Než začnete měnit klíče nebo podklíče registru, doporučuje se provést export nebo vytvořit záložní kopii tohoto klíče nebo podklíče. Záložní kopii můžete uložit na požadované místo, například do složky na pevný disk nebo na přenosné paměťové zařízení. Provedete-li změny, které budete chtít vrátit zpět, je možné importovat záložní kopii.

  1. Spusťte program Editor registru klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadáním textu regedit do pole Hledat a potom stisknutím klávesy ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Vyhledejte klíč či podklíč, který chcete zálohovat, a klepněte na něj.

  3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.

  4. V poli Uložit do vyberte místo, kam chcete uložit záložní kopii, a potom do pole Název souboru napište název souboru se zálohou.

Technické informace o úpravách registru najdete na stránkách společnosti Microsoft pro IT profesionály..

Poznámky

  • I když můžete zálohovat více, než jen klíč nebo podklíč registru, který upravujete, tento postup zvětší velikost souboru se zálohou.

  • Před provedením změn v registru doporučujeme vytvořit bod obnovy pomocí nástroje Obnova systému. Bod obnovy obsahuje informace o registru a lze ho použít pro návrat k původnímu nastavení systému. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc v tématu Obnovení systému.