Poradce při potížích s napájením

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s funkcemi týkající se napájení a baterie.

Zobrazit vše

Nemohu změnit nebo zobrazit některá nastavení správy napájení.

Je-li daný počítač součástí sítě v nějaké organizaci, například ve škole, státním úřadu nebo podniku, je možné, že správce systému této organizace zakázal či dokonce odstranil určitá nastavení pomocí zásad skupiny (nástroje, který správcům systému umožňuje spravovat přístup uživatelů k funkcím systému Windows).

Domníváte-li se, že vám zásady skupiny brání změnit nastavení, obraťte se na správce systému.

Poznámky

 • Systém Windows skryje nastavení správy napájení, které počítač nepodporuje.

 • Ve výchozím nastavení je nastavení napájení „Po probuzení požadovat heslo“ jediným nastavením, které pro změnu vyžaduje účet správce. Jestliže jste přihlášeni k počítači prostřednictvím vzdálené sítě (například při použití programu Připojení ke vzdálené ploše) a chcete-li změnit jakékoli nastavení napájení počítače, musíte být přihlášeni jako správce.

Informace o mém plánu napájení nejsou k dispozici.

Došlo k odstranění nebo poškození některých nastavení správy napájení nebo klíčů registru, které jsou k těmto nastavením přidruženy. Další informace vám poskytne správce systému.

Správce systému také mohl změnit uživatelská práva spojená s plány a nastaveními napájení, která tyto plány tvoří.

Můj stolní počítač je připojen do nepřerušitelného zdroje napájení, ikona baterie se ale nezobrazila.

Ikona baterie může být skrytá.

Postup zobrazení ikony baterie

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start klepněte na kartu Oblast oznámení.

 3. V skupinovém rámečku Systémové ikony zaškrtněte políčko Napájení a klepněte na tlačítko Použít.

Pokud používáte nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) připojený k počítači pomocí sériového kabelu, ikona baterie se nezobrazí. V této verzi systému Windows můžete používat nepřerušitelný zdroj napájení připojený sériově, nezobrazí se ale ikona baterie v měřiči baterie ani v oznamovací oblasti hlavního panelu.

Pokud používáte nepřerušitelný zdroj napájení s připojením USB (Universal Serial Bus) a v oznamovací oblasti se nezobrazila ikona baterie, zkontrolujte, zda je kabel USB ze zdroje připojen k portu USB v počítači. Pokud je kabel USB připojený k portu USB, ale ikona baterie se stále nezobrazila, přečtěte si informace na disku CD dodaném s nepřerušitelným zdrojem napájení nebo aktualizujte ovladač zařízení nepřerušitelného zdroje napájení. Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladačů, doporučené odkazy..

Nemohu vybrat jiný plán napájení z měřiče baterie.

Je-li daný počítač součástí sítě v nějaké organizaci, například ve škole, státním úřadu nebo podniku, je možné, že správce systému této organizace zakázal či dokonce odstranil určitá nastavení pomocí zásad skupiny (nástroje, který správcům systému umožňuje spravovat přístup uživatelů k funkcím systému Windows).

Domníváte-li se, že vám zásady skupiny brání změnit nastavení, obraťte se na správce systému.

Je také možné, že nemůžete vybrat jiný plán napájení, protože správce systému změnil uživatelská práva přidružená k těmto plánům. V tom případě vám mohl správce přidělit aktivní plán napájení, místo aby vám umožnil si jeden vybrat.

Nemohu odstranit plán napájení.

Zřejmě nemáte potřebná uživatelská práva pro odstranění plánů napájení.

Navíc nelze odstranit výchozí plány (Rovnováha, Úsporný režim a Vysoký výkon) ani aktivní plán. Můžete odstranit pouze plány napájení, které jste vytvořili, a další plány poskytnuté výrobcem počítače. Chcete-li odstranit aktivní plán, musíte nejdříve vybrat jiný plán.

V oznamovací oblasti se nezobrazuje ikona baterie.

Je-li daný počítač součástí sítě v nějaké organizaci, například ve škole, státním úřadu nebo podniku, je možné, že správce systému této organizace zakázal či dokonce odstranil ikonu baterie pomocí zásad skupiny (nástroje, který správcům systému umožňuje spravovat přístup uživatelů k funkcím systému Windows).

zde jsou uvedeny další důvody, proč se ikona baterie nemusí zobrazovat v oznamovací oblasti:

 • V mobilním počítači není nainstalována baterie.

 • Používáte stolní počítač bez nepřerušitelného zdroje napájení (UPS).

 • Ikona baterie je skrytá.

Postup zobrazení ikony baterie

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start klepněte na kartu Oblast oznámení.

 3. V skupinovém rámečku Systémové ikony zaškrtněte políčko Napájení a klepněte na tlačítko Použít.

Baterie nevydrží tak dlouho jako dříve.

