Panel nástrojů je řádek, sloupec nebo blok tlačítek či ikon reprezentujících úkoly, které lze v programu provádět. Některé panely nástrojů, například panel nástrojů Snadné spuštění, mohou být umístěny na hlavním panelu.

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte do prázdné oblasti na hlavním panelu a přejděte na příkaz Panely nástrojů. Zobrazí se seznam panelů nástrojů.

  2. Názvy panelů nástrojů označené zaškrtnutím odpovídají panelům nástrojů, které jsou na hlavním panelu zobrazeny. Klepnutím na položku seznamu lze příslušný panel nástrojů přidat nebo odebrat.