Jak mohu stříhat video v programu Movie Maker?

Můžete odstřihnout začátek a konec videa tak, aby se ve filmu zobrazovala pouze požadovaná část videa. Použijete-li například video, které obsahuje na začátku několik černých snímků, můžete odstřihnout začátek videa, aby se v dokončeném a uloženém filmu tyto černé snímky nezobrazovaly.

Sestříháte-li soubor videa v programu Movie Maker, nebude původní soubor videa těmito změnami ovlivněn. V původním souboru videa bude zachován celý videozáznam.

Zobrazit vše

Postup stříhání videa v programu Movie Maker

 1. Spusťte program Movie Maker tak, že kliknete na tlačítko Start Tlačítko Start. do vyhledávacího pole zadáte text Movie Maker a v seznamu výsledků kliknete na položku Movie Maker.
 2. Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a fotografie.

 3. V dialogovém okně Přidat videa a fotografie otevřete složku obsahující videa nebo fotografie, které chcete přidat. Vyberte soubory videí a fotografií a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Klikněte na video, které chcete sestříhat.

  Chcete-li vybrat více fotografií a videí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na požadované fotografie a videa.

 5. V rámci položky Nástroje videa na kartě Úpravy ve skupině Úpravy proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit nový počáteční bod videa, přetáhněte posuvník umístěný pod monitorem náhledu do bodu, ve kterém chcete video spustit. Pak klikněte na položku Nastavit počáteční bod.

  • Chcete-li nastavit nový koncový bod videa, přetáhněte posuvník umístěný pod monitorem náhledu do bodu, ve kterém chcete zastavit přehrávání videa. Pak klikněte na položku Nastavit koncový bod.

Postup vymazání nového počátečního a koncového bodu v programu Movie Maker tak, aby se přehrávalo celé video

 1. Klikněte na sestříhané video v projektu.

 2. V rámci položky Nástroje videa na kartě Úpravy ve skupině Úpravy klikněte na položku Nástroj Střih.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se sestříhané video znovu přehrávalo od začátku, klikněte na úchyt počátečního bodu střihu pod monitorem náhledu a přetáhněte jej na začátek videa.

  • Chcete-li přehrávat sestříhané video až do konce, klikněte na úchyt koncového bodu střihu pod monitorem náhledu a přetáhněte jej na konec videa.

 4. Chcete-li uložit provedené změny a zavřít nástroj Střih, klikněte na kartě Střih ve skupině Střih na položku Uložit střih.

Poznámky

 • Chcete-li rychle sestříhat video v programu Movie Maker, spusťte přehrávání videa, které chcete sestříhat. Pak můžete stisknutím klávesy I nastavit aktuální bod jako počáteční bod nebo jej můžete stisknutím klávesy O nastavit jako koncový bod.

 • Sestříháte-li část videa, která obsahuje titulek, bude tento titulek také sestříhán.


Další materiály

Potřebujete další pomoc?
Zeptejte se ve fórech programu Movie Maker

Máte nápady pro program Movie Maker?
Sdělte nám svůj názor