Životnost baterie závisí na několika faktorech. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s baterií.

V mobilním počítači jsou dvě baterie, v oznamovací oblasti je ale zobrazena pouze jedna ikona baterie.

Měřič baterie představuje všechny baterie v mobilním počítači. I když má váš mobilní počítač dvě baterie, zobrazí se pouze jedna ikona baterie.

Chcete-li zobrazit kombinovanou zbývající kapacitu všech baterií, ukažte kurzorem myši na ikonu baterie.

Chcete-li zobrazit energii každé jednotlivé baterie, klepněte na ikonu baterie. Měřič baterie zobrazí jednotlivé baterie a jejich zbývající kapacitu.

Nemohu najít možnost Vypnout nebo Restartovat.

Možnosti Restartovat a Vypnout jsou nyní umístěny v nabídce tlačítka Uzamknout počítač.

Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepněte na šipku vedle tlačítka Uzamknout počítačObrázek tlačítka Uzamknout. V zobrazené nabídce uvidíte možnosti Vypnout a Restartovat spolu s možností Uzamknout počítač a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v tématu Co se stalo s možností Vypnout?

Můj počítač automaticky přejde do režimu spánku, pokud jej chvíli nepoužívám.

Ve výchozím nastavení počítač přejde do režimu spánku po krátké době nečinnosti, aby šetřil energii. Chcete-li, aby počítač zůstával probuzený déle, prodlužte dobu v nastavení Režim spánku po.

Postup oddálení přechodu počítače do režimu spánku

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. V levém podokně klepněte na možnost Nastavení režimu spánku.

 3. Na stránce Upravit nastavení plánu, v seznamu Převést počítač do režimu spánku, klepněte na dobu v části Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo v obou), a pak klepněte na tlačítko Uložit změny.

Když je počítač v režimu spánku, probudí se, když pohnu myší.

Pravděpodobně používáte myš USB. Chcete-li počítač ponechat v režimu spánku poté, kdy pohnete myší, postupujte následovně:

Postup zabránění probuzení počítače při pohybu myší USB

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V seznamu kategorií zařízení rozbalte položku Myši a jiná polohovací zařízení.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku myš USB a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Myš – vlastnosti klepněte na kartu Řízení spotřeby, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zařízení probouzet počítač a klepněte na tlačítko OK.

Můj počítač se neočekávaně probouzí ze spánku.

Neočekávané probouzení počítače ze spánku může způsobovat několik věcí:

 • Otevření víka mobilního počítače

 • Pohyb myší nebo stisk tlačítka myši

 • Stisknutí klávesy na klávesnici

 • Síťová aktivita

 • Spuštění naplánované úlohy

 • Připojení nebo odpojení zařízení USB

 • Dokování a vyjmutí přenosného počítače z doku

Chcete-li zjistit, co způsobilo probuzení počítače ze spánku, proveďte následující postup:

 1. Spusťte nástroj Prohlížeč událostí klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba, klepnutím na položku Nástroje pro správu a potom poklepáním na položku Prohlížeč událostí. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Rozbalte kategorii Protokoly systému Windows a klepněte na možnost Systém.

 3. V podokně Akce klepněte na příkaz Filtrovat aktuální protokol.

 4. V dialogovém okně Filtrovat aktuální protokol, v seznamu Protokolováno, vyberte časový rozsah.

 5. V seznamu Zdroje události vyberte možnost Power-Troubleshooter a klepněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Prohlížeč událostí, v podokně Systém, vyberte datum a čas události, kterou chcete zobrazit.

 7. Na kartě Obecné zobrazte Prostředek probuzení události.

Pokud zařízení, jako například zařízení USB, způsobuje problémy, můžete ho nakonfigurovat tak, aby v budoucnu počítač neprobouzelo. Kořenové rozbočovače USB jsou často nastaveny tak, aby počítač probouzely, protože je požadováno probuzení počítače klepnutím myši nebo stisknutím klávesy na počítači. Pokud nechcete, aby k tomu docházelo, udělejte následující:

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Rozbalte kategorii typu zařízení, například Řadiče USB (Universal Serial Bus).

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na název zařízení a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Řízení spotřeby, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zařízení probouzet počítač a klepněte na tlačítko OK.

  Pokud není toto políčko k dispozici, požádejte jeho výrobce o další informace.

Pokud naplánovaná úloha probudila počítač ze spánku, nejdříve se zamyslete, zda se opravdu jedná o problém. Některé programy se spoléhají na naplánované úlohy, proto jejich změna může způsobit potíže s programem nebo s počítačem. Pokud vás zajímá, proč je program naplánován tak, aby probouzel počítač, kontaktujte výrobce programu. Pokud jste si jistí, že chcete zabránit úloze v probouzení počítače, udělejte následující:

 1. Otevřete ovládací panel Plánovač úloh tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba, na položku Nástroje pro správu a nakonec na položku Plánovač úloh. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V prostředním podokně přejděte do části Aktivní úlohy a poklepejte na úlohu, která probouzí váš počítač.

