Zobrazení informací o systému

Souhrn důležitých informací o svém počítači můžete zobrazit otevřením ovládacího panelu Systém. Můžete zobrazit základní informace o hardwaru, například název počítače, a taky změnit důležitá nastavení systému.

  • Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

Poznámka

  • Většinu těchto nastavení a informací můžete uvidět taky v Nastavení počítače. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak klepněte na Změnit nastavení počítače. (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji nahoru, klikněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.) Pak klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Informace o počítači.

Zobrazit vše

Zobrazení základních informací o počítači

Najdete tady souhrnné zobrazení základních podrobností o počítači, například tyto informace:

  • Verze systému Windows: Zobrazuje informace o operačním systému Windows běžícím na vašem počítači.

  • Systém: Zobrazuje informace o typu procesoru, nainstalované paměti (RAM), typu systému a možnostech pera a dotykového ovládání v počítači.

  • Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny: Zobrazuje název počítače a informace o doméně. Pokud chcete tyto informace změnit, klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  • Aktivace Windows: Ukazuje, jestli je vaše kopie Windows pravá, což pomáhá zabránit softwarové kriminalitě. Pokud chcete změnit kód Product Key, klepněte nebo klikněte na Změnit kód Product Key.

Změna nastavení systému Windows

Pokud jste přihlášení jako správce, můžete klepnout nebo kliknout na Změnit nastavení a změnit další nastavení systému.

  • Hardware: Můžete změnit instalační nastavení vlastností zařízení.

  • Upřesnit: Získáte přístup k pokročilým možnostem nastavení výkonu, uživatelských profilů a spouštění systému.

  • Ochrana systému: Můžete spravovat nastavení pro automatické vytváření bodů obnovení používaných nástrojem Obnovení systému. Ochranu systému můžete pro jednotky v počítači zapnout nebo vypnout a body obnovení můžete vytvářet ručně.

  • Vzdálený přístup: Můžete změnit nastavení pro Vzdálenou pomoc, která umožňuje někoho pozvat, aby se připojil k vašemu počítači a pomohl vám s řešením problému, a pro Vzdálenou plochu, která vám umožní připojit se ke vzdálenému počítači.

Potřebujete další pomoc?