Jak můžu zabránit dítěti v zobrazení určitých webů nebo online chatování?

Chcete-li svému dítěti zabránit v zobrazení určitých webů nebo online chatování, přejděte na web Zabezpečení rodiny a zvolte pro dítě vhodnou úroveň filtrování. Postupujte následovně:


 1. V libovolném počítači přejděte na web Zabezpečení rodiny a přihlaste se s použitím účtu Microsoft rodiče.

 2. Klikněte na odkaz Upravit nastavení pod jménem dítěte, pro které chcete nastavit filtrování webů.

 3. Klikněte na položku Filtrování webů, klikněte na příkaz Zapnout filtrování webů a pomocí posuvníku vyberte úroveň filtrování. Posuvník nahoře znamená nejvíce omezující úroveň nastavení, posuvník dole znamená nejnižší úroveň:

  • Výběrem možnosti Pouze seznam povolených povolíte přístup pouze k webům, které jsou uvedeny v seznamu povolených.

  • Výběrem možnosti Vhodné pro děti povolíte přístup k webům ze seznamu povolených a k webům z kategorie webů vhodných pro děti. Toto nastavení blokuje weby pro dospělé a sociální sítě, webový chat a webový e-mail.

  • Výběrem možnosti Všeobecně prospěšné povolíte přístup k webům ze seznamu povolených a k webům z kategorie webů vhodných pro děti a všeobecných webů. Všeobecné weby jsou weby, které nepatří do dalších kategorií, jako jsou sociální sítě či obsah pro dospělé. Mezi všeobecné weby patří oblíbené vyhledávací weby (ale ne všechny výsledky, které zobrazují). Toto nastavení blokuje weby pro dospělé a sociální sítě, webový chat a webový e-mail.

  • Výběrem možnosti Online komunikace (základní) povolíte přístup pouze k webům ze seznamu povolených, webům z kategorie webů vhodných pro děti a všeobecných webů a k sociálním sítím, webovému chatu a webovému e-mailu. Toto nastavení blokuje weby pro dospělé.

  • Výběrem možnosti Upozornit na weby pro dospělé povolíte přístup ke všem webům s tím, že před povolením webů, které jsou pravděpodobně určeny pro dospělé, se zobrazí upozornění. Weby ze seznamu blokovaných budou nadále blokovány.


Poznámky

 • Pokud má fungovat filtrování webů, je nutné nainstalovat a nastavit filtr Zabezpečení rodiny v každém počítači používaném dítětem.

 • Ačkoliv služba Zabezpečení rodiny používá nejmodernější technologie, žádný systém tohoto typu nemůže být 100% přesný. Filtrování webů představuje stále se vyvíjející technologii, která může někdy zařadit web do jiné kategorie, než rodič či vydavatel webu považují za vhodné. Pokud si rodič nebo vydavatel webu myslí, že určitý web by měl být blokován nebo povolen, ale ve skutečnosti tomu tak není, může tuto skutečnost ohlásit týmu služby Zabezpečení rodiny.

Můžete také blokovat nebo povolit určité webové stránky nebo weby pro jednotlivé děti sledované službou Zabezpečení rodiny (nebo pro všechny členy rodiny najednou). Postup:

 1. V libovolném počítači přejděte na web Zabezpečení rodiny a přihlaste se s použitím účtu Microsoft rodiče.

 2. Klikněte na odkaz Upravit nastavení pod jménem dítěte, pro které chcete nastavit filtrování webů.

 3. Klikněte na tlačítko Seznamy filtrování webů.

 4. Do textového pole http:// zadejte nebo vložte webovou adresu webu, který chcete povolit nebo blokovat, a klikněte na tlačítko Povolit nebo Blokovat.

  Pomocí rozevírací nabídky vedle textového pole http:// můžete web blokovat pro aktuální dítě nebo více dětí či členů rodiny.

Potřebujete další pomoc?