Modemy, nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají modemů.

Zobrazit vše

Jaké jsou různé druhy modemů?

Existují dva běžné druhy modemů:

  • Širokopásmové modemy. Širokopásmové modemy se připojují ke kabelu nebo digitální účastnické lince (DSL) a poskytují vysokorychlostní přístup k Internetu.

  • Modemy pro telefonické připojení. Modemy pro telefonické připojení se připojují k Internetu pomocí telefonní linky a obvykle při výrazně nižších rychlostech než širokopásmové modemy.

Jak lze zjistit, jaký druh modemu počítač používá?

Pokud máte širokopásmové připojení k Internetu prostřednictvím poskytovatele služeb Internetu (ISP), pravděpodobně máte širokopásmový modem. Takový modem je obvykle připojen ke kabelu nebo lince DSL a k počítači je připojen pomocí kabelu Ethernet a síťového adaptéru.

Modemy vestavěné do počítače jsou obvykle modemy pro telefonické připojení a připojují se k Internetu pomocí telefonní linky.

Jak lze změnit nastavení modemu?

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti telefonu a modemu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Možnosti telefonu a modemu.

    Poznámka

    • Někdy může být nutné nejprve zadat informace o vaší zemi či oblasti a případně nastavit speciální pravidla vytáčení v dialogovém okně Informace o umístění. Až potom bude přístupné dialogové okno Možnosti telefonu a modemu.

  2. Klepněte na kartu Modemy.

  3. Vyberte modem, jehož nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  4. Změňte nastavení podle potřeby.

Co je rozhraní TAPI?

Rozhraní TAPI (Telephony Application Programming Interface) je standardní protokol v systému Windows, který umožňuje počítači používat telefonní linky ke komunikačním službám.

Co je funkce MOH (Modem on Hold) a jak lze zjistit, zda ji modem podporuje?

Funkce MOH umožňuje modemu pro telefonické připojení pracovat s čekáním hovorů. Je-li spuštěna funkce MOH a přijímáte hovor na stejné lince, jakou modem používá, může modem přejít do stavu čekání a po ukončení hovoru navázat na stejném místě.

Je třeba, aby funkci MOH podporoval modem a poskytovatel služeb Internetu (ISP). Chcete-li zjistit, zda můžete používat funkci MOH, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu a zkontrolujte nastavení modemu. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení modemu.