Poznámky k verzi služby Windows Live Essentials

Tento článek přináší poznámky k verzím pro programy sady Windows Live Essentials.


Zobrazit vše

Windows Live Mail

Poznámky k verzi pro službu Windows Live Mail

Při odpovědi na e‑mailovou zprávu od někoho, jehož jméno se shoduje s názvem některé z vašich kategorií, se odpověď odešle nesprávným příjemcům


Pokud budete odpovídat na e‑mailovou zprávu, jejíž odesílatel má jméno shodné s názvem některé z vašich kategorií kontaktů ve službě Windows Live Mail, e‑mailová adresa původního odesílatele bude nahrazena e‑mailovými adresami z této kategorie. To znamená, že zpráva bude odeslána všem vašim kontaktům v dané kategorii, nikoli zamýšlenému příjemci. Tento problém lze vyřešit dvěma způsoby:


 • Odstraňte danou kategorii z pole Komu a potom zkopírujte e‑mailovou adresu odesílatele a vložte ji do tohoto pole.

 • Pokud chcete zabránit opakování tohoto problému, přejmenujte kategorii tak, aby se její název neshodoval se jménem odesílatele.


Poznámka

 • K této situaci dochází pouze v případě, že na zprávu, u které se tento problém vyskytuje, odpovídáte, nikoli při vytváření zprávy nebo jejím předávání dál.

Je třeba znovu nastavit certifikáty S/MIME


S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) je standard zabezpečení pro šifrování s veřejným klíčem a podepisování e‑mailů digitálním ID nebo certifikátem. Pokud k odesílání nebo přijímání pošty používáte funkci Zabezpečená pošta (certifikáty) služby Windows Live Mail, bude nutné znovu nastavit váš certifikát S/MIME a certifikáty všech vašich kontaktů, se kterými si vyměňujete zabezpečené e‑maily.


Svůj vlastní certifikát S/MIME můžete nastavit výběrem správného certifikátu ve službě Windows Live Mail:


 1. Ve službě Windows Live Mail klikněte na tlačítko Nabídka na panelu nástrojů a potom klikněte na položku Možnosti zabezpečení.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 3. V části Zabezpečená pošta klikněte na položku Digitální ID.

 4. V dialogovém okně Certifikáty vyberte certifikát, který používáte pro své e‑maily se standardem S/MIME.

Certifikáty pro jednotlivé kontakty můžete nastavit jejich přidáním do seznamu kontaktů:


 1. V hlavním okně služby Windows Live Mail vyberte e‑mailovou zprávu obsahující digitální certifikát, kterou jste obdrželi od příslušného kontaktu.

 2. Klikněte na ikonu certifikátu pro tento e‑mail.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit certifikáty.

 4. Klikněte na možnost Přidat do seznamu kontaktů.


Windows Live Messenger

Poznámky k verzi pro program Windows Live Messenger

Okno konverzace: Editor IME (Input Method Editor) pro čínštinu, japonštinu a korejštinu se v okně konverzace programu Messenger přenastavuje na angličtinu


Pokud v počítači se systémem Windows XP SP2 nebo SP3 obdržíte rychlou zprávu v době, kdy je zavřeno hlavní okno programu Messenger, a pak se v okně konverzace pokusíte psát čínské, japonské nebo korejské znaky pomocí editoru IME, změní se režim zadávání na angličtinu, takže nebudete moci znaky v uvedených jazycích zadat. Problém vyřešíte tak, že hlavní okno programu Messenger otevřete znovu a potom budete v psaní v okně konverzace pokračovat.


Video: Doplňky pro ovládání a efekty webkamery mohou přestat fungovat a pro webkamery se nezobrazí


Někteří výrobci webkamer poskytují pro funkce nebo efekty kamery ovládací prvky, které můžete používat v prostředí s videem v programu Messenger. Tyto doplňky mohou přestat fungovat. Pokud během videohovoru nebo relace webkamery nevidíte v programu Messenger pod přenášeným obrazem ikonu pro ovládání a efekty webkamery poskytované jejím výrobcem, požádejte výrobce svého hardwaru o aktualizaci.


