Pravidla chování

Tato Pravidla chování se vztahují na veškeré služby MSN a služby Windows Live a další služby, které umožňují uživatelům vystavovat nebo sdílet obsah s jinými uživateli, pokud tyto služby zobrazí Pravidla chování nebo odkaz na ně („Služby“). V Pravidlech chování a v případných doplňujících informacích uvedených níže naleznete další podrobné informace týkající se příslušných služeb, jež můžete použít.

Podmínky členství

Služby jsou určeny pro osoby starší 13 let.

Jako uživatelé služby musíte dodržovat následující Pravidla chování a odpovídáte za veškeré své aktivity a obsah, který odešlete nebo vystavíte.

Kromě dodržování těchto Pravidel chování jste odpovědní za dodržování veškerých platných místních a národních zákonů.

Zakázané použití

Nebudete odesílat, vystavovat, přenášet, předávat, distribuovat libovolný obsah nebo napomáhat jeho distribuci (včetně textu, obrázků, zvuků, videa, dat, informací nebo softwaru) nebo jinak používat službu způsobem, který:

 • zobrazuje nahotu jakéhokoli druhu zahrnující úplnou či částečnou lidskou nahotu nebo nahotu v jiných podobách než je lidská bytost, jako například karikatury, fantasy umění či umění manga;

 • podněcuje, obhajuje nebo vyjadřuje pornografii, obscénnost, vulgárnost, zneuctění, nenávist, náboženský fanatismus, rasismus nebo bezdůvodné násilí;

 • chybně uvádí zdroj libovolného vystaveného či odeslaného příspěvku, včetně vydávání se za jiného jednotlivce či subjekt;

 • poskytuje nebo vytváří odkazy na externí weby, které porušují tato Pravidla chování;

 • je chráněn zákony na ochranu duševního vlastnictví, právem na ochranu osobních údajů či osobnosti nebo jiným rozhodným právem, pokud nevlastníte práva nebo jste nezískali všechna nezbytná svolení;

 • je zaměřen na zneužití nezletilých či poškození jejich zájmů;

 • je navržen tak, aby vyžadoval nebo shromažďoval určitelné osobní údaje o libovolných nezletilých (všechny osoby mladší 18 let), včetně, ale bez omezení, jména, e-mailové adresy, adresy domů, telefonního čísla nebo názvu školy;

 • narušuje soukromí libovolných osob tím, že se pokouší získávat, shromažďovat, ukládat či zveřejňovat určitelné osobní údaje, například hesla, informace o účtech, čísla platebních karet, adresy nebo další kontaktní údaje bez jejich vědomí a dobrovolného souhlasu;

 • je nelegální nebo porušuje libovolné platné místní či vnitrostátní zákony, včetně, ale bez omezení, dětské pornografie, zoofilie, incestu, nelegálních drog, softwarového pirátství a obtěžování;

 • je zaměřen na ohrožování, obtěžování, hanobení, podvádění, ponižování, pronásledování či zastrašování jednotlivce či skupiny jednotlivců z jakéhokoli důvodu, a to na základě věku, pohlaví, postižení, etnického původu, sexuální orientace, rasy či náboženství, nebo podněcování či povzbuzování kohokoli jiného k takovýmto aktivitám;

 • poškozuje či ničí anebo je zaměřen na poškození nebo zničení počítače jiného uživatele nebo umožnění nelegálního přístupu jiných uživatelů k softwaru nebo narušení zabezpečení na webech nebo serverech, včetně, ale bez omezení, rozesílání nevyžádané pošty;

 • se pokouší vydávat za zaměstnance, agenta, manažera, hostitele, správce, zprostředkovatele společnosti Microsoft, jiného uživatele či jakoukoli jinou osobu jakýmkoli způsobem;

 • propaguje nebo jinak usnadňuje nákup a prodej zbraní a střeliva;

 • obsahuje nebo by mohl být považován za nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata, smluvní marketing nebo nevyžádanou komerční reklamu;

 • zkresluje obsah, který odesíláte nebo vystavujete, nebo obsahuje stejný obsah či obsah podobný jinému obsahu, který jste již vystavili;

 • se pokouší zmanipulovat služby, včetně systémů klasifikace a reputace ve službách, porušením jakéhokoli z ustanovení těchto Pravidel chování, tajnou dohodou s ostatními na hlasování či používáním více profilů;

 • nabízí mezinárodní převody peněz pro částky přesahující požadovanou cenu položky se záměrem požadovat vrácení libovolné části platby;

 • obsahuje reklamu na schémata na vydělávání peněz, slevové karty, úvěrové poradenství, online průzkumy či soutěže.

Nebudete používat žádnou formu automatizovaného přístroje či počítačového programu, který umožňuje odeslání příspěvku bez zřetelného písemného souhlasu společnosti Microsoft.

Ukončení a zrušení služby

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo, podle svého vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti tak učinit, kontroly a odebrání služeb a obsahu vytvořeného uživatelem podle libosti a bez upozornění a odstranit obsah a účty. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo, podle svého vlastního uvážení, zakázat nebo ukončit účastníkům přístup ke službám.

Práva a povinnosti

Důrazně doporučujeme, abyste s ostatními uživateli nesdíleli informace, které by bylo možné zneužít; rodičům doporučujeme, aby sledovali aktivity svých dětí i obsah, který vystavují, a zabezpečili tak jejich ochranu online.

