Aplikace Počasí: nejčastější dotazy

Zobrazit vše

Přepnutí teploty ze stupňů Fahrenheita na stupně Celsia

Jednotky pro teploty můžete upravit podle svých představ.

 1. Potáhněte prstem směrem nahoru od dolního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Změnit na stupně Celsia nebo Změnit na stupně Fahrenheita.

Nastavení předpovědi počasí pro moji aktuální polohu

Aplikace Počasí dokáže zjistit, kde jste, a zobrazit informace o počasí v daném místě.

 1. Potáhněte prstem směrem nahoru od dolního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Aktuální poloha.

Přidání oblíbené geografické polohy

Informace o počasí můžete sledovat pro seznam míst, která si vyberete.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. V horní části obrazovky klepněte nebo klikněte na dlaždici Místa.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko +.

 4. Zadejte název místa.

 5. Klepněte nebo klikněte na požadované místo v seznamu nebo klepněte či klikněte na tlačítko Přidat. Pak klepněte nebo klikněte na místo, které se objeví na dlaždici na této stránce.

Odebrání oblíbené geografické polohy

Položky v seznamu oblíbených míst můžete spravovat.

 1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Upravit. U všech oblíbených míst se zobrazí tlačítko X.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko X u míst, která chcete odebrat.

 3. Dokončete úpravy klepnutím nebo kliknutím na Upravit.

Nastavení místa jako výchozí domovské polohy

Jakékoli místo, které si prohlížíte v aplikaci Počasí, můžete nastavit jako svůj domov.

 1. Na stránce s počasím pro dané místo potáhněte prstem směrem nahoru od dolního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nastavit jako domovskou stránku.

Změna domovské polohy

Svoji domovskou polohu můžete změnit pomocí seznamu oblíbených položek na domovské stránce aplikace Počasí.

 1. Na domovské stránce potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Na dolním panelu aplikace klepněte nebo klikněte na možnost Změnit domovskou polohu.

 3. Klepněte nebo klikněte na požadované místo v seznamu oblíbených položek.

Přidání (připnutí) místa na úvodní obrazovku

Na Úvodní obrazovku si můžete přidat (neboli připnout) živou dlaždici aplikace Počasí pro libovolné místo.

 1. Na stránce s počasím pro dané místo potáhněte prstem směrem nahoru od dolního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Na panelu v dolní části obrazovky klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.

Obnovení dat o počasí

Aplikace Počasí aktualizuje údaje docela často automaticky, ale můžete je taky aktualizovat přesně v okamžiku, kdy chcete.

 1. Potáhněte prstem směrem nahoru od dolního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Hledání informací o počasí v konkrétním místě

Údaje o počasí si můžete najít pro spoustu míst po celém světě.

 1. Klepněte nebo klikněte na ikonu Hledat v pravém horním rohu stránky.

 2. Do vyhledávacího pole napište název místa.

 3. Klepněte nebo klikněte na název místa.

 4. Pokud se nezobrazí rozevírací seznam míst, stiskněte Enter.

 5. Klepněte nebo klikněte na požadované místo.

Sílení informací o počasí s lidmi, které znám

Svoje přátele a rodinu můžete o počasí informovat přes e-mail, Facebook nebo Twitter.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, stiskněte klávesy Windows+C na klávesnici nebo najeďte myší do pravého horního rohu obrazovky a pak ji podél okraje posuňte dolů.

 2. Klepněte nebo klikněte na Sdílet.

 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení informací o počasí.

Změna uspořádání oblíbených položek

Pořadí položek v seznamu oblíbených míst můžete snadno změnit.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Místa zobrazte seznam svých oblíbených míst.

 3. Klepněte nebo klikněte na nějaké místo a podržte ho.

 4. Přetáhněte místo na novou pozici.

Zobrazení povětrnostních map pro svět

Můžete se podívat na podrobné údaje o počasí pro oblasti po celém světě.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na šipku dolů u položky Mapy počasí, aby se zobrazil seznam oblastí.

 3. Klepněte nebo klikněte na vybranou oblast.

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech jazykových verzích.

Přepínání mezi různými typy povětrnostních map

Můžete přepínat mezi mapami, které ukazují teploty, srážky, oblačnost, satelitní pohled a údaje z radaru.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na Mapy počasí.

 3. Klepněte nebo klikněte na požadovaný typ mapy pro oblast, kterou si prohlížíte.

 4. Pokud chcete znovu vyvolat nabídku typů map, klepněte na mapu nebo posuňte myší.

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech jazykových verzích.

Animace povětrnostních map (prohlížení ve smyčce)

Mapy počasí jsou animované, abyste se mohli podívat na předpověď nebo na údaje z minulosti.

Animace můžete zobrazit klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Přehrát/Pozastavit.

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech jazykových verzích.

Přiblížení mapy

Měřítko mapy počasí můžete zmenšit nebo zvětšit několika způsoby.

 1. Dotyková klávesnice: Zobrazení můžete přiblížit roztažením prstů od sebe nebo je stažením prstů směrem k sobě zmenšit.

 2. Klávesnice: Zobrazení se dá zvětšit nebo zmenšit pomocí klávesových zkratek.

  1. Pokud se chcete přiblížit o jednu úroveň, použijte klávesu {+} nebo {=}.

  2. K oddálení o jednu úroveň použijte klávesu {-}.

 3. Myš: Zobrazení můžete přibližovat a oddalovat kliknutím na symboly + a - na obrazovce. Přiblížit se dá taky otočením rolovacího kolečka myši nahoru a oddálit otočením rolovacího kolečka dolů.

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech jazykových verzích.

Posunutí na hodinovou předpověď, mapy a historické údaje o počasí

Na požadované místo se můžete posunout několika způsoby.

 1. Dotyková obrazovka: Potáhněte prstem přes obrazovku.

 2. Klávesnice: Použijte klávesy se šipkami.

  1. K posouvání doleva použijte {šipku vlevo}.

  2. K posouvání doprava použijte {šipku vpravo}.

  3. K posouvání nahoru použijte {šipku nahoru}.

  4. K posouvání dolů použijte {šipku dolů}.

 3. Myš: Klikněte levým tlačítkem myši a přetáhněte mapu.

Poznámka: Posouvání je omezené hranicemi oblastí, ale můžete vybrat sousední oblast. Zobrazení povětrnostních map pro svět

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech jazykových verzích.

Řazení seznamu lyžařských středisek

Seznam lyžařských středisek po celém světě můžete seřadit několika způsoby.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na Lyžařská střediska.

 3. V horní části tabulky klepněte nebo klikněte na jedno ze záhlaví: Název, Nový sníh, Tratě v provozu nebo Vleky v provozu.

 4. Dalším klepnutím nebo kliknutím na záhlaví můžete obrátit pořadí položek v seznamu.

Vaše oblíbená lyžařská střediska

Podobně jako jakékoli jiné místo v aplikaci Počasí si i nějaké lyžařské středisko můžete nastavit jako svou domovskou polohu, připnout na Úvodní obrazovku, přidat do seznamu oblíbených položek nebo ho z tohoto seznamu odebrat.

Informace z lyžařských středisek zahrnují mapy tratí, aktuální podmínky, recenze a 360stupňová panoramata.

Poznámka

 • Funkce se můžou lišit s ohledem na případné státní předpisy či omezení nebo datové služby dostupné ve vaší oblasti.

Potřebujete další pomoc?