Nebudou fungovat hlasové hovory ani videohovory do programu Messenger beta nebo Messenger


Hlasové hovory ani videohovory nelze uskutečňovat mezi beta verzí a nově vydanou verzí programu Messenger ani mezi službou Windows Messenger a vydanou verzí programu Windows Live Messenger. Aby bylo možné využívat hlasové hovory a videohovory, je třeba, aby měl volající i volaný nainstalovánu nejnovější verzi programu Windows Live Messenger z webu http://download.live.com.


Sdílení fotografií: Podporované typy souborů pro sdílení fotografií v programu Messenger


Program Messenger podporuje pouze obrázky ve formátu PNG, JPG, BMP a GIF. Jakékoli jiné formáty obrázků nemusí v programu Messenger fungovat správně.


Sdílení fotografií: Jakmile kontakt přestane fotografie sdílet, nebude je možné uložit


Fotografie je možné v programu Messenger ukládat pouze v případě, že je obě strany aktivně sdílejí. Pokud váš kontakt přestane fotografie sdílet, nebudete je moci dále ukládat.


Skupiny: Je možné, že se členové skupiny nebudou moci připojit ke skupinové konverzaci


Někdy se členové skupiny v hlavním okně programu Messenger jeví jako online nebo dostupní v rámci skupiny, ale nemohou se připojit ke skupinové konverzaci. Dochází k tomu, pokud člen skupiny používá program, který nepodporuje skupiny, například předchozí verze produktů Messenger, Xbox, Messenger pro mobilní zařízení atd.


Skupiny: U skupiny se může v hlavním okně programu Messenger zobrazovat stav, který bude v konfliktu se stavem jejích členů


Je možné, že se u skupiny bude zobrazovat stav offline, zatímco u členů této skupiny uvedených pod jejím názvem v hlavním okně bude zobrazen stav online. Je to proto, že zpráva o stavu skupiny vykazuje toto chování, když je otevřeno okno skupinové konverzace.


Skupiny: V programu Messenger se nezobrazuje e‑mailová adresa skupiny


V programu Messenger není žádný přístupový bod k e‑mailové adrese skupiny. Pokud se chcete na e‑mailovou adresu skupiny podívat, klikněte pravým tlačítkem myši na název skupiny v programu Messenger a potom klikněte na příkaz Přejít na web skupiny. Na webu skupiny e‑mailovou adresu skupiny uvidíte.


Skupiny: Některé akce lze provádět pouze na webu skupiny


Některé akce správy (jako je například zobrazení nebo zrušení nevyřízených pozvánek, odebrání členů a změna rolí členů nebo názvu skupiny) lze provádět pouze na webu skupiny. K jejich provedení je nutné, abyste byli vlastníkem skupiny. Pokud chcete ke stránkám pro správu skupiny na webu rychle získat přístup, klikněte v hlavním okně programu Messenger na skupinu pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Nastavení skupiny.


Skupiny: Při zvaní nových členů není vidět, kdo je již pozván


Když vybíráte kontakty, které chcete pozvat do skupiny, program Messenger neodfiltruje kontakty, které již byly do skupiny pozvány. Již pozvané kontakty však nedostanou novou pozvánku.


Uživatelé mladší 13 let s omezenými oprávněními se nemohou k programu Messenger přihlásit


Uživatelé mladší 13 let (podle informací zaregistrovaných na jejich účtu Windows Live ID), jejichž oprávnění u účtu byla nastavena jako omezená, se nebudou moci k programu Messenger přihlásit.Windows Live Toolbar

Poznámky k verzi pro panel Windows Live Toolbar

Na panelu Toolbar se neobjevují doplňky pro vyplňování formulářů či oblíbené položky ani další doplňky v podobě tlačítek


