Jak můžu zadat znaky z obrázku?

O zadání znaků a čísel z obrázku vás požádáme, když bude nutné ověřit, zda účet Microsoft používá člověk, a nikoli automatický program. Znaky jsou zobrazeny tak, že je člověk může rozeznat, ale pro program představuje jejich rozpoznání velmi obtížný úkol. Tímto způsobem můžeme zabránit automatickým programům ve vytvoření velkého počtu účtů, ze kterých by rozesílaly spam.

Zadání znaků

  • Do příslušného pole zadejte znaky tak, jak je vidíte.

    -nebo-

    Chcete-li přehrát zvukový záznam znaků, klikněte na tlačítko Zvuk, klikněte na ikonu zvuku a poté přehrané znaky zadejte do příslušného pole.

    Pokud chcete zobrazit nebo přehrát jinou sérii znaků, klikněte na tlačítko Nové.

Typ obrázkuTip
Typ obrázku
Obrázek dvou řádků znaků
Tip

Zadejte oba řádky znaků bez mezer, počínaje horním řádkem.

Řešení je: C3K8SXHECXSF

Typ obrázku
Obrázek znaků s mezerou
Tip

Zadejte znaky a mezeru ignorujte.

Řešení je: CFS38FYC

Typ obrázku
Obrázek dvou sad znaků
Tip

Zadejte znaky pro oba zakřivené řádky bez mezer.

Řešení je: 3YW32F8PFS6CDCHT

Poznámky

  • Při zadávání znaků není rozlišována velikost písmen. Můžete zadávat velká písmena nebo malá písmena.

  • Znaky neoddělujte mezerami, i když zadáváte znaky pro více než jeden obrázek.

  • Pokud se vám nepodaří zadat znaky správně, kliknutím na tlačítko Nové zobrazíte nebo přehrajete novou sérii znaků.