Přidání hudby do filmu

Hudba může být vynikajícím prostředkem pro navození atmosféry filmu. Její přidání je v programu Windows Movie Maker snadné. Nejdříve vyhledejte hudbu, kterou chcete do filmu přidat, a importujte ji do projektu. Následně hudbu přidejte na časovou osu do stopy Zvuk a hudba a upravte ji tak, abyste vytvořili přesně takový efekt, jaký si představujete.

  1. V nabídce Soubor vyberte příkaz Import mediálních položek.

  2. Přejděte na soubor, který chcete přidat, a klepněte na něj. Do programu Windows Movie Maker můžete importovat zvukové soubory s následujícími příponami: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV a WMA.

  3. Klepněte na tlačítko Import.

  4. Přetáhněte hudební soubor do stopy Zvuk a hudba na časové ose.

  5. K zobrazení náhledu doprovodného videa použijte monitor náhledu. Je-li to třeba, přetáhněte zvukovou stopu doprava nebo doleva, abyste docílili lepší synchronizace zvuku a videa. Po klepnutí na zvukový soubor se ukazatel myši změní na ruku, což znamená, že soubor můžete přesouvat.

Tipy

  • Hlasitost zvukového klipu ve stopě Zvuk a hudba lze rychle upravíte klepnutím pravým tlačítkem myši na klip a výběrem příkazu Hlasitost. Hlasitost upravte jezdcem.

  • V programu Windows Movie Maker můžete do stopy Zvuk a hudba přidávat hudbu i mluvený komentář. V publikovaném filmu je lze přehrávat současně. Později můžete upravit úrovně hlasitosti a rozhodnout tak, který zvuk bude ve filmu přehráván hlasitěji než jiný.