Jak používat dotykovou klávesnici

Podívejte se na video o používání dotykové klávesnice. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulkyTlačítko Skryté titulky.)

Při práci s Windows 8.1 můžete podle potřeby používat různé klávesnice. Nejběžnější používaná klávesnice je externí fyzická klávesnice, která se připojuje k počítači. Windows 8.1 také obsahuje dotykovou klávesnici pro počítače s dotykovou obrazovkou.

Používání dotykové klávesnice

Pokud chcete používat dotykovou klávesnici, klepněte na obrazovce na místo pro zadávání textu a měla by se zobrazit klávesnice. Pokud jste na ploše, klepnutím na ikonu dotykové klávesnice Ikona dotykové klávesnice na hlavním panelu na hlavním panelu otevřete dotykovou klávesnici. Dotykovou klávesnici zavřete klepnutím mimo textové pole nebo klepnutím na ikonu dotykové klávesnice Ikona zavření klávesnice a následným klepnutím na ikonu zavření klávesnice Ikona zavření klávesnice.

Pokud chcete dotykovou klávesnici otevřít ručně (aniž byste klepli do textového pole nebo jiné oblasti určené k zadávání textu), postupujte takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte na ikonu Klávesnice.

 3. Klepněte na Dotyková klávesnice a panel pro rukopis.

Dotyková klávesnice
Dotyková klávesnice

Jak ověřit, jestli má počítač dotykovou obrazovku

Pokud nemůžete otevřít dotykovou klávesnici, ověřte, jestli má počítač dotykovou obrazovku. Klepněte prstem na nějakou dlaždici na obrazovce Start. Pokud je obrazovka dotyková, otevře se aplikace. Můžete taky zkontrolovat aktuální nastavení systému pomocí myši:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klikněte na Počítač a zařízení a pak na Informace o počítači.

 3. V části Počítač si prohlédněte nastavení Pero a dotykové ovládání. To popisuje, jaký druh vstupu vaše obrazovka podporuje.

Pokud máte dotykovou obrazovku, je dotykové ovládání ve výchozím nastavení zapnuté a nedá se vypnout. Pokud očekáváte, že by váš notebook nebo monitor měl reagovat na dotyky, ale přitom nereaguje, navštivte web výrobce a zkontrolujte, jestli váš model podporuje dotykové ovládání, případně jestli máte nainstalované správné ovladače.

Změna rozložení dotykové klávesnice

Pokud chcete použít jiné rozložení dotykové klávesnice nebo přepnout na rozložení klávesnice jiného jazyka, klepněte na ikonu dotykové klávesnice Ikona dotykové klávesnice v pravém dolním rohu klávesnice a potom klepněte na rozložení klávesnice, na které chcete přepnout.
Pokud stojíte nebo potřebujete držet tablet oběma rukama, může se hodit přepnutí na rozdělenou klávesnici, na které jsou klávesy umístěné u obou okrajů obrazovky. Používání této klávesnice je jednodušší a pohodlnější. Na rozdělenou klávesnici přepnete tak, že klepnete na ikonu dotykové klávesnice Ikona dotykové klávesnice a pak na ikonu rozdělené klávesnice Ikona rozdělené klávesnice. Velikost rozdělené klávesnice můžete změnit stisknutím a posunutím tří teček vedle mezerníku na levé straně klávesnice.
Rozdělená klávesnice
Rozdělená klávesnice

Návrhy a opravy

Při používání dotykové klávesnice může Windows během psaní textu nabízet návrhy umožňující rychlejší zadávání slov a opravu překlepů. Když chcete vložit návrh, klepněte na něj. Pokud je zvýrazněný, stačí stisknout mezerník. Zvýrazněná slova můžete přepínat potáhnutím prstem doprava nebo doleva na mezerníku.

Našeptávání během psaní e-mailu
Návrhy dotykové klávesnice

Tipy a triky pro dotykovou klávesnici

Tady je několik tipů a triků, které vám pomůžou naplno využít vaši dotykovou klávesnici.

 • Na konci věty dvakrát klepněte na mezerník. Tím vložíte tečku a mezeru. (Není dostupné, pokud používáte editor IME v japonštině, zjednodušené čínštině, tradiční čínštině a korejštině.)

 • Stisknutím a podržením klávesy zobrazíte související znaky. Tak třeba stisknutím a podržením klávesy „e“ zpřístupníte è, ē, é, ê a ë. (Není dostupné, pokud používáte editor IME v japonštině, zjednodušené čínštině a tradiční čínštině.)

 • Režim Caps Lock zapnete poklepáním na klávesu Shift. (Není dostupné, pokud používáte editor IME v zjednodušené nebo tradiční čínštině.)

 • Rychlým pohybem nahoru po některé z kláves v první řadě (která začíná na QWERT) vložíte odpovídající číslo (umístěné v levém horním rohu klávesy).

 • Stisknutím klávesy „&123“ přepnete na zobrazení čísel a symbolů. Na zobrazení čísel a symbolů a zpátky můžete rychle přepínat tak, že stisknete a podržíte klávesu „&123“, klepnete na požadované klávesy a zase ji pustíte.

 • Klávesové zkratky použijete klepnutím na klávesu Ctrl a následným klepnutím na jinou klávesu.

 • Pokud hledáte nějaké zábavné znaky, klepněte na klávesu s emotikonou.

Poznámka

Potřebujete další pomoc?