Chyba instalace 0x8104000b: Zobrazuje se zpráva, že nejste připojení k Internetu, přestože připojení jste.

Při pokusu o instalaci sady Windows Essentials se může zobrazit chybový kód instalace 0x8104000b s chybovou zprávou „Nelze nastavit instalační program. Zkontrolujte, zda je počítač připojený k Internetu“.

Chcete-li tento problém vyřešit, pokuste se obnovit připojení k Internetu.

Obnovení připojení k Internetu

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.

 2. Klikněte na ikonu Nástroje Ikona Nástroje a pak klikněte na položku Možnosti Internetu.
 3. Klikněte na kartu Připojení a pak klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.

 4. Zaškrtněte políčko Používat skript pro automatickou konfiguraci.

 5. V poli Adresa pod zaškrtávacím políčkem Používat skript pro automatickou konfiguraci zkopírujte adresu URL a vložte ji do libovolného umístění, ze kterého ji budete později moci opět použít.

 6. Odstraňte adresu URL aktuálně zobrazenou v poli Adresa, nahraďte ji znakem mezery a klikněte na tlačítko OK.

 7. Znovu klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.

 8. Nyní zrušte zaškrtnutí políčka Používat skript pro automatickou konfiguraci a v obou dialogových oknech klikněte na tlačítko OK.

 9. Uložte otevřené soubory, ukončete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.

 10. V dialogovém okně Možnosti Internetu klikněte na tlačítko OK.

 11. Pokuste se znovu stáhnout a nainstalovat požadované programy ze sady Windows Essentials.

Potřebujete další pomoc?