V případě upgradu ze starší verze panelu Toolbar se již nebude zobrazovat doplněk pro vyplňování formulářů, doplňky z webu gallery.live.com v podobě tlačítek ani další doplňky, jako je detektor informačních kanálů, zvýraznění, hry MSN Games, blokování automaticky otevíraných oken a procházení na záložkách. Doplněk pro oblíbené položky byl na panelu Toolbar nahrazen funkcí pro synchronizaci oblíbených položek.Windows Live Writer

Poznámky k verzi pro program Windows Live Writer

Po odinstalaci sady Windows Live Essentials a instalaci nejnovější verze programu Writer se tento program nespustí


Tento problém vyřešíte následujícím způsobem:


 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte do vyhledávacího pole v nabídce Start.

 2. Na panelu hledání zadejte výraz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Přejděte ke klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer .

 4. Vyberte tento klíč a vytvořte zálohu veškerého jeho obsahu tím, že kliknete na nabídku Soubor a pak na příkaz Exportovat.

 5. Rozbalte klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer\Weblogs .

 6. V levém podokně postupně klikněte na všechny klíče.

 7. V pravém podokně hledejte položku ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.

 8. Všechny klíče obsahující položku ClientType = WindowsLiveSpacesAtom odstraňte.

Ve složce Obrázky blogu ve službě OneDrive se objevují duplicitní obrázky


Jde o záměr. Jsou tam dva obrázky: menší se zobrazuje v příspěvku a větší se objeví při kliknutí na obrázek v příspěvku. Pokud některý z nich odstraníte, nebudou se obrázky v příspěvcích blogu zobrazovat správně.


Při publikování příspěvků pomocí předchozích verzí programu Writer a následném přechodu do složky Obrázky blogu ve službě OneDrive se vytvoří více těchto složek


Tento problém vyřešíte instalací nejnovější verze programu Windows Live Writer (http://writer.live.com). Duplicitní složky Obrázky blogu neodstraňujte. Pokud je odstraníte, nebudou se obrázky v příspěvcích blogu zobrazovat správně.


Pokud se přihlásíte ke službám Windows Live a pak se z programu Writer pokusíte zaregistrovat nový účet Windows Live ID, zobrazí se prázdná webová stránka


Pokud si chcete zaregistrovat nový účet Windows Live ID, je nutné přejít na web Windows Live. Přejděte na web http://home.live.com a klikněte na odkaz Zaregistrovat se.


Pokud přidáte glosářový odkaz bez textu, nebude se již v programu Writer otevírat dialogové okno Možnosti


K tomuto problému dojde, pokud do pole Zobrazovaný text v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz vložíte odkaz bez textu. Pokud narazíte na tuto chybu, postupujte podle následujících kroků.


 1. Ukončete program Writer.

 2. Pokud je vaším operačním systémem:

  • Windows Vista nebo Windows 7, přejděte do složky C:\Users\<uživatelské_jméno>\appdata\Roaming\Windows Live Writer\LinkGlossary.

  • Windows XP, přejděte do složky C:\Documents and Settings\<uživatelské_jméno>\Application Data\Windows Live Writer\LinkGlossary.

 3. Odstraňte soubor linkglossary.xml.

 4. Znovu spusťte program Writer.

Pokud ve službě Windows Live Spaces publikujete příspěvek blogu nastavený na starší datum, zobrazí se u něj aktuální datum


Tento problém vyřešíte tak, že příspěvek nastavíte v programu Writer na správné datum a potom jej znovu publikujete.Windows Live Movie Maker

Poznámky k verzi pro program Windows Live Movie Maker

Program Movie Maker nebyl nainstalován se sadou Windows Live Essentials


Program Movie Maker vyžaduje systém Windows Vista nebo Windows 7. Pokud nainstalujete sadu Windows Live Essentials s použitím nějakého jiného operačního systému, program Movie Maker se nenainstaluje.


