Střih filmů v Movie Makeru

Pomocí funkcí Movie Makeru pro střih videa můžete film nastříhat podle svých představ.

Střih videa

Začátek a konec videa můžete odstřihnout tak, aby se ve filmu zobrazoval jenom požadovaný úsek videa. Pokud máte třeba video, které na začátku obsahuje několik černých snímků, můžete začátek videa odstřihnout, aby se v dokončeném a uloženém filmu tyto černé snímky nezobrazovaly.

Při střihu videosouboru v Movie Makeru se neovlivní původní videosoubor. V původním videosouboru se zachová celý videozáznam.

Zobrazit vše

Střih videa v Movie Makeru

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Přidat na Přidat videa a fotografie.

 2. V dialogovém okně Přidat videa a fotografie otevřete složku obsahující videa nebo fotky, které chcete přidat. Vyberte videosoubory a fotky a pak klikněte na Otevřít.

 3. Klikněte na video, které chcete sestříhat.

  Několik fotek a videí vyberete tak, že stisknete a podržíte klávesu CTRL a pak kliknete na požadované fotky a videa.

 4. V oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy udělejte ve skupině Úpravy jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete nastavit nový počáteční bod videa, přetáhněte posuvník pod monitorem náhledu do bodu, ve kterém má video začít, a klikněte na Nastavit počáteční bod.

  • Pokud chcete nastavit nový koncový bod videa, přetáhněte posuvník pod monitorem náhledu do bodu, ve kterém má přehrávání videa skončit, a klikněte na Nastavit koncový bod.

Vymazání nových počátečních a koncových bodů v Movie Makeru tak, aby se přehrávalo celé video

 1. Klikněte na sestříhané video v projektu.

 2. V oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy klikněte ve skupině Úpravy na Nástroj Střih.

 3. Udělejte některé z následujících kroků:

  • Pokud se má sestříhané video znovu přehrávat od začátku, klikněte na úchyt počátečního bodu střihu pod monitorem náhledu a přetáhněte ho na začátek videa.

  • Pokud se má sestříhané video přehrát až do konce, klikněte na úchyt koncového bodu střihu pod monitorem náhledu a přetáhněte ho na konec videa.

 4. Kliknutím na Uložit střih na kartě Střih ve skupině Střih uložíte změny a zavřete nástroj pro střih.

Poznámky

 • Pokud chcete v Movie Makeru rychle sestříhat nějaké video, začněte ho přehrávat a pak stisknutím klávesy I nastavte aktuální bod jako počáteční nebo stisknutím klávesy O jako koncový.

 • Pokud odstřihnete část videa, která obsahuje titulek, odstřihne se i tento titulek.

Rozdělení videa

Video můžete rozdělit na dva kratší úseky a pak pokračovat ve střihu. Po rozdělení můžete třeba přesunout druhou část videa před první a změnit tak pořadí jejich přehrávání ve filmu.

Rozdělení videa na dvě části

 1. Klikněte na film a přetáhněte ukazatel přehrávání do bodu, ve kterém chcete video rozdělit.

 2. V oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy kliknete ve skupině Úpravy na Rozdělit.

Zrychlení nebo zpomalení videa

V Movie Makeru můžete změnit rychlost videa tak, aby se přehrávalo rychleji nebo pomaleji.

Klikněte na video a v oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy klikněte ve skupině Úpravy na seznam Rychlost a pak klikněte na příslušnou rychlost (podle toho, nakolik chcete video zrychlit nebo zpomalit).

Výběr motivu

Motiv Automatický film v Movie Makeru doplní do filmu automaticky titulky, závěrečné titulky, přechody a efekty. Náhled motivů Automatický film zobrazíte tak, že na ně ukážete myší.

Až do Movie Makeru přidáte požadované fotky, videa a hudbu, na kartě Domů klikněte ve skupině Motivy automatického filmu na motiv, který je pro váš film nejvhodnější. Můžete pokračovat v úpravách nebo film jednoduše uložit.

Poznámka

 • Automatický film vytvoří na základě vašich značek závěrečné titulky. Pokud značky nejsou správné, zadáním nových je můžete opravit.

Potřebujete další pomoc?