Poradce při potížích s odepřením přístupu při otevírání souborů či složek

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s přístupem k souborům či složkám.

Zobrazit vše

Při pokusu o otevření souboru vytvořeného někým jiným se zobrazí zpráva o zamítnutí přístupu.

Můžete použít tyto dva postupy:

 • Zkontrolujte oprávnění souboru nebo složky, ve kterých je soubor uložen. Postup:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor nebo složku a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Zabezpečení.

  3. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klepněte na název nebo jméno a zobrazte tak příslušná oprávnění.

   K otevření souboru potřebujete oprávnění ke čtení. Další informace naleznete v tématu Co jsou oprávnění?

 • Zkontrolujte, zda soubor není šifrován. Postup je následující:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor a potom klepněte na možnost Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Obecné a potom na tlačítko Upřesnit.

   Pokud je zaškrtnuté políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, potřebujete certifikát použitý k zašifrování souboru, abyste tento soubor mohli otevřít.

   Certifikát byste měli získat od osoby, která soubor vytvořila. Další informace naleznete v tématu Import a export certifikátů a soukromých klíčů.

  Šifrování systému souborů (EFS) není plně podporováno systémy Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ani Windows Vista Home Premium. Pokud máte v uvedených systémech Windowsšifrovací klíč nebo certifikát, můžete provádět následující akce:

  • Otevřete okno příkazového řádku a dešifrujte soubory zadáním příkazu Cipher.exe /d do příkazového řádku (zkušení uživatelé).

  • Upravte zašifrovaný soubor.

  • Zkopírujte zašifrovaný soubor jako dešifrovaný soubor na pevný disk v počítači.

  • Importujte certifikáty a klíče systému souborů EFS.

  • Otevřete okno příkazového řádku a zálohujte certifikáty a klíče systému souborů EFS zadáním příkazu Cipher.exe /r do příkazového řádku (zkušení uživatelé).

Při pokusu o otevření mnou vytvořeného souboru prostřednictvím jiného uživatelského účtu se zobrazí zpráva o odepření přístupu.

Můžete použít tyto dva postupy:

 • Zkontrolujte oprávnění souboru nebo složky, ve kterých je soubor uložen. Postup:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Zabezpečení.

  3. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klepněte na název nebo jméno a zobrazte tak příslušná oprávnění.

   K otevření souboru potřebujete oprávnění ke čtení. Další informace naleznete v tématu Co jsou oprávnění?

 • Zkontrolujte, zda soubor není šifrován. Postup je následující:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Obecné a potom na tlačítko Upřesnit.

   Pokud je zaškrtnuté políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, potřebujete certifikát použitý k zašifrování souboru, abyste tento soubor mohli otevřít.

   Certifikát byste měli získat od osoby, která soubor vytvořila. Další informace naleznete v tématu Import a export certifikátů a soukromých klíčů.

  Šifrování systému souborů (EFS) není plně podporováno systémy Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ani Windows Vista Home Premium. Pokud máte v uvedených systémech Windowsšifrovací klíč nebo certifikát, můžete provádět následující akce:

  • Otevřete okno příkazového řádku a dešifrujte soubory zadáním příkazu Cipher.exe /d do příkazového řádku (zkušení uživatelé).

  • Upravte zašifrovaný soubor.

  • Zkopírujte zašifrovaný soubor jako dešifrovaný soubor na pevný disk v počítači.

  • Importujte certifikáty a klíče systému souborů EFS.

  • Otevřete okno příkazového řádku a zálohujte certifikáty a klíče systému souborů EFS zadáním příkazu Cipher.exe /r do příkazového řádku (zkušení uživatelé).

Po instalaci nové verze systému Windows nelze otevřít složku.

Tato situace mohla nastat z následujících důvodů:

 • Některé údaje o vašem uživatelském účtu se změnily, přestože uživatelské jméno a heslo zůstaly beze změny. Potíže je možné vyřešit převzetím vlastnictví složky.

  Postup převzetí vlastnictví složky

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku, jejíž vlastnictví chcete převzít, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Zabezpečení, klepněte na tlačítko Upřesnit a potom klepněte na kartu Vlastník.

  3. Klepněte na tlačítko Upravit. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  4. Vyberte jméno osoby, které chcete předat vlastnictví.

  5. Chcete-li, aby tato osoba byla vlastníkem souborů a podsložek v této složce, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.

  6. Klepněte na tlačítko OK.

 • Pokoušíte se přistoupit ke složkám, které byly v této verzi systému Windows přejmenovány nebo přesunuty.

  Mnoho složek, které byly používány v předchozích verzích systému Windows, bylo v této verzi přejmenováno nebo přesunuto do nového umístění. Tyto složky jsou ve výchozím nastavení skryté, ale lze je zobrazit, pokud povolíte zobrazování skrytých souborů a složek. Tyto složky nelze otevřít, přesunout nebo odstranit, slouží pouze jako odkaz na nové umístění. Obsah těchto složek byl vložen do nového umístění v systému Windows Vista. Následující tabulka zobrazuje seznam předchozích a nových umístění běžně používaných složek.

  Umístění složky v systému Windows XP
  Nové umístění v systému Windows Vista

  \Documents and Settings

  \Users

  \Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty

  \Users\uživatelské jméno\Documents

  \Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty\Obrázky

  \Users\uživatelské jméno\Pictures

  \Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty\Hudba

  \Users\uživatelské jméno\Music

  \Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty\Filmy

  \Users\uživatelské jméno\Videos

  \Documents and Settings\uživatelské jméno\Plocha

  \Users\uživatelské jméno\Desktop

  \Documents and Settings\uživatelské jméno\Local Settings

  \Users\user name\AppData\Local