Použití Centra zabezpečení systému Windows

Centrum zabezpečení systému Windows pomáhá zvýšit zabezpečení počítače tím, že kontroluje stav několika nezbytných součástí zabezpečení počítače, včetně nastavení brány firewall, automatických aktualizací systému Windows, nastavení programů proti škodlivému softwaru, nastavení zabezpečení Internetu a nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů. Jestliže systém Windows objeví jakýkoli problém týkající se těchto nezbytných součástí zabezpečení (například jestliže antivirový program není aktuální), Centrum zabezpečení zobrazí oznámení a ikonu Centra zabezpečení Obrázek červeného symbolu Centra zabezpečení umístí do oznamovací oblasti. Chcete-li otevřít Centrum zabezpečení a dozvědět se, jak problém odstranit, klepněte na oznámení nebo poklepejte na ikonu Centra zabezpečení.
Obrázek ovládacího panelu Centrum zabezpečení systému Windows
Centrum zabezpečení systému Windows

Brána firewall

Brána firewall pomáhá zabránit počítačovým podvodníkům nebo škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů. Systém Windows kontroluje, zda-li je počítač chráněn softwarovou branou firewall. Jestliže je brána firewall vypnuta, Centrum zabezpečení zobrazí oznámení a ikonu Centra zabezpečení vloží do oznamovací oblasti. Další informace o použití softwarové brány firewall naleznete v tématu Co je brána firewall?

Postup zapnutí brány Windows Firewall

 1. Otevřete ovládací panel Centrum zabezpečení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Brána firewall a potom klepněte na tlačítko Zapnout nyní. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky

 • Informace o zapnutí brány firewall v případě, kdy máte bránu firewall jinou než bránu Windows Firewall, naleznete v dokumentaci dodané s bránou firewall nebo na webu výrobce.

 • Systém Windows nenalezne všechny brány firewall. Jestliže jste si jistí, že máte nainstalovanou a zapnutou bránu firewall, a nechcete-li zobrazovat oznámení z Centra zabezpečení o bráně firewall, klepněte na odkaz Ukázat dostupné možnosti. Po této akci systém Windows nebude sledovat stav brány firewall ani upozorňovat na to, že je brána vypnutá.

Automatické aktualizace

Systém Windows může automaticky vyhledávat aktualizace pro počítač a automaticky je instalovat. Zda jsou automatické aktualizace zapnuté, zjistíte v Centru zabezpečení. Jestliže jsou aktualizace vypnuty, Centrum zabezpečení zobrazí oznámení a ikonu Centra zabezpečení Obrázek červeného symbolu Centra zabezpečení vloží do oznamovací oblasti. Další informace o automatických aktualizacích získáte v tématu Změna způsobu, jakým systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizace a Co jsou aktualizace?

Zapnutí automatických aktualizací

 1. Otevřete ovládací panel Centrum zabezpečení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Automatické aktualizace a potom klepněte na tlačítko Zapnout nyní. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Ochrana proti škodlivému softwaru

Ochrana proti škodlivému softwaru (nebo malwaru) pomáhá chránit počítač proti virům, spywaru a dalším bezpečnostním hrozbám. Centrum zabezpečení kontroluje, zda-li počítač používá aktuální antispywarový a antivirový software. Jestliže je antivirový nebo antispywarový software vypnutý nebo není aktuální, Centrum zabezpečení zobrazí oznámení a ikonu Centra zabezpečení Obrázek červeného symbolu Centra zabezpečení vloží do oznamovací oblasti. Další informace o tom, jak program proti škodlivému softwaru chrání počítač, naleznete v tématu Použití programů proti škodlivému softwaru k ochraně počítače.

Instalace nebo aktualizace programu proti škodlivému softwaru

 1. Otevřete ovládací panel Centrum zabezpečení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Ochrana proti malwaru, dále klepněte na tlačítko v části Antivirová ochrana nebo Ochrana proti spywaru a jinému malwaru a potom vyberte požadovanou možnost.

Poznámka:

 • Systém Windows nenalezne každý antivirový a antispywarový software. Jestliže jste si jistí, že máte nainstalovaný, zapnutý a aktuální program proti škodlivému softwaru, a nechcete-li zobrazovat oznámení od Centra zabezpečení o programu proti škodlivému softwaru, klepněte na položku Používám vlastní antivirový program a budu jej sledovat sám nebo položku Používám vlastní antispywarový program a budu jej sledovat sám. Po této akci systém Windows nebude sledovat stav programu proti škodlivému softwaru nebo upozorňovat na to, že je vypnutý.

Další nastavení zabezpečení

Systém Windows kontroluje nastavení zabezpečení Internetu a nástroje Řízení uživatelských účtů, aby se ujistil, zda-li jsou nastaveny na doporučených úrovních. Jestliže se nastavení Internetu nebo nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů změnilo na úroveň zabezpečení, která není doporučena, Centrum zabezpečení zobrazí oznámení a vloží ikonu Centra zabezpečení Obrázek červeného symbolu Centra zabezpečení do oznamovací oblasti.

Obnovení nastavení Internetu na doporučené úrovně

 1. Otevřete ovládací panel Centrum zabezpečení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Další nastavení zabezpečení.

 3. Pod položkou Nastavení zabezpečení Internetu klepněte na tlačítko Obnovit nastavení.

 4. Máte více možností:

  • Chcete-li automaticky obnovit nastavení zabezpečení Internetu na výchozí úroveň, klepněte na položku Obnovit nastavení zabezpečení Internetu.

  • Chcete-li sami obnovit nastavení zabezpečení Internetu, klepněte na položku Chci obnovit nastavení zabezpečení Internetu sám. Klepněte na zónu zabezpečení, u které chcete změnit nastavení, a potom klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.

Obnovení nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů na doporučené úrovně

 1. Otevřete ovládací panel Centrum zabezpečení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Další nastavení zabezpečení.

 3. Pod položkou Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Zapnout nyní. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.