Poznámka: Někteří poskytovatelé e-mailových služeb přešli z důvodu vyššího zabezpečení a spolehlivosti na novější e-mailové protokoly. Tito poskytovatelé e-mailových služeb už nemusejí spolupracovat se službou Windows Live Mail.

Jak můžu naimportovat a vyexportovat e-maily, kontakty a kalendáře v programu Windows Live Mail?

Potřebujete-li vyměnit hardware nebo přeinstalovat program Windows Live Mail, je vhodné nejprve vyexportovat veškeré uložené položky, provést potřebnou změnu a pak všechny položky znovu naimportovat. Tento postup se obecně nazývá zálohování a obnovení.

Pokud jste si do programu Windows Live Mail přidali e-mailové účty, většina těchto účtů vaše zprávy automaticky ukládá a po opětovném přidání účtu je tedy sesynchronizuje.

Než začnete

 • Exportujete-li poštu, vytvořte v libovolném umístění novou složku. Zprávy je třeba exportovat do prázdné složky.

 • Položky kalendáře nelze zálohovat. Jste-li však přihlášeni pomocí účtu Windows Live ID, bude váš kalendář synchronizován s webem http://calendar.live.com.

 • Jste-li přihlášeni pomocí účtu Windows Live ID, budou vaše kontakty automaticky synchronizovány. Pokud nejste přihlášeni pomocí účtu Windows Live ID, je třeba kontakty ručně vyexportovat a pak znovu naimportovat.

 • Máte-li účet POP3, zkontrolujte na kartě Upřesnit v okně Vlastnosti, zda jsou zprávy ze serveru POP3 odstraňovány. Pokud ano a vy plánujete tento účet ze služby Windows Live Mail odinstalovat nebo odebrat, bude třeba zprávy vyexportovat a pak znovu naimportovat ručně.

 • Používáte-li program jako Windows Easy Transfer, zkontrolujte, zda jsou nově vytvořené složky součástí zálohy. Podrobnosti týkající se používání programu Windows Easy Transfer naleznete zde.

 • Pokud importujete více kontaktů, je lepší použít soubor CSV. V případě importu souborů VCF je třeba opakovat stejný postup samostatně pro každý soubor.

Zobrazit vše

Export e-mailových zpráv z programu Windows Live Mail

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. V levém horním rohu obrazovky otevřete nabídku Soubor, klikněte na položku Export e-mailů a poté zvolte možnost E-mailové zprávy.
  Obrázek nabídky Soubor s vybranými položkami Export e-mailů a E-mailové zprávy
 3. Jako formát exportu vyberte položku MicrosoftWindows Live Mail a pak klikněte na tlačítko Další.

 4. Klikněte na tlačítko Procházet a najděte umístění, do kterého chcete zprávy uložit. Ověřte, zda je složka prázdná.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Vyberte složky zpráv, které chcete exportovat, a poté klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se potvrzení, že export zpráv proběhl úspěšně. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Export kontaktů ze služby Windows Live Mail

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. Klikněte na položku Kontakty v levém dolním rohu obrazovky.
  Obrázek nabídky s vybranou položkou Kontakty
 3. Na pásu karet klikněte na tlačítko Exportovat.

 4. V rozevírací nabídce vyberte formát souboru.

  • Při exportování většího počtu kontaktů vyberte možnost Hodnoty oddělené čárkami (CSV).

  • Při exportování jednoho či dvou kontaktů vyberte možnost Vizitka (VCF).

 5. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění, do kterého chcete kontakty uložit.

 6. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

 7. Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete exportovat. Protože jsou exportována pouze vybraná pole, zkontrolujte, zda jste vybrali všechna pole, která budete v budoucnu potřebovat.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Import e-mailových zpráv do programu Windows Live Mail

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. V levém horním rohu obrazovky otevřete nabídku Soubor a potom klikněte na položku Import zpráv.
  Obrázek nabídky Soubor s vybranou položkou Import zpráv
 3. Vyberte odpovídající formát souboru a klikněte na tlačítko Další. (Mezi možnosti patří Microsoft Outlook Express 6, Windows Live Mail a Windows Mail.)

 4. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku obsahující exportované zprávy. Pak klikněte na tlačítko Další. Můžete vybrat, zda budete importovat všechny složky, nebo jen některé.

 5. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se zpráva potvrzující použitý formát souboru a oznamující, že import proběhl úspěšně.

 6. Klikněte na tlačítko Dokončit. Importované zprávy naleznete v levém podokně ve složce s názvem Složky úložiště.

Import offline kontaktů do programu Windows Live Mail

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. Klikněte na položku Kontakty v levém dolním rohu obrazovky.
  Obrázek nabídky s vybranou položkou Kontakty
 3. Na pásu karet klikněte na tlačítko Importovat.

 4. Vyberte formát souboru, který odpovídá exportovaným kontaktům (CSV nebo VCF).

 5. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku obsahující exportované kontakty.

 6. Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete importovat.

 7. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Potřebujete další pomoc?