Co je režim v letadle?

Režim v letadle je nastavení, které vám umožňuje rychle vypnout veškerou bezdrátovou komunikaci ve vašem počítači. Jak už název napovídá, je to užitečné hlavně v případě, když jste v letadle. K bezdrátové komunikaci patří například Wi-Fi, mobilní širokopásmové připojení, Bluetooth, GPS nebo GNSS, NFC (bezkontaktní komunikace) a všechny ostatní typy bezdrátové komunikace.

Poznámka

 • I když je váš počítač vybavený hardwarovým přepínačem režimu v letadle, doporučujeme místo něho použít následující postup. Některé hardwarové přepínače můžou vypnout bezdrátové připojení způsobem, který určitým aplikacím umožňuje obnovit připojení, aniž by vás upozornily.

Zapnutí nebo vypnutí režimu v letadle

 1. Chcete-li zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na položku Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na položku Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 2. V části Režim v letadle klepněte nebo klikněte na ovládací prvek pro zapnutí nebo vypnutí tohoto režimu.

Poznámka

 • Když je režim v letadle zapnutý, je v oznamovací oblasti plochy zobrazená ikona letadla (Ikona letadla).

Zapnutí jednotlivých bezdrátových zařízení při zapnutém režimu v letadle

I když je režim v letadle zapnutý, máte možnost jednotlivá zařízení zapnout. Uděláte to takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a pak na Režim v letadle.

 3. V části Bezdrátová zařízení klepněte nebo klikněte na zařízení, která chcete zapnout.

Co když se bezdrátová zařízení nezapnou nebo nevypnou správně?

Po klepnutí nebo kliknutí na přepínač režimu v letadle může trvat několik sekund, než počítač každé bezdrátové zařízení zapne nebo vypne. Pokud přepínáte režim v letadle příliš rychle, nebo zapnete režim v letadle a uvedete počítač do režimu spánku dřív, než může zapnout nebo vypnout bezdrátová zařízení, může se stát, že nastavení bezdrátových zařízení nebudou synchronizovaná s nastavením režimu v letadle.

Pokud chcete zapnout nebo vypnout některé z bezdrátových zařízení a synchronizovat ho s režimem v letadle, postupujte podle těchto pokynů.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a pak na Režim v letadle.

 3. V části Bezdrátová zařízení vypněte nebo zapněte všechna bezdrátová zařízení, která neodpovídají nastavení režimu v letadle.

Upozornění

 • Pokud používáte aplikaci, která může zapnout bezdrátové zařízení při zapnutém režimu v letadle, může dojít k zapnutí bezdrátových zařízení, aniž byste na to byli upozorněni.

Potřebujete další pomoc?