Nástroj Řízení uživatelských účtů je funkce systému Windows, která pomáhá zabránit neoprávněným změnám v počítači. Nástroj Řízení uživatelských účtů vás požádá o povolení nebo heslo‌správce, dříve než se provedou akce, které by mohly ovlivnit chod počítače nebo změnit nastavení ovlivňující ostatní uživatele. Zobrazí-li se zpráva nástroje Řízení uživatelských účtů, pozorně si ji přečtěte a zkontrolujte, zda název spouštěné akce nebo programu odpovídá akci či programu, které máte v úmyslu spustit.

Díky žádostem o ověření před spuštěním akcí může nástroj Řízení uživatelských účtů zabránit tomu, aby se nainstaloval škodlivý software (malware) a či spyware, případně aby provedl nepovolené změny v počítači.

Je-li potřeba k dokončení úlohy povolení nebo heslo, zobrazí nástroj Řízení uživatelských účtů jednu z následujících zpráv:

K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení.

Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro provoz systému Windows

Funkce systému Windows nebo program, který může ovlivnit ostatní uživatele, potřebuje ke spuštění vaše povolení. Zkontrolujte název akce a ujistěte se, že jde o funkci nebo program, které chcete spustit.

Program potřebuje vaše povolení, aby mohl pokračovat.

Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro digitálně podepsané programy

Program, který není součástí systému Windows, potřebuje ke spuštění vaše povolení. Má platný digitální podpis označující název programu a vydavatele. Tyto informace vám pomohou ujistit se, že daný program je tím, za co se vydává. Zkontrolujte, zda je to program, který máte v úmyslu spustit.

Neznámý program požaduje přístup k tomuto počítači.

Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro programy bez digitálního podpisu

Neznámý program je program bez platného digitálního podpisu vydavatele, který umožňuje ujistit se, že program je tím, za co se vydává. To nutně neznamená ohrožení, protože mnoho starších a legitimních programů digitální podpis nemá. Zvláštní opatrnost je však na místě a spuštění tohoto programu byste měli povolit jen v případě, že pochází z důvěryhodného zdroje, například z originálního disku CD nebo z webu vydavatele.

Tento program je blokován.

Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro programy blokované správcem

Tento program byl zablokován správcem, aby nemohl být v počítači spuštěn. Chcete-li program spustit, musíte se obrátit na správce a požádat jej o odblokování programu.

V běžných situacích doporučujeme přihlašovat se k počítači prostřednictvím standardního uživatelského účtu. Procházet po Internetu, posílat e-maily či používat textový editor můžete i bez účtu správce. Ani před provedením úkolů spojených se správou, například před instalací nového programu nebo změnou nastavení ovlivňujících ostatní uživatele, nemusíte přepínat na účet správce. Systém Windows vás před provedením akce požádá o povolení, případně vyzve k zadání hesla správce.

Chcete-li zlepšit ochranu počítače, můžete vytvořit standardní uživatelské účty pro všechny uživatele, kteří počítač sdílejí. Jakmile se někdo se standardním účtem pokusí nainstalovat software, systém Windows jej požádá o zadání hesla k účtu správce, takže software nemůže být nainstalován bez vašeho vědomí a povolení.