Jak mohu naimportovat fotky a videa do programu Movie Maker?

Pomocí programu Movie Maker lze do počítače importovat fotografie a videa z mnoha různých typů fotoaparátů a dalších zařízení. Když importujete fotografie a videa, jsou z fotoaparátu nebo jiného zařízení zkopírovány do počítače. Poté je můžete použít ve filmech v programu Movie Maker a zobrazují se také v programu Fotogalerie.

Následuje přehled některých zařízení, ze kterých lze importovat fotografie nebo videa:

 • Digitální fotoaparát

 • Paměťová karta, například SD (Secure Digital) nebo CompactFlash, vložená do čtečky karet

 • Datový disk CD nebo DVD

 • Videokamera se záznamem na interní pevný disk nebo paměťovou kartu

 • Videokazeta v digitální videokameře (DV) nebo v digitální videokameře s vysokým rozlišením (HDV)

 • Mobilní telefon připojený k počítači

Pokud program Movie Maker používáte v systému Windows 7 a máte k počítači připojenou webovou kameru (a provedli jste její instalaci), můžete pomocí webové kamery zaznamenat živé video. Webové kamery jsou k počítači často připojeny pomocí rozhraní USB. Některé novější přenosné počítače mají webovou kameru integrovanou nad displejem.

Zobrazit vše

Postup importu fotografií a videí z digitálního fotoaparátu, videokamery s pevným diskem nebo paměťovou kartou, čtečky paměťových karet nebo datového disku CD či DVD

 1. Spusťte program Movie Maker tak, že kliknete na tlačítko Start Tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadáte text Movie Maker a v seznamu výsledků kliknete na položku Movie Maker.
 2. V závislosti na typu zařízení, ze kterého importujete, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Připojte digitální fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB a poté fotoaparát zapněte.

  • Připojte k počítači videokameru se záznamem na interní pevný disk nebo paměťovou kartu pomocí rozhraní USB.

  • Vložte paměťovou kartu do čtečky karet (máte-li ji k dispozici).

  • Vložte datový disk CD nebo DVD do jednotky CD/DVD v počítači.

 3. Klikněte na tlačítko Movie Maker a poté na příkaz Importovat ze zařízení.

 4. Pokud se zobrazí zpráva Fotografie a videa budou importovány do programu Fotogalerie, klikněte na tlačítko OK.

 5. V okně Import fotografií a videí klikněte na zařízení, ze kterého chcete importovat fotografie a videa, a poté klikněte na tlačítko Importovat.

 6. (Volitelné) Klikněte na tlačítko Další možnosti, proveďte požadované změny a poté klikněte na tlačítko OK. Můžete zvolit mimo jiné možnosti, které určují, kam mají být soubory uloženy a jaký formát má být použit pro názvy složek a souborů.

  Dokáže-li fotoaparát rozpoznat, zda byly snímky pořízeny na šířku nebo na výšku, je počítač při importu schopen automaticky otočit fotografie ve formátu JPEG tak, aby byly správně orientovány. Chcete-li automatické otočení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Během importu otáčet fotografie.

 7. Na stránce Byly nalezeny nové fotografie a videa proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zkontrolovat, uspořádat a určit fotografie a videa, které mají být importovány, klikněte na položku Zkontrolovat, uspořádat a seskupit položky k importu, klikněte na tlačítko Další a poté přejděte na další krok.

  • Chcete-li importovat všechny fotografie a videa, klikněte na položku Importovat všechny položky nyní, zadejte název pro fotografie či videa a potom klikněte na tlačítko Další.

   Budou importovány všechny fotografie a videa. Pokračujte krokem 9.

 8. Na stránce Vyberte skupiny, které chcete importovat proveďte jednu z následujících akcí a poté klikněte na tlačítko Importovat:

  • Fotografie a videa jsou seskupeny podle data pořízení. Přesunutím posuvníku Upravit skupiny můžete změnit časový interval, podle kterého jsou skupiny určovány.

  • Zaškrtněte políčka vedle skupin fotografií a videí, které chcete importovat. Zrušte zaškrtnutí políček vedle skupin fotografií a videí, které nechcete importovat.

  • Chcete-li zobrazit všechny fotografie a videa ve skupině, klikněte na tlačítko Zobrazit všechny položky vedle příslušné skupiny.

  • U každé skupiny fotografií a videí, které chcete importovat, klikněte na tlačítko Zadat název a zadejte název skupiny.

  • Chcete-li skupině přiřadit značky, klikněte na tlačítko Přidat značky a zadejte název nové značky pro danou skupinu fotografií a videí nebo klikněte na existující značku. Chcete-li zadat více značek, oddělte je středníkem.

