Nastavení spouštění Windows (včetně nouzového režimu)

Pomocí nastavení spouštění Windows (dříve označovaného jako rozšířené možnosti spuštění) můžete Windows spustit v různých rozšířených režimech, které vám pomůžou najít a opravit problémy s počítačem.

Jak přejít k Nastavení spouštění Windows v nastavení počítače

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. V části Nastavení počítače klepněte nebo klikněte na Aktualizace a obnovení a pak klepněte nebo klikněte na Obnovení.

 3. V části Spuštění s upřesněným nastavením klepněte nebo klikněte na tlačítko Restartovat teď.

 4. Jakmile se počítač restartuje, na obrazovce Zvolte možnost klepněte nebo klikněte na Odstranit potíže.

  Pokud volbu Nastavení spouštění nevidíte, klepněte nebo klikněte na Rozšířené možnosti.

 5. Klepněte nebo klikněte na položku Nastavení spouštění.

 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Restartovat.

 7. Na obrazovce Nastavení spouštění zvolte požadované nastavení spouštění.

 8. Přihlaste se k počítači prostřednictvím uživatelského účtu s právy správce.

Jak přejít k Nastavení spouštění Windows v prostředí Windows Recovery Environment

Pokud se vám nedaří počítač spustit, přejděte pomocí těchto pokynů do prostředí Windows Recovery Environment. Před tímto postupem je třeba připojit klávesnici.

 1. Udělejte jednu z následujících věcí, a to v závislosti na tom, jestli máte instalační médium (třeba DVD nebo USB flash disk):

  • Pokud máte instalační médium pro Windows 8.1, spusťte počítač s tohoto média. Vložte DVD nebo USB flash disk a restartujte počítač. Pokud se zobrazí zpráva požadující, abyste stiskli libovolnou klávesu a spustili systém z disku DVD, udělejte to. Pokud se zpráva nezobrazí, možná budete muset změnit pořadí spouštění v nastavení BIOS počítače, aby se nejprve spouštěl z DVD nebo USB. Když se objeví stránka Instalace systému Windows, klepněte nebo klikněte na Opravit tento počítač, aby se spustilo prostředí Windows Recovery Environment.

  • Pokud nemáte instalační médium, restartujte počítač třikrát tlačítkem napájení. Tím se spustí prostředí Windows Recovery Environment.

 2. V prostředí Windows Recovery Environment klepněte nebo klikněte na obrazovce Zvolte možnost na Odstranit potíže.

 3. Klepněte nebo klikněte na položku Nastavení spouštění.

  Pokud se Nastavení spouštění neobjeví, klepněte nebo klikněte na Upřesnit možnosti a pak na Nastavení spouštění.

 4. Klepněte nebo klikněte na Restartovat a pak počkejte na restartování počítače.

 5. Na obrazovce Nastavení spouštění zvolte možnost.

 6. Přihlaste se k počítači s použitím uživatelského účtu s právy správce.

Některé možnosti, jako je například nouzový režim, spustí Windows v omezeném stavu, kdy jsou spuštěny pouze základní programy. Jiné možnosti spustí Windows s pokročilými funkcemi (zpravidla určenými pro správce systému a odborníky v oblasti IT). Další informace najdete na webu Microsoft TechNet pro odborníky v oblasti IT.

Poznámka

 • Pokud používáte BitLocker, před přechodem na Nastavení spouštění Windows ho bude potřeba pozastavit. Pokud používáte Windows RT 8.1, může se zobrazit žádost o zadání obnovovacího klíče pro přechod do Nastavení spouštění.

Zobrazit vše

Povolit ladění

Spustí Windows v pokročilém režimu pro řešení potíží určeném pro odborníky v oblasti IT a správce systému.

Povolit protokolování spuštění

Vytvoří soubor ntbtlog.txt, který obsahuje seznam všech ovladačů, které byly nainstalovány během spuštění počítače. Tento protokol může být užitečný při pokročilém řešení potíží.

Spustit s nízkým rozlišením (640×480)

Spustí Windows s aktuálním ovladačem grafické karty a s nízkým nastavením rozlišení a obnovovací frekvence. Pomocí tohoto režimu můžete obnovit nastavení zobrazení.

Povolit Nouzový režim

Pokud máte se svým počítačem problém, můžete ho vyřešit spuštěním systému v nouzovém režimu. Nouzový režim spustí Windows s minimální sadou ovladačů a služeb. Pokud se po spuštění počítače v nouzovém režimu potíže znova neobjeví, můžete jako možné příčiny vyloučit výchozí nastavení a základní ovladače zařízení a služby. Dostupné jsou tři různé možnosti nouzového režimu:

 • Povolit Nouzový režim: Spustí Windows s minimální sadou ovladačů a služeb.

 • Povolit Nouzový režim se sítí: Spustí Windows v nouzovém režimu včetně síťových ovladačů a služeb potřebných pro přístup k internetu nebo jiným počítačům v síti.

 • Povolit Nouzový režim s příkazovým řádkem: Spustí Windows v nouzovém režimu s oknem příkazového řádku namísto obvyklého rozhraní Windows. Tato možnost je určená pro odborníky v oblasti IT a správce systému.

Pokud při spuštění počítače v nouzovém režimu k problému nedojde, můžete si být jistí, že problém nezpůsobují základní nastavení, soubory a ovladače ve Windows. Pak zkuste příčinu problému identifikovat vylučovací metodou. Zkuste spustit po jednom všechny běžně používané programy na ploše (včetně programů ze složky Po spuštění), abyste zjistili, zda není příčinou potíží některá konkrétní aplikace. Pokud problém způsobuje jedna z aplikací, odinstalujte ji nebo se obraťte na příslušného vydavatele softwaru. Pokud se problém objeví v nouzovém režimu, nebo pokud problém pořád nemůžete najít, zkuste počítač obnovit nebo resetovat. Další informace najdete v tématu Částečné obnovení počítače, obnovení do továrního nastavení nebo obnovení.

Zakázat vynucování podpisů ovladačů

Umožní instalaci ovladačů obsahujících nesprávné podpisy.

Vypnout antimalwarovou ochranu s včasným spuštěním

Zabrání spuštění ovladače antimalwaru s raným spuštěním a umožní instalaci ovladačů, které mohou obsahovat malware.

Zakázat automatické restartování po selhání

Zabrání systému Windows v automatickém restartování, pokud chyba způsobí selhání systému Windows. Tuto možnost vyberte pouze v případě, pokud systém Windows uváznul ve smyčce (dojde k selhání Windows, počítač se restartuje, ale znovu dojde k selhání).

Režim obnovení adresářových služeb

Spustí řadič domény Windows se službou Active Directory, aby mohla být adresářová služba obnovena. Tato možnost je určená pro odborníky v oblasti IT a správce systému.

Potřebujete další pomoc?