Poradce při potížích s monitorem a grafickou kartou

Problémy se zobrazením patří mezi nejběžnější potíže uživatelů při upgradu systému Windows nebo počítače. Zde naleznete řešení některých běžných potíží se zobrazením.

Zobrazit vše

Jak určím, co způsobuje problém se zobrazením?

Zobrazení počítače je zajištěno dvěma hardwarovými součástmi: grafickou kartou (někdy také nazývanou grafický adaptér), nainstalovanou uvnitř počítače, a monitorem, na kterém vidíte veškerý text a grafiku zobrazovanou vašimi programy. Systém Windows s těmito hardwarovými zařízeními pracuje pomocí ovladačů. Většina problémů se zobrazením je způsobena nesprávnými, poškozenými nebo chybějícími grafickými ovladači. Selhání hardwaru, případně nesprávná instalace, způsobují další sadu problémů. Příčinou problémů se zobrazením mohou být i vnější faktory.

Pokud jste právě nainstalovali systém Windows, nebo jste vyměnili grafickou kartu a setkáváte se s potížemi, jejich příčinou je s největší pravděpodobností chybějící nebo nesprávný grafický ovladač. K většině grafických karet je dodáván disk s ovladači a dalším softwarem. Chcete-li se ujistit, že tyto ovladače a software podporují vaši současnou verzi systému Windows, přečtěte si před jejich instalací informace dodané s grafickou kartou. Pokud tomu tak není, přejděte na web výrobce a stáhněte si nejnovější ovladač pro vaši verzi systému Windows. Další informace o ovladačích naleznete v tématu Co je to ovladač?

Jak lze zjistit, jaký druh grafické karty je nainstalován v počítači?

  • Otevřete ovládací panel Nastavení zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Nastavení zobrazení.

    Zde lze zjistit, jakým druhem grafické karty a monitoru je počítač vybaven. Další informace o grafických kartách naleznete v tématu Grafické karty, nejčastější dotazy.

Jakého typu je můj monitor?

Jsou dva hlavní typy monitorů: Klasické monitory CRT (katodové) a monitory LCD na bázi tekutých krystalů. Oba typy poskytují ostrý obraz, ale monitory LCD mají jistou výhodu v tom, že jsou podstatně tenčí a lehčí. Monitory CRT jsou větší, těžší, vyžadují více místa na stole a produkují více tepla než monitory LCD.

Potřebujete-li aktualizovat ovladač zařízení systému Windows vašeho monitoru, je nutné znát značku a model monitoru. Tyto informace jsou většinou natištěny na štítku zezadu nebo zespodu monitoru.

Proč můj monitor zobrazuje pouze některá rozlišení?

Po instalaci systému Windows se systém pokusí rozpoznat hardware, na kterém je nainstalovaný. V případě, že systém nerozpozná grafickou kartu ve vašem počítači, nainstaluje systém Windows ve výchozím nastavení obecný grafický ovladač. Obecný ovladač obvykle neposkytuje stejnou úroveň podpory jako ovladač napsaný pro konkrétní grafickou kartu. Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu. Ovladač lze stáhnout z webu výrobce vaší grafické karty. Budete potřebovat znát značku a model grafické karty. Další informace o instalaci ovladačů získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje.

Proč na obrazovce svého monitoru CRT vidím vodorovné čáry, blikání nebo jiné zvláštní rušení?

Monitory CRT jsou často náchylnější k vnějšímu rušení než monitory LCD. Rušení může být způsobeno zařízeními, která přenášejí radiové frekvence (například dětské chůvičky nebo občanská radiostanice), zařízeními, která vytvářejí magnetická pole (například motor v elektrickém větráku) nebo dokonce svazkem napájecích kabelů položených na monitoru nebo v jeho blízkosti.

Rádiové signály mohou rušit signál procházející mezi počítačem a monitorem a v některých případech mohou způsobit výskyt vodorovných čar a dalších rušení. Rušení lze omezit přemístěním tohoto zařízení dále od monitoru, nebo přemístěním počítače a monitoru dále od tohoto zařízení.

