Jak se určují kategorie obsahu webu?

Služba Zabezpečení rodiny seskupuje weby do kategorií, které jsou navrženy tak, aby rodičům ušetřily čas. Mezi příklady kategorií patří: Vhodné pro děti, Sociální sítě nebo Obsah pro dospělé. Namísto zadávání jednotlivých webů do seznamů povolených a blokovaných webů se rodiče mohou spolehnout na kategorie, pomocí nichž lze určit typ obsahu zobrazovaného dětem. Pokud rodič zvolí nastavení filtrování webů, které blokuje určitou kategorii webů, dítě nebude mít přístup k žádnému z webů v této kategorii.

Poznámka

  • Ačkoliv služba Zabezpečení rodiny používá nejmodernější technologie, žádný systém tohoto typu nemůže být 100% přesný. Filtrování webů představuje stále se vyvíjející technologii, která může někdy zařadit web do jiné kategorie, než rodič či vydavatel webu považují za vhodné. Pokud se rodič nebo provozovatel webu domnívá, že by určitý web měl být zablokován či povolen, ale není tomu tak, může tuto skutečnost oznámit týmu služby Zabezpečení rodiny.

Weby jsou nejprve zařazeny do kategorií na základě počítačové analýzy a poté jsou výsledky následně ověřeny lidmi. Pokud je určitý web oblíbený a jeho obsah je stabilní, jeho adresa bude uložena v počítači v seznamu pro hodnocení obsahu. Pokud web není dostatečně navštěvovaný, aby byl zařazen do seznamu, nebo se jeho obsah často mění, služba Zabezpečení rodiny provede kontrolu prostřednictvím služby hodnocení obsahu a určí kategorii tohoto webu.

Služba hodnocení webů vyhodnocuje weby na základě sady pravidel. Tato služba předává službě Zabezpečení rodiny následující informace:

  • Web patří do určité kategorie (například weby pro dospělé).

  • Jde o všeobecný web, který nepatří do žádné kategorie.

  • Web je neznámý a služba jej nemůže s dostatečnou úrovní spolehlivosti zařadit do žádné kategorie.

Potřebujete další pomoc?