Jak můžu upravovat fotky?

Pomocí nástrojů pro úpravy v programu Fotogalerie můžete vylepšit kompozici, expozici, podrobnosti, barvy a další vlastnosti fotografií. Nelze upravovat všechny typy souborů.

Postup úpravy fotografií

 1. Spusťte program Fotogalerie tak, že kliknete na tlačítko StartTlačítko Start, do vyhledávacího pole zadáte text Fotogalerie a poté v seznamu výsledků kliknete na položku Fotogalerie.

 2. Vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a potom klikněte v horní části obrazovky na kartu Upravit.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li automaticky upravit fotografii nebo skupinu fotografií, vyberte fotografie, které chcete upravit, a potom klikněte na možnost Automaticky upravit nebo na jednu z dalších možností.

  • Chcete-li fotografii upravit ručně, dvojitým kliknutím ji zobrazte v režimu vylepšení a pak klikněte na položku Vyladit.

  Poznámka

  • Nemůžete-li v programu Fotogalerie fotografii upravit, může být příčinou některý z následujících důvodů:

   • Vlastnosti fotografie jsou nastaveny pouze pro čtení. Chcete-li změnit vlastnost pouze pro čtení, klikněte pravým tlačítkem myši na fotografii a poté zvolte možnost Vlastnosti. Na kartě Obecné v části Atributy zrušte zaškrtnutí políčka Pouze pro čtení a poté klikněte na tlačítko Použít.

   • Fotografie je uložena v umístění, které je pouze pro čtení, jako například sdílený síťový soubor, disk CD či DVD nebo jiné umístění, ve kterém není možné měnit vlastnosti fotografie. Uložte fotografii do svého počítače, kde poté můžete provést požadované úpravy. Dvakrát klikněte na fotografii, klikněte na položku Upravit, dále klikněte na příkaz Vytvořit kopii, vyberte typ souboru, zvolte umístění v počítači, kam chcete fotografii uložit, a poté klikněte na tlačítko Uložit.

   • Fotografie je uložena v nepodporovaném typu souboru. Program Fotogalerie neumožňuje otevírat a upravovat všechny typy souborů. Chcete-li uložit kopii fotografie a změnit její typ souboru na formát, který je možné upravovat, dvakrát klikněte na fotografii, klikněte na příkaz Vytvořit kopii, zvolte typ souboru a poté klikněte na tlačítko Uložit.

   • Fotografie mohla být odstraněna nebo přesunuta poté, co jste ji vybrali k úpravě. Obnovte fotografii do původního umístění a poté se ji znovu pokuste upravit.

Zobrazit vše

Postup ruční úpravy expozice

 1. Dvojitým kliknutím zobrazte fotografii v režimu vylepšení a pak klikněte na položku Vyladit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete upravit jas, posuňte posuvník Jas.

  • Pokud chcete upravit kontrast, posuňte posuvník Kontrast.

  • Pokud chcete upravit míru podrobnosti stínů nezávisle na míře podrobnosti středního tónu nebo míře podrobnosti vysokého tónu, posuňte posuvník Stíny.

  • Pokud chcete upravit míru podrobnosti vysokého tónu nezávisle na míře podrobnosti středního tónu nebo míře podrobnosti stínů, posuňte posuvník Vysoký tón.

  • Pokud chcete upravit bílý a černý bod fotografie, posuňte pod položkou Histogram bílou a černou šipku.

   Poznámka

   • Při používání efektů na fotografie zobrazuje histogram úpravy expozice fotografie.

Postup ruční úpravy barev

 1. Dvojitým kliknutím zobrazte fotografii v režimu vylepšení a pak klikněte na položku Vyladit.

 2. Klikněte na možnost Upravit barvu.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li upravit barevný tón, posuňte posuvník Teplota barev. Fotografie tak bude vypadat tepleji nebo studeněji.

  • Pokud chcete upravit odstín barev, posuňte posuvník Nádech.

  • Chcete-li upravit živost barev, posuňte posuvník Sytost.

Postup ruční úpravy míry podrobnosti

 1. Dvojitým kliknutím zobrazte fotografii v režimu vylepšení a pak klikněte na položku Vyladit.

 2. Klikněte na možnost Upravit míru podrobnosti.

 3. Ostrost fotografie upravíte posunutím posuvníku Zaostřit.

 4. Chcete-li snížit míru obrazového šumu, klikněte na možnost Analyzovat a potom použijte posuvník Snížení šumu.

Postup ručního vyrovnání fotografie

 1. Dvojitým kliknutím zobrazte fotografii v režimu vylepšení a pak klikněte na položku Vyladit.

 2. Klikněte na možnost Vyrovnat fotografii. Chcete-li fotografii vyrovnat více, použijte posuvník.

Postup ručního ořezání fotografie

 1. Dvojitým kliknutím zobrazte fotografii v režimu vylepšení a pak klikněte na položku Oříznout.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit proporce fotografie, klikněte v seznamu Proporce na požadované proporce.

  • Chcete-li zadat vlastní proporce fotografie, klikněte v seznamu Proporce na možnost Vlastní a pak přetáhnutím rámce pro oříznutí nastavte požadované proporce.

  • Chcete-li změnit velikost rámce pro oříznutí, přetáhněte rohy rámce pro oříznutí. Pokud jste zvolili standardní velikost pro tisk, zachová si rámec pro oříznutí původní proporce i při změně velikosti. Výška i šířka vlastního rámce pro oříznutí může být libovolná. Chcete-li zachovat proporce vlastního rámce pro oříznutí, přidržte při změně velikosti rámce klávesu SHIFT.

  • Kompozici fotografie změníte přetažením rámce pro oříznutí do nové polohy na fotografii.

  • Chcete-li rámec pro oříznutí otočit tak, aby byla fotografie oříznuta svisle nebo vodorovně, klikněte na tlačítko Otočit snímek.

 3. Chcete-li provést oříznutí, znovu klikněte na položku Oříznout.

Postup ruční opravy červených očí

 1. Dvojitým kliknutím zobrazte fotografii v režimu vylepšení a pak klikněte na položku Vyladit a na možnost Červené oči.

 2. Tažením ukazatele myši vytvořte pole kolem oka, které chcete opravit, a potom uvolněte tlačítko myši.

 3. Opakujte tento krok pro každé oko, které chcete opravit.

Poznámka

 • Jsou-li oči po použití nástroje Oprava červených očí stále červené, opakujte uvedený postup.

Postup ručního použití černobílého efektu

 • Dvojitým kliknutím zobrazte fotografii v režimu vylepšení a v části Efekty vyberte požadovaný efekt.

Postup uložení úprav

Chcete-li uložit změny fotografie, klikněte na tlačítko Zavřít soubor. Změny se automaticky uloží.

Poznámka

 • Chcete-li odebrat změny ve fotografiích, klikněte na tlačítko Vrátit zpět.

Postup změny velikosti fotografií

 1. Vyberte fotografie, jejichž velikost chcete změnit, a na kartě Upravit ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Změnit velikost.

 2. Klikněte na seznam Vyberte velikost a vyberte velikost fotografií. Chcete-li použít vlastní velikost, zadejte do pole Maximální rozměry požadovanou maximální šířku fotografií.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit velikost a uložit. Pokud chcete uložit fotografie se změněnou velikostí do jiného umístění, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku, do které chcete uložit fotografie se změněnou velikostí.

Potřebujete další pomoc?