Pohyblivá magnetická pole (vytvářená například elektrickým motorem) v blízkosti obrazovky CRT mohou způsobovat blikání. Statické magnetické pole, pocházející například z reproduktorů počítače, může v oblasti blízko magnetu způsobit posuny barev nebo zobrazení nesprávných barev. Tento posun barev je způsoben zmagnetizováním částí obrazovky. Posun barev někdy na obrazovce zůstane i po odstranění magnetického zdroje. Posun barev lze u většiny monitorů omezit nebo odstranit pomocí možnosti odmagnetizování. Většina novějších monitorů provede odmagnetizování automaticky při zapnutí, zatímco u starších monitorů je třeba tak učinit ručně. Většina monitorů má tlačítko nebo možnost v nabídce umožňující ruční odmagnetizování. Odmagnetizováním monitoru se demagnetizuje vnitřek monitoru a odstraní se posun barev. Pokud je však monitor vystaven působení magnetického zdroje příliš dlouhou dobu, odmagnetizováním se posun barev neodstraní a je potřeba monitor opravit nebo vyměnit.

Co je rozhraní DirectX a jak lze řešit problémy s ním související?

DirectX je technologie systému Windows, obsahující součásti videa, animace a zvuku, která zvyšuje výkon počítače v multimediálních programech jako jsou hry a filmy. K řešení problémů souvisejících s rozhraním DirectX je určen Nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX. Pomocí tohoto nástroje lze získat informace o systému, například o rychlosti paměti a procesoru, a také o nainstalované verzi rozhraní DirectX, včetně informace o tom, zda funguje správně. Další informace o rozhraní DirectX naleznete v tématu Rozhraní DirectX: nejčastější dotazy. Chcete-li použít Nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX, viz téma Spuštění Nástroje pro diagnostiku rozhraní DirectX.

Po změně rozlišení monitoru se nic nezobrazuje.

Pro většinu monitorů platí, že umí zobrazit určitý rozsah rozlišení. Pokud zadáte rozlišení mimo tento rozsah, monitor je nemusí zobrazit správně, nebo je nezobrazí vůbec. Pokud za normálních okolností změníte rozlišení, systém Windows chvíli počká, zda nové nastavení potvrdíte. Pokud tak neučiníte, systém Windows změní rozlišení na původní hodnotu. Pokud jej však omylem potvrdíte a monitor nové rozlišení nemůže zobrazit, budete muset systém Windows restartovat v Nouzovém režimu a nastavit takové rozlišení, které monitor může zobrazit. Další informace naleznete v tématu Změna rozlišení obrazovky.

Proč je text zobrazovaný monitorem rozmazaný?

Systém Windows používá technologii ClearType ke zvýšení čitelnosti textu na obrazovce. V závislosti na konkrétním používaném monitoru je vhodné technologii ClearType zapnout nebo vypnout, případně ji upravit. Další informace o zapínání a úpravě technologie ClearType naleznete v tématu Usnadnění čtení textu pomocí technologie ClearType. Podrobné informace o technologii ClearType naleznete v tématu ClearType: nejčastější dotazy.

Jak lze nastavit současné použití více monitorů?

Použitím dvou nebo více monitorů připojených k počítači lze umocnit zážitek z videoher a zpříjemnit si práci s tabulkami, programy na úpravu obrázků nebo s čímkoliv, kde je výhodné použít větší obrazovku. Další informace o instalaci dalších monitorů naleznete vyhledáním slov „více monitorů“ v Nápovědě a odborné pomoci.

Proč se při použití různých grafických karet pro více monitorů zobrazí chybová zpráva?

Systém Windows Vista využívá nový, stabilnější model WDDM (Windows Display Driver Model), který při současném použití více monitorů nedovoluje použití více než jednoho grafického ovladače. Chyby se většinou objevují tehdy, pokud používáte více grafických karet od různých výrobců, včetně grafické podpory integrované na základní desce počítače.

Více monitorů lze používat s více grafickými kartami pouze tehdy, pokud všechny karty používají stejný ovladač. To zpravidla znamená použití stejné grafické karty, případně různých grafických karet od stejného výrobce (za předpokladu, že používají stejný ovladač). Většina grafických karet umožňuje připojení dvou monitorů pomocí jediné karty, takže není potřeba pro připojení dvou monitorů používat více karet. Další informace o použití grafické karty naleznete na webu výrobce. Další informace o použití více monitorů naleznete vyhledáním slov „více monitorů“ v Nápovědě a odborné pomoci.

Mohu měnit jas a kontrast monitoru?

Ano, nastavením jasu a kontrastu monitoru lze zlepšit čitelnost textu a obrázků. Další informace o těchto nastaveních naleznete v tématu Úprava jasu a kontrastu monitoru.