Poradce při potížích se skenováním

V této části uvádíme řešení některých běžných potíží se skenováním dokumentů nebo obrázků a se skenováním a správou dokumentů pomocí programu Windows Fax a skener nebo Windows Fotogalerie.

Zobrazit vše

Přidal jsem skener do počítače, ale při použití programu Windows Fax a skener nebo Windows Fotogalerie se mi nedaří jej vybrat.

Ujistěte se, že jste správně připojili skener nebo multifunkční tiskárnu s možností skenování k počítači, a že je toto zařízení napájeno. Pokud to není možné, může být nutné aktualizovat ovladač tak, aby skener s touto verzí systému Windows pracoval. Další informace získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje.

Pokud ovladač není k dispozici nebo jste jej aktualizovali a skener se vám stále nedaří vybrat, zjistěte, zda skener používá technologii TWAIN. TWAIN je rozhraní API, které slouží k importu obrázků ze skenerů a digitálních počítačů do počítače. Funkce Windows Fotogalerie a Windows Fax a skener využívají jinou technologii nazvanou Windows Image Acquisition (WIA) API a nefungují u skenerů TWAIN. Pokud skener technologii TWAIN používá, může být nutné použít aplikaci dodanou se skenerem místo použití funkce Windows Fax a skener nebo Windows Photo Gallery. Chcete-li zjistit, zda skener používá technologii TWAIN, projděte si informace dodané se skenerem nebo se obraťte na jeho výrobce.

Pokusil jsem se do skeneru vložit více obrázků současně a naskenovat je do samostatného souboru, ale nefunguje to.

Než začnete skenovat obrázky, ujistěte se, že je mezi nimi dostatek místa. Jestliže například do skeneru vložíte více fotografií, ujistěte se před jejich skenováním jednoho po druhém do samostatných souborů, že jsou obrázky od sebe oddělené na všech stranách. Pokud to nefunguje, může být nutné skenovat jednotlivé obrázky zvlášť.

Některé skenery nepodporují segmentaci obrázků, což je schopnost zobrazit náhled nebo skenovat více obrázků současně a následně vytvořit samostatné soubory pro každý obrázek. Další informace vám poskytne výrobce skeneru.

Při zobrazení náhledu dokumentu, který chci skenovat, jsou obrázky v dokumentu již oříznuté, nebo se mi nedaří je oříznout.

Systém Windows si zapamatuje poslední nastavení použité při skenování dokumentu nebo obrázku. Pokud jste zaškrtli políčko Zobrazovat náhled obrázků nebo je skenovat jako samostatné soubory, program Windows Fax a skener automaticky ořízne obrázky při dalším pokusu o skenování dokumentu nebo obrázku. Chcete-li obrázky oříznout ručně, zrušte v dialogovém okně Nové skenování zaškrtnutí políčka Zobrazovat náhled obrázků nebo je skenovat jako samostatné soubory a akci opakujte.

Nastavil jsem program Windows Fax a skener tak, aby automaticky přesměrovával naskenované dokumenty, ale systém Windows nepředal mé naskenované dokumenty na vybranou e-mailovou adresu nebo do síťové složky.

Automaticky jsou předány pouze dokumenty, které naskenujete stisknutím tlačítka na skeneru. Pokud naskenujete dokument pomocí programu v počítači, nebude naskenovaný dokument předán automaticky. Některé skenery navíc nepracují s automatickým předáváním naskenovaných položek (směrování skenování) v programu Windows Fax a skener. Chcete-li zjistit, zda váš skener tuto funkci podporuje, obraťte se na výrobce skeneru.

Naskenovaný dokument nebo obrázek můžete ručně předat jinému uživateli pomocí programu Windows Fax a skener. Další informace najdete v tématu Odeslání naskenovaného dokumentu faxem nebo e-mailem.

Zobrazil jsem náhled dokumentu nebo obrázku a následně upravil nastavení skenování, ale změny nejsou vidět v okně náhledu.

Některé skenery při změně nastavení automaticky neaktualizují podokno náhledu, například změny nastavení kontrastu nebo jasu. Chcete-li si změny prohlédnout, je třeba po úpravě nastavení skenování znovu zobrazit náhled dokumentu. Další informace získáte v části Skenování dokumentu nebo souboru a Skenování obrázku.