 9. V programu Fotogalerie zaškrtněte políčko v pravém horním rohu u každé fotografie nebo videa, které chcete použít ve filmu.

 10. Na kartě Vytvořit ve skupině Sdílet klikněte na tlačítko Film.

  Vybrané fotografie a videa se přidají do scénáře v programu Movie Maker.

Poznámky

 • Před odstraněním fotografií a videí z paměťové karty nebo fotoaparátu může být vhodné je zkopírovat na zapisovatelný disk DVD nebo CD, na externí pevný disk nebo do internetové služby pro ukládání souborů. Získáte tak záložní kopii.

 • Videosoubory a hudební soubory využívající technologie pro správu digitálních práv (DRM) nelze v programu Movie Maker použít.

Postup importu videa z videokazety v digitální kameře

 1. Spusťte program Movie Maker tak, že kliknete na tlačítko Start Tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadáte text Movie Maker a v seznamu výsledků kliknete na položku Movie Maker.
 2. Připojte digitální videokameru k počítači pomocí kabelu IEEE 1394 (FireWire) a přepněte ji do režimu přehrávání nebo VCR.

 3. Klikněte na tlačítko Movie Maker a poté na příkaz Importovat ze zařízení.

 4. Pokud se zobrazí zpráva Fotografie a videa budou importovány do programu Fotogalerie, klikněte na tlačítko OK.

 5. V okně Import fotografií a videí vyberte digitální kameru a poté klikněte na tlačítko Importovat.

 6. (Volitelné) Na stránce Import videa klikněte na tlačítko Další možnosti, proveďte některou z následujících akcí a potom klikněte na tlačítko OK:

  • Vyberte možnosti, které chcete použít, například kam mají být soubory uloženy a jaký formát má být použit pro názvy složek a souborů.

  • Obsahuje-li videokazeta několik různých scén, mohou být jednotlivé scény importovány jako samostatné soubory. Tuto funkci aktivujte zaškrtnutím políčka Importovat videa jako několik souborů (není k dispozici pro videa ve vysokém rozlišení). Pokud mezi koncem jedné scény a začátkem druhé uplynulo méně než 30 sekund, jsou tyto scény importovány jako jeden soubor.

 7. Na stránce Import videa zadejte název importovaného videa, proveďte jednu z následujících akcí a poté klikněte na tlačítko Další:

  • Kliknutím na položku Importovat celé video importujte všechna videa z videokazety do počítače. Po importu videa pokračujte krokem 10.

   Videokazeta bude naimportována do počítače a automaticky převinuta zpět.

  • Klikněte na položku Zvolit části videa, které budou importovány, a pokračujte krokem 8.

  • Klikněte na položku Vypálit celé video na disk DVD a zadejte název disku DVD.

   Video bude importováno do počítače a vypáleno na disk DVD. Po vypálení videa na disk DVD klikněte na stránce Disk DVD je připraven na tlačítko Zavřít.

   Chcete-li tuto možnost využít a vypálit video přímo na disk DVD, musí být v počítači nainstalován program Windows DVD Maker. Dále je třeba mít nainstalovánu vypalovačku disků DVD, ve které musí být vložen prázdný zapisovatelný disk DVD.

   V systému Windows Vista je program Windows DVD Maker obsažen v edicích Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate.

   V systému Windows 7 je program Windows DVD Maker obsažen v edicích Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate.

 8. V okně Import videa vyhledejte pomocí kamery tu část videa, kterou chcete importovat jako první, a poté klikněte na tlačítko Importovat.

  Chcete-li import videa po určitém čase ukončit, zaškrtněte políčko Zastavit import po (min.) a poté vyberte časový interval.

 9. Kliknutím na položku Zastavit zastavte import videa a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí kamery přejděte k další části videa, kterou chcete importovat, a poté naimportujte i tuto část videa. Po dokončení importu všech požadovaných videí z videokazety klikněte na tlačítko Dokončit.

  • Po dokončení importu všech požadovaných videí klikněte na tlačítko Dokončit. Video je importováno a uloženo do souboru ve formátu DV-AVI.

 10. V programu Fotogalerie zaškrtněte políčko v levém horním rohu videa, které chcete použít ve filmu.

 11. Na kartě Vytvořit ve skupině Sdílet klikněte na tlačítko Film.

  Vybrané fotografie a videa se přidají do scénáře v programu Movie Maker.

Poznámka

 • Provádíte-li import z digitální videokamery s vysokým rozlišením (HDV), lze importovat pouze celou videokazetu.


Další materiály

Potřebujete další pomoc?
Zeptejte se ve fórech programu Movie Maker

Máte nápady pro program Movie Maker?
Sdělte nám svůj názor