Vložení speciálního znaku do dokumentu (kódy ASCII)

Speciální znaky jsou ty, které nelze nalézt na klávesnici. Patří mezi ně symboly, zvláštní matematické symboly a znaky jiných jazyků. Speciální znaky lze do dokumentů vkládat pomocí programu Mapa znaků.

  1. Spusťte nástroj Mapa znaků klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Systémové nástroje a potom klepnutím na položku Mapa znaků.

  2. V seznamu Písmo zadejte nebo vyberte písmo, které chcete použít.

  3. Klepněte na speciální znak, který chcete vložit do dokumentu.

  4. Klepněte na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Kopírovat.

  5. Otevřete dokument a umístěte kurzor na místo, kam chcete speciální znak vložit.

  6. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.

Tipy

  • Znáte-li pro vkládaný speciální znak číselnou klávesovou zkratku, můžete ho vložit přímo do dokumentu pomocí klávesnice. Otevřete dokument a umístěte kurzor na místo, kam chcete speciální znak vložit. Poté zapněte indikátor NUM LOCK, stiskněte a podržte klávesu ALT a na numerické klávesnici stiskněte klávesy, které představují číselnou klávesovou zkratku vkládaného znaku. Po dokončení zadávání uvolněte klávesu ALT a systém Windows zadaný znak vygeneruje.

  • Chcete-li zjistit číselnou klávesovou zkratku (kód ASCII) speciálního znaku, spusťte program Mapa znaků a klepněte na znak, který chcete vložit. Pokud má tento znak číselnou klávesovou zkratku, zobrazí se v okně programu Mapa znaků v pravém dolním rohu.