Přidání digitálních mediálních souborů do aplikace Windows Media Center

Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

V aplikaci Windows Media Center můžete určit, které složky v počítači nebo místní síti obsahují digitální mediální soubory. Když tak učiníte, budou soubory z těchto složek přístupné v knihovnách obrázků, videa a hudby v aplikaci Windows Media Center. Při přidání nebo odstranění digitálních mediálních souborů dojde k automatické aktualizaci těchto knihoven.

Informace o přidání složek, které aplikace Windows Media Center prohledává při hledání nahraných televizních pořadů, naleznete v tématu Nahrávání televizního vysílání.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a potom klepněte na možnost Nastavení.

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat složku ke sledování a dále klepněte na tlačítko Další.

 4. V závislosti na tom, kde jsou uloženy vaše digitální mediální soubory, zvolte jednu z možností pod nadpisem Které složky chcete přidat? a potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Postupně přejděte na všechny složky, které chcete přidat, a u každé složky zaškrtněte políčko.

 6. Po zaškrtnutí políček všech příslušných složek klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

  Po dokončení přidávání souborů může trvat několik minut, než se tyto soubory objeví v knihovnách.

 7. (Volitelně) Chcete-li přidat digitální mediální soubory uložené na mapované síťové jednotce, na obrazovce Nastavení knihoven klepněte na tlačítko Přidat složky v tomto počítači namísto klepnutí na tlačítko Přidat sdílené složky z jiného počítače.

 8. (Volitelně) Chcete-li přidat digitální mediální soubory z jiného počítače, kde je nainstalován operační systém Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo starší, musí být počítač s aplikací Windows Media Center součástí stejné pracovní skupiny.

Poznámka

 • V aplikaci Windows Media Center můžete snadno kopírovat, vypalovat, ukládat a uspořádat vlastní hudbu, videozáznamy, obrázky a nahrané televizní pořady. Respektujte prosím duševní vlastnictví ostatních a nekopírujte ani jinak nepoužívejte autorsky chráněné materiály bez povolení. Mezi materiály, které mohou být autorsky chráněné, patří dokumentace, grafika, texty, fotografie, kliparty, animace, filmy nebo videoklipy, jakož i zvukové soubory a skladby (včetně těch, které jsou zakódované ve formátu MP3).

  Neoprávněným používáním autorsky chráněných materiálů může dojít k porušení autorských zákonů USA a mezinárodních autorských zákonů a můžete být postiženi podle trestního nebo občanského práva. Kopírováním nebo sdílením neoprávněných materiálů také dochází k porušení Podmínek použití, které jste přijali při instalaci systému Windows Vista. Další informace o Podmínkách použití naleznete zde.