Jak si v programu Windows Live Mail vytvořím podpis?

Na kartě Podpisy v dialogovém okně Možnosti služeb Windows Live můžete pro své zprávy vytvářet a měnit vlastní podpisy. Podpisy mohou obsahovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoli další informace, které chcete uvádět ve spodní části svých e-mailových zpráv.

Zobrazit vše

Přidání podpisu

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. V levém dolním rohu klikněte na položku Mail.

 3. V levém horním rohu obrazovky otevřete nabídku Soubor, klikněte na položku Možnosti a pak na položku Pošta.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti.

 4. Klikněte na kartu Podpisy.

 5. V části Podpisy klikněte na tlačítko Nový.

 6. V části Úprava podpisu pokračujte jedním z následujících postupů:

  • Do pole Text zadejte text podpisu.

  • Klikněte na přepínač Soubor a pak na tlačítko Procházet. Vyhledejte textový soubor nebo soubor HTML, který obsahuje požadovaný podpis, a klikněte na tlačítko Otevřít.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Tip

 • Chcete-li vytvořit podpis obsahující vlastní písmo nebo obrázky, navrhněte podpis pomocí textového editoru nebo editoru HTML a uložte ho jako soubor HTML. Pak postupujte výše uvedeným způsobem a uložte tento soubor jako podpis.

Použití podpisů ve všech e-mailových zprávách

Chcete-li podpis automaticky používat ve všech svých zprávách, zaškrtněte políčko Přidávat podpisy do všech odchozích zpráv.

Volba výchozího podpisu

Používáte-li více podpisů, můžete zvolit, který podpis budete používat jako výchozí. Klikněte na požadovaný podpis a pak klikněte na možnost Nastavit jako výchozí.

Volba konkrétních podpisů pro různé e-mailové účty a účty diskusních skupin

Chcete-li pro konkrétní účty používat různé podpisy, klikněte na požadovaný podpis, pak klikněte na tlačítko Upřesnit a nakonec zaškrtněte políčko vedle účtu, pro který chcete daný podpis používat.

Používání podpisů jen v určitých zprávách

Chcete-li ručně vybrat, zda zpráva bude obsahovat podpis, zkontrolujte, zda není zaškrtnuté políčko Přidávat podpisy do všech odchozích zpráv. Když pak chcete do určité zprávy přidat podpis, klikněte v okně zprávy na nabídku Vložit, přejděte na položku Podpis a klikněte na požadovaný podpis.

Vytvoření podpisu ve formátu HTML nebo formátovaného textu

 1. V programu Windows Live Mail klikněte na kartě Domů na tlačítko E-mailová zpráva.

 2. Do textu e-mailové zprávy přidejte text, který chcete použít jako podpis.

  • Vzhled textu (velikost, barva, typ písma apod.) můžete změnit v části Písmo na kartě Zpráva.

  • Pomocí části Fotografie na kartě Vložit můžete vložit fotografii nebo jiný obrázek. Nejvhodnější jsou menší obrázky.

 3. Klikněte na nabídku Soubor a pak na položku Uložit jako soubor.

 4. Přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit, a zadejte název souboru.

 5. Změňte pole Uložit jako typ na Soubory HTML (*.htm, *.html).

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Potřebujete další pomoc?