Přidání názvu, jména autora a popisu filmu

Pro lepší uspořádání projektů ve svém počítači můžete k projektu přidávat vlastnosti, jako je název, jméno autora nebo komentář. Tyto informace, někdy také nazývané metadata, se uloží společně s vaším filmem při jeho publikování. Tyto informace lze v mnoha přehrávačích médií zobrazit v okamžiku, kdy je váš film otevřen. Do dialogového okna Vlastnosti projektu proto nezadávejte osobní údaje, které nechcete zveřejnit. Každý, kdo získá přístup k vašemu filmu, může vámi zadané informace zobrazit. Další informace o funkcích programu Windows Movie Maker, které souvisejí s ochranou osobních údajů, naleznete v tématu Prohlášení online o zásadách ochrany osobních údajů v programu Windows Movie Maker.

V programu Windows Movie Maker můžete zobrazit a nastavit vlastnosti projektu. Vlastnosti projektu můžete zobrazit také v programu Průzkumník Windows a využít je k uspořádání nebo vyhledávání projektů.

Zobrazit vše

Postup přidání vlastností v programu Windows Movie Maker

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti projektu.

  2. Zadejte údaje, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Postup zobrazení vlastností projektu

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Počítač.

  2. Najděte složku, která obsahuje soubory projektu vytvořeného programem Windows Movie Maker.

  3. Klepněte na tlačítko Zobrazit a přetáhněte posuvník na možnost Podrobnosti.