Společnost Microsoft není odpovědná za obsah žádného příspěvku, seznamu nebo zprávy vytvořené uživateli. Rozhodnutí zobrazit obsah nebo zapojit se do činností s ostatními záleží na uživateli a jeho posouzení.

Jste odpovědní za ochranu svého počítače před rušením, spywarem nebo viry, které se mohou vyskytovat u položek stažených ze služby. Doporučujeme do počítače nainstalovat antivirový program a pravidelně ho aktualizovat.

Pomocí odkazu Nahlásit zneužití lze oznámit porušování těchto Pravidel chování.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli upravit či změnit Pravidla chování nebo jakékoli služby bez předchozího upozornění. Proto doporučujeme, abyste se k těmto pokynům pravidelně vraceli a ověřili, zda je dodržujete.

Některé informace poskytnuté nebo odeslané službě mohou být uloženy mimo zemi, ve které se nacházíte.

Veškeré činnosti týkající se této služby upravuje část Microsoft Services Agreement.

Dodatek k Pravidlům chování pro službu MSN Video(Soapbox)

Datum poslední aktualizace: duben 2009

Vezměte na vědomí, že toto je dodatek k výše uvedeným Pravidlům chování. Je třeba číst jak Pravidla chování, tak veškeré platné dodatky, abyste porozuměli Pravidlům chování pro konkrétní službu.

Videa do služby Soapbox ve službě MSN Video mohou odesílat pouze uživatelé s bydlištěm v Austrálii, Belgii, Brazílii, Kanadě, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Velké Británii, Hong Kongu, Indii, Itálii, Japonsku, Mexiku, Nizozemsku, na Novém Zélandu, v Norsku, Polsku, Portugalsku, Rusku, Singapuru, Španělsku, Švédsku, Thajsku, Turecku a ve Spojených státech.

Dodatek k Pravidlům chování pro službu Bing Maps

Datum poslední aktualizace: leden 2009

Vezměte na vědomí, že toto je dodatek k výše uvedeným Pravidlům chování. Je třeba číst jak Pravidla chování, tak veškeré platné dodatky, abyste porozuměli Pravidlům chování pro konkrétní službu.

Vývojáři

Pokud jste vývojáři a chtěli byste platformu Bing Maps použít k vytvoření vlastních hybridních webových aplikací, přečtěte si podmínky sady SDK rozhraní API Bing Maps na adrese http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Také můžete získat další užívací práva uzavřením licenční smlouvy Bing Maps/Microsoft MapPoint. Další informace získáte na adrese maplic@microsoft.com.

Omezení

Vlastníkem map, snímků a dalších dat ve službě Bing Maps je společnost Microsoft a naši dodavatelé. Službu Bing Maps nesmíte použít k hromadnému tisku ani stahování snímků nebo dat. Pokud nemáte smlouvu, která vás k tomu vysloveně opravňuje, nesmíte:

 • Přistupovat k základním mapovým datům nebo fotografickým snímkům jinak než pomocí zdokumentovaných metod poskytovaných společností Microsoft.

 • Obcházet jakákoli technická omezení v rozhraní API služby Bing Maps.

 • Kopírovat, ukládat, archivovat nebo vytvářet databázi výsledků poskytovaných službou Bing Maps.

 • Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat výsledky nebo přístup k rozhraní API služby Bing Maps nebo ke službě Bing Maps.

 • Kopírovat, ukládat, stahovat, distribuovat nebo odesílat fotografické snímky nebo s nimi manipulovat.

 • Používat snímky Spojených států amerických, Kanady, Mexika, Nového Zélandu, Austrálie a Japonska, které jsou součástí funkce Pohled z ptačí perspektivy, bez zvláštního písemného souhlasu v rámci vládního použití. Dotazy týkající se tohoto omezení můžete zasílat na adresu maplic@microsoft.com.

Prohlídka trojrozměrné mapy

Povolujeme vám vytvořit si z obsahu služby Bing Maps 3D video s prohlídkou trojrozměrné mapy. Pokud splňujete všechna omezení v tomto dodatku a výše uvedená Pravidla chování, uděluje vám společnost Microsoft osobní, nevýhradní, nepřenosnou licenci k použití a zobrazení obsahu poskytovanému službou Bing Maps 3D za účelem vytvoření videí s prohlídkami trojrozměrné mapy a ke sdílení vytvořených videí výhradně pro nekomerční a osobní použití. Poskytujeme vám rozsáhlá práva k vytváření videí s prohlídkami trojrozměrné mapy, tuto licenci k omezenému použití však můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu odvolat.

Hlášení porušení pravidel chování

Toto je vaše komunita. Pomozte nám vytvořit komunitu silnou, skvělou a příjemnou pro všechny členy.

 • Uvidíte-li obsah, který porušuje tato Pravidla chování, oznamte to, aby mohl být přezkoumán.

Děkujeme vám, že používáte službu a řídíte se těmito Pravidly chování.

 • Datum aktualizace: duben 2009

 • © 2009 Microsoft

 • Ochranné známky Ochrana osobních údajů Právní informace Nahlásit zneužití Zabezpečení Hlavní nápověda Účet Váš názor