Knihovnu programu Windows Media Player můžete použít k uspořádání celé kolekce digitálních médií v počítači, včetně hudebních souborů, videozáznamů a obrázků. Jakmile jednou přidáte soubory do knihovny, můžete tyto soubory přehrávat, vypalovat kombinované disky CD, vytvářet seznamy stop, synchronizovat soubory na přenosné hudební a videopřehrávače a sdílet soubory s ostatními zařízeními v domácí síti. Je několik metod, jak můžete přidat soubory do knihovny:

 • Sledování složek: Při prvním spuštění začne přehrávač automaticky hledat v určitých výchozích složkách počítače zvukové soubory, videosoubory a soubory obrázků a potom tyto soubory přidá do knihovny. Pokud někdy do těchto složek soubory přidáte nebo je z nich odeberete, bude přehrávač automaticky odpovídajícím způsobem aktualizovat knihovnu. Můžete změnit, které složky má přehrávač sledovat, pokud uložíte některé digitální mediální soubory do umístění, které dosud není automaticky sledováno.

 • Přidání přehrávaných mediálních souborů: Když přehráváte soubor uložený v počítači nebo na Internetu, přehrávač automaticky přidá soubor do knihovny, pokud se již v této knihovně nenachází. Přehrávač nepřidá automaticky soubor přehrávaný z vyměnitelných paměťových médií, vyměnitelných paměťových zařízení nebo ze sdílené síťové složky. Pokud například přehráváte soubor, který je uložený na kartě CompactFlash, datovém disku CD nebo ve sdílené složce jiného počítače v síti, přehrávač nepřidá automaticky soubor do knihovny.

 • Kopírování hudby z disku CD: Pomocí přehrávače můžete kopírovat stopy ze zvukových disků CD. Během kopírování jsou ze stop vytvářeny v počítači soubory.

 • Stažení hudby a videa z internetových obchodů: Pomocí přehrávače se můžete přihlásit do internetových obchodů. Po přihlášení můžete z těchto internetových obchodů stahovat hudební soubory a videosoubory.

V tomto tématu jsou popsány první dvě metody. Další informace o ostatních metodách naleznete v tématu Kopírování hudby z disku CD a Nakupování online.

Zobrazit vše

Jak změnit, které složky jsou sledovány přehrávačem

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a potom klepněte na příkaz Přidat do knihovny.

 2. V dialogovém okně Přidat do knihovny klepněte na jednu z těchto možností:

  • Mé osobní složky: Toto nastavení použijte ke sledování digitálních mediálních souborů uložených ve vašich osobních složkách Hudba, Obrázky a Video a ke sledování všech souborů uložených ve veřejných složkách Hudba, Obrázky a Video, ke kterým má přistup každý, kdo používá tento počítač.

  • Mé složky a složky jiných uživatelů, k nimž mám přístup: Pomocí tohoto nastavení budete sledovat digitální mediální soubory uložené ve vašich osobních složkách Hudba, Obrázky a Video, soubory uložené ve veřejných složkách Hudba, Obrázky a Video a také soubory uložené v osobních složkách Hudba, Obrázky a Video, které patří ostatním uživatelům počítače. Všimněte si, že můžete sledovat pouze soubory uložené v osobní složce jiného uživatele, který umožnil sdílení této složky. Další informace o sdílení složky v počítači s jinou osobou naleznete v Nápovědě a podpoře k systému Windows.

 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit možnosti a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete sledovat další složky, klepněte na tlačítko Přidat a potom zadejte umístění složky.

  • Jestliže chcete zastavit sledování dříve přidané složky, klepněte na složku, kterou chcete odebrat ze seznamu, a potom klepněte na tlačítko Odebrat. Pokud chcete zastavit sledování složky, která byla přidána automaticky, klepněte na tuto složku a potom na tlačítko Přeskočit.

  • Chcete-li zadat, zda má přehrávač přidat soubory dříve odstraněné z knihovny, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přidat soubory dříve odstraněné z knihovny.

  • Pokud chcete zabránit souborům menším než je určitá velikost v ukládání do knihovny, zadejte limity velikosti do polí Zvukové soubory a Videosoubory.

Jak změnit, které mediální soubory se při přehrání automaticky přidají do knihovny

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna, klepněte na příkaz Další možnosti a potom klepněte na kartu Přehrávač.

 2. Pokud chcete zabránit přidávání mediálních souborů z počítače nebo z Internetu do knihovny při jejich přehrávání, zrušte zaškrtnutí políčka Po přehrání přidat hudební soubory do knihovny.