Klávesové zkratky

Mnoho běžných úkolů lze v programu Writer provádět pomocí klávesnice.

Zobrazit vše

Klávesové zkratky pro blog a příspěvek

Akce Kombinace kláves
Akce

Vytvořit nový příspěvek

Kombinace kláves

CTRL+N

Akce

Vytvořit novou stránku

Kombinace kláves

CTRL+G

Akce

Otevřít příspěvek

Kombinace kláves

CTRL+O

Akce

Uložit příspěvek

Kombinace kláves

CTRL+S

Akce

Publikovat příspěvek

Kombinace kláves

CTRL+SHIFT+P

Akce

Publikovat koncept na blogu

Kombinace kláves

CTRL+SHIFT+D

Akce

Vložit hypertextový odkaz

Kombinace kláves

CTRL+K

Akce

Přidat obrázek z počítače

Kombinace kláves

Ctrl+J

Akce

Přidat obrázek z webu

Kombinace kláves

CTRL+SHIFT+J

Akce

Zobrazit vlastnosti příspěvku

Kombinace kláves

F2

Akce

Nastavit kategorie

Kombinace kláves

CTRL+SHIFT+C

Akce

Aktualizovat motiv blogu

Kombinace kláves

CTRL+F11

Akce

Přepnout na zobrazení pro úpravy

Kombinace kláves

F11

Akce

Přepnout na zobrazení náhledu

Kombinace kláves

F12

Akce

Přepnout na zobrazení zdrojového kódu

Kombinace kláves

SHIFT+F11

Zkratky pro formátování textu

Akce Kombinace kláves
Akce

Tučné

Kombinace kláves

Ctrl+B

Akce

Kurzíva

Kombinace kláves

CTRL+I

Akce

Přeškrtnuté

Kombinace kláves

CTRL+H

Akce

Podtržené

Kombinace kláves

CTRL+U

Akce

Dolní index

Kombinace kláves

CTRL+=

Akce

Horní index

Kombinace kláves

CTRL+SHIFT+=

Akce

Odrážky

Kombinace kláves

CTRL+SHIFT+L

Akce

Vymazat formátování

Kombinace kláves

CTRL+Mezerník

Akce

Zarovnat text na střed

Kombinace kláves

CTRL+E

Akce

Zarovnat text doleva

Kombinace kláves

Ctrl+L

Akce

Zarovnat text doprava

Kombinace kláves

CTRL+R

Akce

Nový odstavec

Kombinace kláves

CTRL+SHIFT+N

Akce

Nadpis 1

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ ALT+1

Akce

Nadpis 2

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ ALT+2

Akce

Nadpis 3

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ ALT+3

Akce

Nadpis 4

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ ALT+4

Akce

Nadpis 5

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ ALT+5

Akce

Nadpis 6

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ ALT+6

Akce

Nastavit směr textu zleva doprava
(K dispozici pouze v režimu RTL)

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ SHIFT

Akce

Nastavit směr textu zprava doleva
(K dispozici pouze v režimu RTL)

Kombinace kláves

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Všeobecné zkratky

Akce Kombinace kláves
Akce

Vyjmout

Kombinace kláves

CTRL+X

Akce

Kopírovat

Kombinace kláves

CTRL+C

Akce

Vložit

Kombinace kláves

CTRL+V

Akce

Vložit jinak

Kombinace kláves

CTRL+LEVÝ ALT+V

Akce

Vybrat vše

Kombinace kláves

CTRL+A

Akce

Najít

Kombinace kláves

CTRL+F

Akce

Zpět

Kombinace kláves

CTRL+Z

Akce

Znovu

Kombinace kláves

CTRL+Y

Akce

Tisk

Kombinace kláves

CTRL+P

Akce

Zobrazit nebo skrýt pás karet

Kombinace kláves

CTRL+F1

Akce

Získat nápovědu pro program Writer

Kombinace kláves

F1

Potřebujete další pomoc?