Přidání nebo odebrání síťového protokolu, služby nebo klienta

Protokol TCP/IP je nainstalován automaticky spolu se systémem Windows, ale lze přidat další protokoly, služby neboklienty. Nic z toho ovšem není nutné instalovat, pokud nezakoupíte specifický produkt, nebo nepracujete v síti, která danou součást vyžaduje. Pokud nainstalujete protokol, službu, nebo klienta, nainstaluje se pro všechna připojení.

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na připojení k místní síti a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.

 4. V dialogovém okně Vybrat typ síťové funkce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li nainstalovat klienta, klepněte na možnost Klient a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li nainstalovat službu, klepněte na možnost Služba a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li nainstalovat protokol, klepněte na možnost Protokol a potom klepněte na tlačítko Přidat.

 5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na položku, kterou chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Nechcete-li, aby byl nějaký protokol, služba, nebo klient nainstalován pro určité připojení, klepněte pravým tlačítkem na toto připojení, klepněte na příkaz Vlastnosti, klepněte na kartu Konfigurovat nebo Sítě a potom zrušte zaškrtnutí políčka vedle příslušného názvu.