 3. Klepněte na kartu Podmínky a zrušte zaškrtnutí políčka Ke spuštění úlohy probudit počítač.

  Pokud není toto políčko k dispozici, kontaktujte správce systému nebo výrobce softwaru a požádejte o další informace.

Displej na mobilním počítači je příliš tmavý.

Chcete-li dočasně zvýšit jas displeje, můžete použít nástroj Windows Mobility Center. Při restartování mobilního počítače se jas vrátí na původní hodnotu. Chcete-li upravit jas displeje trvale, nastavte úroveň jasu displeje v plánu napájení, který chcete používat.

Poznámka

 • Jasnější displej spotřebuje více energie, což snižuje výdrž baterie.

Postup nastavení jasu displeje v aktivním plánu

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. V levém podokně klepněte na odkaz Upravit jas displeje.

  Nastavení Upravit jas displeje není k dispozici, pokud váš počítač nepodporuje úpravu jasu displeje.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro plán vedle možnosti Upravit jas displeje přetáhněte posuvník pod položkou Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo oběma), dokud nenastavíte požadovanou úroveň jasu. Poté klepněte na tlačítko Uložit změny.

  Poznámka

  • Změny se neprojeví, dokud neklepnete na tlačítko Uložit změny.

Zobrazilo se mi oznámení o nízké kapacitě baterie.

Pokud se zobrazí oznámení o nízké kapacitě baterie, je třeba ihned uložit práci a připojit mobilní počítač do elektrické zásuvky nebo nainstalovat plně nabitou baterii. Pokud nemáte přístup k jinému zdroji energie, uložte svou práci a vypněte počítač.

Jestliže stav baterie dosáhne nízké úrovně, nad zelenou ikonou baterie se objeví červený kruh s bílým znakem „X“. V ovládacím panelu Možnosti napájení můžete nastavit úroveň nízké kapacity baterie, vybrat, zda chcete zobrazit oznámení při dosažení této úrovně, a určit, co má mobilní počítač udělat, když stav baterie dosáhne této úrovně.

Postup nastavení možností nízké kapacity baterie

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. U aktuálně vybraného plánu napájení klepněte na odkaz Změnit nastavení plánu.

 3. Na stránce Upravit nastavení plánu klepněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. V dialogovém okně Možnosti napájení, na kartě Upřesnit nastavení, rozbalte kategorii Baterie, rozbalte jednotlivé položky, které chcete změnit, klepněte na požadované nastavení a poté klepněte na tlačítko OK.

Mobilní počítač se vypíná brzy po zobrazení oznámení o nízkém stavu baterie.

Baterie zřejmě nevydrží dlouho nabitá. Ve výchozím nastavení se oznámení o nízkém stavu baterie zobrazí, když stav energie dosáhne 10 %. U mobilního počítače se starší baterií, která má menší kapacitu, nemusí oznámení o nízkém stavu baterie při 10 % energie stačit na uložení práce a odhlášení. V tom případě zvažte zvýšení procent v nastavení Nízký stav baterie.

Postup zvýšení úrovně Nízký stav baterie

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. U aktuálně vybraného plánu napájení klepněte na odkaz Změnit nastavení plánu.

 3. Na stránce Upravit nastavení plánu klepněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. V dialogovém okně Možnosti napájení, na kartě Upřesnit nastavení, rozbalte kategorii Baterie, rozbalte položku Nízký stav baterie, klepněte na možnost Baterie, zadejte nové číslo a poté klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Úroveň nízkého stavu baterie nastavte na hodnotu mezi 10 a 25 %. Pokud nastavíte úroveň nízkého stavu baterie na více než 25 %, systém Windows nezobrazí oznámení o nízkém stavu baterie.

Mobilní počítač náhle přechází do režimu hlubokého spánku.

Zbývající úroveň energie baterie je zřejmě velmi nízká. Ve výchozím nastavení mobilní počítač při dosažení kritického stavu baterie přejde do režimu hibernace.

Výchozí hodnota kritické úrovně baterie je minimální množství energie baterie, které počítač potřebuje pro přechod do režimu hibernace. Obvykle není potřeba měnit kritickou úroveň stavu baterie.

Postup změny činnosti systému Windows při dosažení kritické úrovně stavu baterie

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. U aktuálně vybraného plánu napájení klepněte na odkaz Změnit nastavení plánu.

 3. Na stránce Upravit nastavení plánu klepněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. V dialogovém okně Možnosti napájení, na kartě Upřesnit nastavení, rozbalte kategorii Baterie, rozbalte položku Akce při kritickém stavu baterie, klepněte na možnost Baterie, klepněte na akci, kterou má počítač provést a poté klepněte na tlačítko OK.