutím na toto tlačítko zobrazíte seznam otevřených oken.

  • Nikdy neseskupovat

   Při tomto nastavení se každé okno zobrazí jako samostatné tlačítko s popiskem. Tlačítka se nikdy neseskupují, i když je otevřených víc oken stejné aplikace. Čím víc aplikací a oken otevřete, tím jsou tlačítka menší. Nakonec se budou posouvat.

 3. Pokud chcete na hlavním panelu používat malá tlačítka, zaškrtněte políčko Použít malá tlačítka na hlavním panelu. Pokud chcete používat velká tlačítka, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

 4. Klepněte nebo klikněte na OK.

Přizpůsobení oznamovací oblasti

Oznamovací oblast se nachází na pravém okraji hlavního panelu. Obsahuje ikony aplikací s informacemi o stavu a oznámení, které se týkají třeba příchozích e-mailů, aktualizací nebo připojení k síti. Můžete změnit ikony a oznámení, které se tady zobrazují.

Zobrazit vše

Skrytí ikony v oznamovací oblasti

 • V oznamovací oblasti přetáhněte ikonu, kterou chcete skrýt.

Tipy

 • Pokud chcete do oznamovací oblasti přidat skrytou ikonu, klepněte nebo klikněte na šipku Zobrazit skryté ikonyŠipka Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti a potom přetáhněte požadovanou ikonu zpátky do oznamovací oblasti. Můžete přetáhnout libovolný počet skrytých ikon.
 • Ikony, které se zobrazují v oznamovací oblasti hlavního panelu, můžete uspořádat jinak – stačí ikonu přetáhnout na jiné místo.

Postup při zobrazení skrytých ikon

 • Klepněte nebo klikněte na šipku Zobrazit skryté ikonyŠipka Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti.

Postup změny zobrazení ikon a upozornění v oznamovací oblasti

 1. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na ně klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.

 2. V části Oznamovací oblast klepněte nebo klikněte na Přizpůsobit.

 3. Pro každou ikonu vyberte jednu z těchto možností a potom klepněte nebo klikněte na OK:

  • Zobrazovat ikony a upozornění. Ikona se vždycky zobrazuje v oznamovací oblasti hlavního panelu a zobrazují se taky upozornění.

  • Skrýt ikony a upozornění. Ikona je skrytá a nezobrazí se upozornění pro příslušnou aplikaci.

  • Zobrazovat pouze upozornění. Ikona je skrytá, ale upozornění se budou zobrazovat.

Zobrazení plochy

Pomocí tlačítka Zobrazit plochu, umístěného na pravém konci hlavního panelu, rychle minimalizujete otevřená okna a zobrazíte plochu. Pokud používáte myš, můžete najetím ukazatele na tlačítko zobrazit náhled plochy bez zavírání nebo minimalizování otevřených oken.

Zobrazit vše

Minimalizace všech otevřených oken na ploše

 1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Zobrazit plochu na pravém konci hlavního panelu. Všechna otevřená okna se minimalizují a zobrazí se plocha.

 2. Pokud chcete vrátit okna zpět, znovu klepněte nebo klikněte na tlačítko Zobrazit plochu.

Zapnutí náhledu plochy

Toto nastavení jde změnit, jenom když používáte myš.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Zobrazit plochu umístěné na pravém konci hlavního panelu a potom klikněte na Náhled plochy.

  Kliknutí na tlačítko Zobrazit plochu pravým tlačítkem myši
  Pomocí tlačítka Zobrazit plochu zobrazíte plochu nebo její náhled.

Změna nastavení hlavního panelu pro víc displejů

Pokud používáte víc displejů (například když máte víc monitorů), můžete si vybrat, jestli chcete zobrazovat hlavní panel na všech displejích, případně jak mají být na hlavních panelech uspořádaná tlačítka.

Zobrazit vše

Zobrazení hlavního panelu na všech displejích

 1. Otevřete Vlastnosti hlavního panelu a navigace: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Hlavní panel a ve výsledcích potom klepněte nebo klikněte na Hlavní panel a navigace.

 2. V části Více monitorů zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Zobrazit hlavní panel na všech monitorech, a potom klepněte nebo klikněte na OK.

Výběr způsobu zobrazení tlačítek na hlavním panelu na víc displejích

 1. Otevřete Vlastnosti hlavního panelu a navigace: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Hlavní panel a ve výsledcích potom klepněte nebo klikněte na Hlavní panel a navigace.

 2. V části Více monitorů vyberte některou možnost ze seznamu Zobrazit tlačítka na hlavním panelu a potom klepněte nebo klikněte na OK.

  • Všechny hlavní panely

   Tlačítka hlavního panelu pro všechna otevřená okna se budou duplicitně zobrazovat na hlavním panelu každého displeje.

  • Základní hlavní panel a hlavní panel, kde je otevřeno okno

   Tlačítko hlavního panelu se zobrazí na primárním monitoru a taky na hlavním panelu na displeji, kde je dané okno otevřené.

  • Hlavní panel, kde je otevřeno okno

   Tlačítko hlavního panelu se zobrazí jenom na displeji, kde je dané okno otevřené. Na jiných hlavních panelech se tlačítka duplicitně nezobrazují.

Potřebujete další pomoc?