Program Movie Maker nelze spustit, pokud v počítači není nainstalován program Windows Media Player


Program Windows Live Movie Maker používá některé součásti programu Windows Media Player. Program Movie Maker nelze spustit, pokud je nainstalován ve verzi systému Windows Vista nebo Windows 7, která neobsahuje program Windows Media Player, a pokud jste si program Windows Media Player nenainstalovali sami.


Tento problém vyřešíte instalací programu Windows Media Player z webu http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx.


Nelze přidávat média ze sítě nebo externí jednotky


Do programu Movie Maker můžete přidávat média pouze z místního pevného disku.


Program Movie Maker nepodporuje určité typy souborů


Seznam podporovaných typů souborů naleznete zde: http://g.live.com/DMWLMMv1/22.


Nebo v programu Movie Maker klikněte na tlačítko Nápověda a pak vyhledejte výraz typy souborů.


Podpora pro používání videosouborů MPEG-2 a televizních záznamů ve formátu Microsoft DVR ve vašich filmech je k dispozici pouze v případě, že je v počítači spuštěna některá z následujících verzí systému Windows: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise nebo Windows 7 Ultimate.


V závislosti na kameře, kterou používáte k záznamu videa, je možné, že před dekódováním videa v programu Movie Maker bude nutné nainstalovat software kamery umožňující provádění úprav.


Program Movie Maker může po relaci vzdálené plochy přestat fungovat


Pokud se pokusíte spustit program Movie Maker z relace vzdálené plochy, je možné, že jej bude nutné spustit znovu, až se znovu připojíte přímo ke konzole.


Program Movie Maker nemusí při použití určitého hardwaru videa fungovat správně


Program Movie Maker využívá ve velké míře grafický procesor (GPU) videokarty. Počítače s videokartami, které nejsou určeny k náročnému zpracování grafiky, mohou při vykreslování videa a efektů v programu Movie Maker zaznamenat potíže.


Pokud máte v počítači nainstalován software Nero, je možné, že se v programu Movie Maker nebudou vykreslovat videa


Určitý software Nero instaluje videofiltry, které mohou způsobovat konflikt s programem Movie Maker. Pokud narazíte na tento problém, zjistěte u výrobce softwaru, zda není k dispozici nějaká aktualizace. Jako okamžité alternativní řešení můžete zrušit registraci procesu NDParser.ax nainstalovaného programem Nero Ahead. Proces NDparser.ax pak bude nutné znovu zaregistrovat, aby software Nero mohl opět fungovat správně.


Při rušení registrace procesu NDParser.ax nebo jeho opětovné registraci postupujte takto:


 1. V nabídce Start systému Windows klikněte na příkaz Všechny programy a pak na položku Příslušenství.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 3. Zadejte příkaz CD %programfiles%\Common Files\Ahead\DSfilter a pak stiskněte klávesu ENTER.

 4. Při rušení registrace procesu NDParser.ax nebo jeho opětovné registraci proveďte příslušný krok:

  • Při rušení registrace zadejte příkaz regsvr32 NDParser.ax /u a pak stiskněte klávesu ENTER.

  • Při opětovné registraci zadejte příkaz regsvr32 NDParser.ax a pak stiskněte klávesu ENTER.

V programu Movie Maker jsou podporována pouze písma TrueType


Program Movie Maker podporuje pouze písma TrueType. Pokud vyberete rastrové písmo, program Movie Maker se vrátí k výchozímu písmu Arial.


V pomalejších počítačích nebo při zobrazení obsahu s vysokou přenosovou rychlostí v programu Movie Maker může být výkon videa AVCHD slabý


AVCHD je formát pro záznam a přehrávání videa s vysokým rozlišením, které je zkomprimováno ve formátu videa MPEG-4 AVC/H.264, a se zvukem nahraným ve formátu Dolby Digital. Videosoubory AVCHD je možné v programu Movie Maker použít, pouze pokud v počítači běží jedna z následujících edicí systému Windows 7: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise nebo Windows 7 Ultimate.Windows Live Fotogalerie

Poznámky k verzi pro službu Windows Live Fotogalerie

Služba Fotogalerie je závislá na Součásti zpracování obrázků systému Windows (WIC)


Některé funkce ve službě Fotogalerie vyžadují aktualizaci Součásti zpracování obrázků systému Windows. Pokud jste v systému Windows Vista nebo Windows 7 zakázali službu Windows Update, pak se tato aktualizace nenainstaluje a některé funkce služby Fotogalerie nebudou fungovat (například ukládání značek osob na fotografiích). Pokud chcete službu Windows Update povolit, přihlaste se k počítači jako správce a potom proveďte následující akce:


 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte do vyhledávacího pole v nabídce Start.

