Použití Správce doplňků v aplikaci Internet Explorer 8

Tyto informace se týkají aplikace Windows Internet Explorer 8.

Pomocí funkce Spravovat doplňky můžete prohlížet a spravovat panely nástrojů a rozšíření, poskytovatele hledání, akcelerátory a seznamy Filtrování InPrivate.

Spuštění funkce Spravovat doplňky

Pro spuštění funkce Spravovat doplňky postupujte následovně:

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté klepněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. Z tohoto místa můžete prohlížet nebo spravovat libovolné z následujících typů doplňků:

  • Panely nástrojů a rozšíření Zobrazování, povolování nebo zakazování panelů nástrojů, ovládacích prvků ActiveX, pomocných objektů prohlížeče a rozšíření prohlížeče.

  • Poskytovatelé hledání Zobrazování, změna výchozích hodnot a přidávání nebo odebírání poskytovatelů hledání. Můžete také zabránit programům, aby změnily vašeho výchozího poskytovatele hledání.

  • Akcelerátory Zobrazování, změna výchozích hodnot a přidávání nebo odebírání akcelerátorů.

  • Seznam Filtrování InPrivate Zobrazování stavu a správa seznamu blokovaných webů.

Práce se sloupci ve funkci Spravovat doplňky

Funkce Spravovat doplňky zobrazuje informace o doplňcích ve sloupcích, které můžete zobrazovat nebo skrývat. Některé typy doplňků mají více sloupců, které jsou ve výchozím nastavení zobrazeny. Zobrazení nebo skrytí dalších sloupců provedete následujícím způsobem:

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté klepněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V části Typy doplňků klepněte na kategorii.

 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na libovolný titulek sloupce, klepněte na možnost Sloupce a zobrazte si seznam dostupných sloupců.

 5. Klepněte na sloupec, který chcete přidat.

 6. Opakujte kroky 4 až 5 pro každý sloupec, který chcete přidat.

V následujících tabulkách jsou vysvětleny sloupce dostupné pro jednotlivé typy doplňků uvedené ve funkci Spravovat doplňky:

Panely nástrojů a rozšíření

Tento sloupec Zobrazuje tyto informace
Tento sloupec

Název

Zobrazuje tyto informace

Srozumitelný název doplňku.

Tento sloupec

Aplikace

Zobrazuje tyto informace

Název programu, se kterým doplněk spolupracuje. To bude vždy Internet Explorer.

Tento sloupec

Vydavatel

Zobrazuje tyto informace

Název společnosti nebo webu (je-li znám), kteří doplněk publikovali nebo vytvořili.

Tento sloupec

Stav

Zobrazuje tyto informace

Udává, zda je doplněk povolen nebo zakázán. Pamatujte, že povolené doplňky nejsou vždy spuštěny nebo zavedeny do paměti. Například tehdy, když doplněk není při relaci procházení použit.

Tento sloupec

Type

Zobrazuje tyto informace

Udává druh doplňku, jako například pomocný objekt prohlížeče nebo ovládací prvek ActiveX.

Tento sloupec

Poslední přístup

Zobrazuje tyto informace

Datum a čas posledního použití doplňku. U doplňků, jako jsou ovládací prvky ActiveX, se často jedná o datum a čas spuštění aktuální relace procházení.

Tento sloupec

Datum souboru

Zobrazuje tyto informace

Datum a čas vytvoření souboru obsahujícího doplněk.

Tento sloupec

Počet použití

Zobrazuje tyto informace

Počet, kolikrát byl doplněk aplikací Internet Explorer nebo webem použit.

Tento sloupec

Počet blokování

Zobrazuje tyto informace

Počet, kolikrát bylo doplňku zabráněno ve spuštění.

Tento sloupec

ID třídy

Zobrazuje tyto informace

Jedinečný identifikátor všech doplňků používaných aplikací Internet Explorer a systémem Windows.

Tento sloupec

Soubor

Zobrazuje tyto informace

Název souboru s doplňkem, který má obvykle příponu DLL.

Tento sloupec

Ve složce

Zobrazuje tyto informace

Složka, ve které je doplněk v počítači uložen.

Tento sloupec

Verze

Zobrazuje tyto informace

Číslo verze uváděné vydavatelem. Pokud máte potíže s doplňkem nebo ovládacím prvkem, který je zastaralý, může být užitečné toto číslo porovnat s číslem poslední verze na webu vydavatele.

Tento sloupec

Čas načítání

Zobrazuje tyto informace

Průměrná doba v sekundách, po kterou doplňku trvá načtení a dokončení inicializace, vypočtená na základě posledních 10 časech zavádění. Doplňky se načítají, když je otevřeno nové okno nebo nová záložka.

Poskytovatelé hledání

Tento sloupec Zobrazuje tyto informace
Tento sloupec

Název

Zobrazuje tyto informace

Název poskytovatele hledání, který se zobrazuje v poli hledání aplikace Internet Explorer.

Tento sloupec

Stav

Zobrazuje tyto informace

Výchozí poskytovatel hledání.

Tento sloupec

Pořadí v seznamu

Zobrazuje tyto informace

Pořadí, ve kterém se poskytovatelé hledání zobrazí po klepnutí na pole hledání nebo na šipku vedle pole hledání.

Tento sloupec

Návrhy hledání

Zobrazuje tyto informace

Uvádí, zda poskytovatel hledání nabízí návrhy hledání. Jedná se o související hledané výrazy, které poskytovatel nabízí.

Tento sloupec

Adresa hledání

Zobrazuje tyto informace

Webová adresa, na kterou vámi hledaný výraz bude zaslán.

Tento sloupec

Adresa návrhů

Zobrazuje tyto informace

Webová adresa, na kterou daný poskytovatel hledání zašle vámi zadávaný výraz, aby získal návrhy hledání.

Akcelerátory

Tento sloupec Zobrazuje tyto informace
Tento sloupec

Název

Zobrazuje tyto informace

Název zobrazený v nabídce Akcelerátory a na stránce Nová záložka.

Tento sloupec

Adresa

Zobrazuje tyto informace

Adresa, na kterou akcelerátor přejde poté, co ho vyberete.

Tento sloupec

Kategorie

Zobrazuje tyto informace

Typ služby, kterou akcelerátor poskytuje pro vámi kopírovaný text, jako je Blogovat, Definovat, Mapovat nebo Přeložit.

Tento sloupec

Stav

Zobrazuje tyto informace

Udává, zda je akcelerátor pro tuto kategorii výchozí a zda je povolen nebo zakázán.

Seznam Filtrování InPrivate

Tento sloupec Zobrazuje tyto informace
Tento sloupec

Stav

Zobrazuje tyto informace

Udává, zda je webová adresa blokovaná nebo povolená.

Tento sloupec

Adresa

Zobrazuje tyto informace

Adresa obsahu sdíleného mezi více weby.

Tento sloupec

Soubor

Zobrazuje tyto informace

Název souboru se sdíleným obsahem.