Jak můžu naimportovat fotky a videa z digitálního fotoaparátu, čtečky paměťových karet, CD nebo DVD?

Do programu Fotogalerie můžete přidávat fotografie pomocí importu z digitálního fotoaparátu či paměťové karty nebo pomocí skeneru. Můžete také importovat fotografie z alba ve službě OneDrive nebo přidávat fotografie z CD, DVD či pevného disku. Ve výchozím nastavení se naimportované fotografie ukládají do složky Obrázky.

Postup importu fotografií z digitálního fotoaparátu, čtečky paměťových karet nebo CD či DVD

 1. Zkontrolujte, zda je digitální fotoaparát nebo čtečka paměťových karet zapnuta a připojena k počítači nebo zda jste vložili disk do jednotky CD či DVD počítače.

 2. Spusťte program Fotogalerie tak, že kliknete na tlačítko Start Tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadáte text Fotogalerie a pak v seznamu výsledků kliknete na Fotogalerie.
 3. Klikněte na kartu Domů a potom klikněte na Import fotografií.

 4. V dialogovém okně Import fotografií a videí klikněte na zařízení, které chcete použít, a potom klikněte na tlačítko Importovat. Pokud importujete z disku CD nebo DVD, vyberte jednotku CD nebo DVD.

 5. Klikněte na Import.

 6. Kliknutím na Další možnosti vyberte požadované možnosti, například umístění, do kterého chcete soubory uložit, a požadovaný formát názvů souborů a složek.

 7. Pak vyberte možnost Zkontrolovat, uspořádat a seskupit položky, které budou importovány nebo Importovat všechny položky nyní.

 8. Klikněte na tlačítko Další a pokračujte jedním z následujících postupů:

Zobrazit vše

Zkontrolování, organizace a seskupení položek, které budou importovány

 1. Klikněte na možnost Zkontrolovat, organizovat a seskupit položky, které budou importovány a potom klikněte na tlačítko Další.

 2. Definování, výběr a pojmenování skupin, které chcete importovat:

  • Ve výchozím nastavení jsou fotografie seskupovány podle data pořízení. Přesunutím posuvníku Upravit skupiny ve spodní části okna můžete změnit časový interval, podle kterého se skupiny určují.

  • Zaškrtněte políčka vedle skupin fotografií a videí, které chcete importovat.

  • Pokud chcete zobrazit všechny fotografie ve skupině, klikněte na odkaz Zobrazit všechny položky vedle příslušné skupiny. Pokud nechcete importovat všechny fotografie ve skupině, zrušte zaškrtnutí políček u fotografií, které nechcete importovat.

  • U každé skupiny fotografií, které chcete importovat, klikněte na tlačítko Zadejte název a zadejte název skupiny.

  • Pokud chcete skupině přiřadit značky, klikněte vedle požadované skupiny na tlačítko Přidat značky, zadejte značky (jednotlivé značky oddělte středníkem) a stiskněte klávesu Enter.

  Klikněte na Import. Každá skupina fotografií se uloží do samostatné složky.

Import všech nových fotografií v zařízení

 1. Klikněte na možnost Importovat všechny položky nyní a zadejte název fotografií nebo videí.

 2. Pokud chcete k importované skupině fotografií přiřadit značky, klikněte na tlačítko Přidat značky, zadejte jednu nebo více značek (jednotlivé značky oddělte středníkem) a stiskněte klávesu Enter.

 3. Klikněte na Import.

Poznámka

 • Před odstraněním fotografií a videí z paměťové karty nebo fotoaparátu může být vhodné je zkopírovat na zapisovatelný disk DVD nebo CD, na externí pevný disk nebo do internetové služby pro ukládání souborů. Získáte tak záložní kopii.

Potřebujete další pomoc?