Program Windows Media Player dokáže zobrazit obrázek na obálce alba související se skladbami v knihovně.

Odkud se získává obrázek alba?

Přehrávač stáhne obrázek alba z online databáze, kam dodává informace řada poskytovatelů dat jiných než společnost Microsoft, jako například společnost AMG.

Přehrávač stáhne obrázek alba, když kopírujete disk CD. Za tímto účelem se pokusí vyhledat pro disk CD odpovídající položku v online databázi. Pokud přehrávač najde odpovídající položku, automaticky stáhne informace o médiích, které jsou pro disk CD k dispozici, včetně obrázku alba. Přehrávač také pravidelně vyhledává ve vaší knihovně skladby, u kterých obrázek alba chybí. Jestliže najde skladbu, u které chybí obrázek alba, a položku v databázi, která jí odpovídá, stáhne chybějící obrázek alba. Další informace o tom, jak lze u přehrávače změnit způsob stahování obrázků alba a ostatních informací o médiích, naleznete v odpovědi na otázku týkající využití přehrávače při automatickém získávání oprav informací o médiích v tématu Informace o médiích: nejčastější dotazy.

Proč někdy obrázek alba chybí?

Přehrávač není schopen stáhnout obrázek alba z databáze v následujících situacích:

 • Při kopírování disku CD nejste připojeni k Internetu.

 • Jste připojeni k Internetu, ale obrázek alba pro kopírovaný disk CD v online databázi chybí (nebo zde nejsou pro tento disk CD vůbec žádné informace o médiích).

 • Správce systému zabránil počítači ve stahování položek z Internetu, například stahování obrázku alba.

 • Kopírovali jste disk CD pomocí jiného programu než Windows Media Player. To může přehrávači zabránit ve vyhledání odpovídající položky v online databázi.

Pokud online databáze obsahuje pro disk CD nesprávný obrázek alba, přehrávač stáhne tento obrázek alba.

Následující postupy můžete použít k opravě chybějícího nebo nesprávného obrázku alba:

Zobrazit vše

Postup přidání obrázku alba z online databáze

Můžete se pokusit přiřadit albu v knihovně nějakou položku v online databázi. Pokud naleznete odpovídající protějšek, přehrávač stáhne obrázek alba z databáze do vašeho počítače.

Všimněte si, že když přehrávač stahuje obrázek alba, stahuje také další informace o médiích spojené s tímto albem (například název alba, názvy skladeb a podobně). Pokud jste ručně upravili informace o médiích pro uvedené album v knihovně, budou tyto změny následujícím postupem přepsány:

 1. Připojte se k Internetu.

 2. Klepněte na kartu Knihovna a vyhledejte album, které chcete opravit.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na album a potom klepněte na příkaz Najít informace o albu.

 4. Pokud se zobrazí chybová zpráva s upozorněním, že před aktualizací informací o médiích musíte změnit nastavení ochrany osobních údajů, proveďte tyto kroky: V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Osobní údaje a zaškrtněte políčko Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu. V knihovně opakujte předchozí krok.

  Pokud se nabídka Nástroje nezobrazuje, zobrazte klasické nabídky.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se ve výsledcích vyhledávání zobrazí správné informace o albu nebo interpretovi, vyberte správnou položku a potom pomocí pokynů na stránce aktualizujte obrázek alba a informace o médiích automaticky. Jestliže se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí správné informace o albu, proveďte pomocí pokynů na této stránce opakované vyhledávání s využitím odlišných vyhledávacích kritérií.

  • Pokud se zobrazí správné album s obecnou hudební ikonou jako s obrázkem alba, není obrázek alba pro stažení k dispozici. Následujícím postupem můžete přidat obrázek alba ručně:

Postup přidání zvoleného obrázku alba ručně

Pokud některá alba nemají obrázek alba, můžete pro ně ručně přidat zvolený obrázek. Při tomto postupu se obrázek vloží do souboru a přehrávač bude vždy zobrazovat vložený soubor jako obrázek alba (na rozdíl od libovolného obrázku alba, který přehrávač stáhnul z online databáze).

 1. Klepněte na kartu Knihovna a vyhledejte album, u kterého chybí obrázek alba.

 2. Vyhledejte obrázek, který chcete použít jako obrázek alba (obrázek může být v počítači nebo na webové stránce), klepněte na obrázek pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Kopírovat.

  Původní obrázek může mít jeden z následujících formátů: BMP, GIF, JPEG, PNG nebo TIFF.

 3. V knihovně klepněte pravým tlačítkem myši na pole obrázku alba a potom klepněte na příkaz Vložit obrázek alba.

  Do každé skladby na tomto albu bude vložena kopie obrázku. Předtím, než bude kopie obrázku vložena do souboru, bude automaticky upravena její velikost a bude převedena na formát JPEG. Původní soubor obrázku nebude změněn.

Poznámka

 • Pokud nemůžete přidat obrázek alba ručně, zkontrolujte, zda máte oprávnění ke změně souboru. Například klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na příkaz Otevřít umístění souboru. Ve složce klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, klepněte na příkaz Vlastnosti a pokud je zaškrtnuté políčko Jen pro čtení, zrušte jeho zaškrtnutí.

Kde si lze prohlédnout obrázky alb?

Obrázek alba lze zobrazit na řadě míst uvnitř i vně přehrávače, například:

 • v knihovně,

 • v podokně seznamu na pravé straně přehrávače,

 • ve stavové oblasti v dolní části přehrávače (v blízkosti ovládacích prvků přehrávání),

 • v určitých vizualizacích,

 • ve složce systému Windows, kde ukládáte své hudební soubory (například složka Hudba),

 • v zobrazení informačního centra (pokud se chcete dostat na toto zobrazení, klepněte na kartu Přehrávání, klepněte pravým tlačítkem myši na oblast, kde se zobrazují videa a vizualizace, a potom klepněte na příkaz Zobrazení informačního centra),

 • v dialogovém okně Vyhledat informace o albu (dialogové okno, které se objeví po klepnutí na příkaz Najít informace o albu)

  Všimněte si, že obrázek alba v dialogovém okně Vyhledat informace o albu je zprostředkován zprostředkovateli dat (jako je např. AMG). Obrázek alba, který je uveden v zobrazení informačního centra, je poskytován aktuálně vybraným internetovým obchodem. Další informace o tom, jak přepínat mezi různými internetovými obchody, naleznete v tématu Nakupování online.

Postup zobrazení obrázku alba při přehrávání skladby

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Začněte přehrávat skladbu a potom klepněte na kartu Přehrávání. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Vizualizace a potom klepněte na příkaz Obrázek alba.

   V oblasti vizualizace se zobrazí velký obrázek alba.

  • Začněte přehrávat skladbu a potom klepněte na kartu Přehrávání. Pokud není zobrazeno podokno seznamu, klepněte na šipku pod kartou Přehrávání a potom klepněte na příkaz Zobrazit podokno seznamu.

   V podokně seznamu se zobrazí malý obrázek alba.