 2. Zadejte výraz Služby a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Windows Update a pak vyberte příkaz Vlastnosti.

 4. Položku Typ spouštění nastavte na možnost Automaticky a potom klikněte na tlačítko Spustit.

Ověření, zda je služba Windows Update spuštěna:


 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte do vyhledávacího pole v nabídce Start.

 2. Zadejte výraz Windows Update a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace.

Pokud jsou aktualizace nalezeny a neobjeví se chyba 80244021, služba se úspěšně spustila.


V dialogovém okně Přehrát automaticky systému Windows nebo v jiných seznamech výchozích programů v 64bitových verzích systému Windows nelze vybrat, aby se jako výchozí spouštěla služba Fotogalerie


Tento problém lze vyřešit tak, že spustíte soubor registru poskytnutý službami Windows Live. Tím tuto funkce povolíte.


 1. Ujistěte se, že jste k počítači přihlášeni jako jeho správce.

 2. Přejděte na následující odkaz: http://g.live.com/DMWLPGv14/120.

 3. Po zobrazení příslušné výzvy spusťte soubor WLPGX64fix.reg.

Po upgradu na systém Windows 7 není možné stahovat fotoalba z webu photos.live.com


Za účelem vyřešení tohoto problému je třeba opravit instalaci služby Windows Live Fotogalerie.


 1. V nabídce WindowsStart klikněte na příkaz Ovládací panely, na položku Programy a na položku Programy a funkce a v seznamu pak klikněte na položku Windows Live Essentials .

 2. Klikněte na položku Odinstalovat nebo změnit.

 3. Klikněte na tlačítko Opravit a potom na tlačítko Pokračovat.

 4. Instalační program vaše programy ze služeb Windows Live opraví.

 5. Ukončete všechny instance aplikace Internet Explorer a pak aplikaci Internet Explorer znovu spusťte.

 6. Otevřete album, se kterým jste měli potíže, a znovu se pokuste o stažení.


Windows Live Zabezpečení rodiny

Poznámky k verzi pro službu Windows Live Zabezpečení rodiny

Služba Zabezpečení rodiny nemusí fungovat s programem EarthLink TotalAccess nebo Protection Control Center


Může se stát, že filtr Zabezpečení rodiny nebude fungovat správně, pokud je v počítači se systémem Windows XP nainstalován produkt EarthLink TotalAccess nebo Protection Control Center. Vyřešíte to tím, že tyto programy následujícím způsobem odinstalujete:


 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

 2. V zobrazení Kategorie klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy a pak na možnost Odebrat program.

 3. Klikněte na program, který chcete odinstalovat, a potom na tlačítko Odebrat.

Pokud je ve složce System32 dodatečný soubor DLL, může se objevit chyba


Pokud spustíte filtr Zabezpečení rodiny v počítači se systémem Windows XP, může se zobrazit následující zpráva:


„Vstupní bod procedury IsThreadDesktopComposited se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně USER32.dll nalézt.“


To pravděpodobně znamená, že je ve složce System32 systému Windows XP soubor dwmapi.dll. Tento problém vyřešíte odebráním souboru DLL následujícím způsobem:


 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.

 2. Klikněte dvakrát na ikonu pevného disku pro jednotku C:\.

 3. Klikněte dvakrát na složku WINDOWS a potom na složku system32.

 4. Najděte soubor dwmapi.dll a potom jej odstraňte.