Přidání nebo odebrání účtu v programu Windows Mail

V programu Windows Mail je možné nastavit řadu různých účtů. Lze nastavit jediný osobní e-mailový účet, nebo také můžete přidat svůj pracovní e-mailový účet a rovněž některé diskusní skupiny. Správu více účtů program Windows Mail usnadňuje tak, že je umístí do samostatných složek.

Program Windows Mail podporuje tři typy účtů: poštovní, diskusní (diskusní skupiny) a adresářové služby. Adresářové služby jsou online adresáře zpravidla nabízené organizacemi, jako jsou univerzity nebo obchodní společnosti.

Před přidáním e-mailového účtu se ujistěte, že pro něj máte přihlašovací informace a informace o serveru. Podrobnosti o informacích potřebných k nastavení účtu naleznete v tématu Kde zjistit informace o e-mailovém účtu.

Zobrazit vše

Postup přidání účtu v programu Windows Mail

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

  3. Klepněte na tlačítko Přidat, vyberte typ účtu, který chcete přidat, klepněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.

    Další informace naleznete v tématu Windows Mail: nastavení účtu od začátku do konce.

Postup odebrání účtu v programu Windows Mail

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

  3. Klepněte na účet, který chcete odebrat, a potom na tlačítko Odebrat.