Přidání úvodních a závěrečných titulků filmu v programu Windows Movie Maker

V programu Windows Movie Maker můžete do svého filmu přidat úvodní a závěrečné titulky, jméno, datum a další text. Můžete například do svého filmu přidat úvodní titulky, abyste uvedli vyobrazenou osobu nebo scénu.

Text titulků můžete ve filmu vložit do různých míst: na začátek nebo na konec, před nebo za klip, případně klip překrýt. Titulky jsou zobrazeny po určitou dobu buď přímo v obraze, nebo během přehrávání překryjí video a poté zmizí a videoklip nebo obrázek pokračuje.

Následující obrázek znázorňuje projekt s úvodními titulky, které se objeví před videoklipem:

Obrázek počátečních titulků na časové ose
Úvodní titulky na časové ose

Následující obrázek znázorňuje projekt s titulky, které překrývají videoklip při přehrávání:

Obrázek překrývajících titulků na časové ose
Překrývání titulků na časové ose

Následující obrázek znázorňuje projekt se závěrečnými titulky, které se objeví na konci projektu:

Obrázek závěrečných titulků na časové ose
Závěrečné titulky na časové ose
Zobrazit vše

Postup přidání úvodních nebo závěrečných titulků

 1. Pokud víte, kde se ve vašem filmu mají titulky zobrazit, klepněte na toto místo ve scénáři nebo na časové ose.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Úvodní a závěrečné titulky.

 3. Klepněte na odkaz odpovídající místu, na které chcete přidat úvodní nebo závěrečné titulky.

 4. Do pole Zadejte text titulku zadejte text, který se má objevit jako úvodní nebo závěrečné titulky.

  Po zadání tohoto textu monitor náhledu zobrazí výchozí animaci a formát přidávaných úvodních nebo závěrečných titulků.

 5. Chcete-li změnit animaci titulků, klepněte na příkaz Změnit animaci titulků a vyberte animaci titulků ze seznamu.

 6. Pokud chcete změnit písmo a barvu vašich titulků, klepněte na příkaz Změnit písmo a barvu textu a zvolte požadované písmo, barvu písma, formátování, barvu pozadí, průhlednost, velikost písma a polohu titulků.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat titulky.

Postup upravení existujících titulků

 1. Ve scénáři nebo na časové ose klepněte na titulky, které chcete upravit.

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit titulky.

 3. Proveďte potřebné změny a klepněte na tlačítko Přidat titulky.

Postup změny doby trvání titulků

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Časová osa, abyste měli jistotu, že pracujete v zobrazení časové osy.

 2. Vyberte titulky, jejichž dobu trvání chcete změnit.

 3. Dobu zobrazení titulků prodloužíte táhnutím konce střihacího úchytu směrem ke konci časové osy.

  Dobu přehrávání titulků zkrátíte táhnutím konce střihacího úchytu směrem k začátku časové osy.

Postup odebrání titulků

 1. Ve scénáři nebo na časové ose klepněte na titulky, které ze svého filmu chcete odebrat.

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odebrat.

Poznámka

 • Střihací úchyty se zobrazují jako černé trojúhelníky na začátku a na konci klipu. Když umístíte ukazatel myši nad střihací úchyt, změní se na červenou dvojitou šipku.