Pokud máte bezdrátovou síť, musíte nejprve spustit Průvodce nastavením bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu v alespoň jednom počítači v síti předtím, než začnete postupovat podle následujících kroků. Pokud jste tak neučinili, přejděte na téma Nastavení domácí sítě.

Zobrazit vše

Postup přidání bezdrátově připojeného počítače se systémem Windows Vista nebo Windows XP pomocí jednotky USB Flash

Pokud máte nastavení uloženo na jednotce USB Flash, můžete přidat počítače do sítě pomocí této jednotky.

 1. Přihlaste se k počítači.

 2. Připojte jednotku USB Flash k portu USB v počítači.

 3. Pokud používáte systém Windows Vista, v dialogovém okně Přehrát automaticky vyberte možnost Průvodce nastavením bezdrátové sítě
  – nebo –
  pokud používáte systém Windows XP, v dialogovém okně Jednotka USB Flash vyberte možnost Průvodce nastavením bezdrátové sítě.

  Může se zobrazit výzva k restartování počítače.

Poznámka

 • Chcete-li uložit nastavení na jednotku USB Flash, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

  2. Klepněte na tlačítko Přidat bezdrátové zařízení a potom postupujte podle pokynů průvodce.

Postup ručního přidání bezdrátového počítače se systémem Windows Vista

 1. Přihlaste se k počítači.

 2. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Obrázek tlačítka StartPřipojit.
 3. V zobrazeném seznamu zvolte požadovanou bezdrátovou síť a klepněte na tlačítko Připojit.

 4. Pokud jste vyzváni, zadejte klíč zabezpečení sítě nebo přístupové heslo. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Po připojení k síti se zobrazí potvrzovací zpráva.

  Chcete-li ověřit, zda jste přidali počítač do sítě, postupujte takto:

  Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

  Měly by se zobrazit ikony počítače, který jste právě přidali do sítě, a všech dalších počítačů a zařízení, které jsou součástí sítě.

Postup ručního přidání bezdrátového počítače se systémem Windows XP

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.

 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Název počítače klepněte na tlačítko Změnit.

 4. Pokud je název pracovní skupiny jiný než WORKGROUP, změňte název na WORKGROUP a potom klepněte na tlačítko OK. V opačném případě zavřete dialogové okno Změna názvu počítače klepnutím na tlačítko Storno.

  Poznámka

  • Pokud jste změnili název pracovní skupiny, budete vyzváni k restartování počítače. Restartujte počítač a poté pokračujte podle následujících pokynů.

 5. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely, na položku Připojení k síti a Internetu a potom na položku Síťová připojení.

 6. Klepněte na ikonu bezdrátového připojení k síti a ve skupinovém rámečku Práce se sítí klepněte na odkaz Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici.

 7. V zobrazeném seznamu zvolte požadovanou bezdrátovou síť a klepněte na tlačítko Připojit.

Postup přidání počítače se systémem Windows Vista připojeného kabelově (síť Ethernet)

 • Připojte počítač k rozbočovači, přepínači nebo směrovači a potom počítač zapněte. (Pokud máte doma kabelovou síť Ethernet a v místnosti, kde je počítač, je i přípojka k síti, můžete připojit počítač místo k výše uvedeným zařízením přímo k síti Ethernet.)

  Chcete-li ověřit, zda jste přidali počítač do sítě, postupujte takto:

  Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

  Měly by se zobrazit ikony počítače, který jste právě přidali do sítě, a všech dalších počítačů a zařízení, které jsou součástí sítě.

Postup přidání počítače se systémem Windows XP připojeného kabelově (síť Ethernet)

 1. Připojte počítač k rozbočovači, přepínači nebo směrovači a potom počítač zapněte. (Pokud máte doma kabelovou síť Ethernet a v místnosti, kde je počítač, je i přípojka k síti, můžete připojit počítač místo k výše uvedeným zařízením přímo k síti Ethernet.)

 2. Přihlaste se k počítači jako správce.

 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Název počítače klepněte na tlačítko Změnit.

 5. Pokud je název pracovní skupiny jiný než WORKGROUP, změňte název na WORKGROUP a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Pokud jste změnili název pracovní skupiny, budete vyzváni k restartování počítače. Po restartování počítače klepněte v nabídce Start na příkaz Místa v síti. V levém podokně klepněte ve skupinovém rámečku Práce se sítí na odkaz Zobrazit počítače ve skupině. Měly by se zobrazit ikony ostatních počítačů, které jsou aktuálně součástí sítě.

Postup přidání bezdrátového zařízení kompatibilního s technologií Windows Connect Now.

Loga „Certified for Window Vista“ a „Works with Window Vista“ značí, že zařízení je kompatibilní se technologií Microsoft Windows Connect Now (WCN), která zjednodušuje konfiguraci síťových zařízení. Další informace o technologii WCN naleznete v tématu Co je technologieWindows Connect Now?

 1. Zapněte zařízení.

 2. Klepněte na tlačítko Start, Obrázek tlačítka Start,
 3. V Ovládacích panelech klepněte na odkaz Hlavní ovládací panel a poté klepněte na možnost Síť a Internet.

 4. V části Centrum sítí a sdílení klepněte na možnost Přidat zařízení do sítě.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení přidání zařízení se přihlaste k počítači v síti.

 6. Chcete-li ověřit, zda jste přidali zařízení, postupujte takto:

  Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

  Měla by se zobrazit ikona zařízení. Pokud je přidané zařízení tiskárna, bude pravděpodobně třeba povolit její sdílení, aby mohly tiskárnu používat i ostatní počítače v síti. (Funkce sdílení tiskárny není k dispozici v systému Windows Vista Starter.)

Postup přidání bezdrátového zařízení, které není kompatibilní s technologií Windows Connect Now.

 1. Zapněte zařízení.

 2. Postupujte podle pokynů v dokumentaci dodané se zařízením.

  Po dokončení přidání zařízení se přihlaste k počítači v síti.

  Chcete-li ověřit, zda jste přidali zařízení, postupujte takto:

  Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

  Měla by se zobrazit ikona zařízení. Pokud je přidané zařízení tiskárna, bude pravděpodobně třeba povolit její sdílení, aby mohly tiskárnu používat i ostatní počítače v síti. (Funkce sdílení tiskárny není k dispozici v systému Windows Vista Starter.)

Postup přidání zařízení připojeného kabelem

Zapněte zařízení a připojte je k rozbočovači, přepínači nebo směrovači, případně k počítači, který je připojený k jednomu z těchto zařízení. Zařízení by nyní mělo být připojeno k síti.

Chcete-li ověřit, zda jste přidali zařízení, postupujte takto:

 • Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

  Měla by se zobrazit ikona zařízení. Pokud je přidané zařízení tiskárna, bude pravděpodobně třeba povolit její sdílení, aby mohly tiskárnu používat i ostatní počítače v síti. (Funkce sdílení tiskárny není k dispozici v systému Windows Vista Starter.)

Přidání tiskárny

 • Můžete přidat tiskárnu připojenou přímo k počítači (nazývá se místní tiskárna), můžete přidat tiskárnu do sítě, nebo se můžete připojit ke sdílené tiskárně. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání tiskárny.

Přidání zařízení Bluetooth

 • Chcete-li přidat do sítě zařízení Bluetooth, je nutné mít adaptér Bluetooth. Další informace o technologii Bluetooth získáte v Nápovědě a podpoře vyhledáním slova „Bluetooth“.