Přidávání ikon na plochu a jejich odebírání

Na plochu lze přidávat ikony programů, souborů, obrázků, umístění i další ikony a také je z plochy odebírat.

Většina ikon přidaných na plochu jsou obvykle zástupci, ale na plochu lze také ukládat soubory a složky. Pokud soubory nebo složky, které jsou uloženy na ploše, odstraníte, budou přesunuty do Koše, odkud je pak můžete odstranit trvale. Odstraníte-li zástupce, bude tento zástupce odebrán z plochy, avšak soubor, program nebo umístění, na které daný zástupce odkazuje, odstraněny nebudou.

Zástupce lze poznat podle šipky na jejich ikoně.

Příklad zástupce na pracovní ploše
Příklad zástupce na ploše
Příklad souboru uloženého na pracovní ploše
Příklad souboru uloženého na ploše
Zobrazit vše

Přidání ikony

  1. Najděte položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce. (Nápovědu pro hledání souborů či složek naleznete v tématu Nalezení souboru či složky. Nápovědu pro hledání programů naleznete v tématu Nabídka Start (přehled).)

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku, klepněte na příkaz Odeslat a potom klepněte na příkaz Plocha (vytvořit zástupce). Na ploše se zobrazí ikona zástupce.

Odebrání ikony

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu na ploše a potom klepněte na příkaz Odstranit.

Přidání běžných ikon na plochu nebo jejich odebrání

Následujícím postupem můžete přidat běžné ikony na plochu nebo je odebrat, například zástupce složky Počítač, své osobní složky, složky Síť, aplikace Internet Explorer, Koše a Ovládacích panelů.

  1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Individuální nastavení.

  2. V levém podokně klepněte na odkaz Změnit ikony plochy.

  3. Ve skupinovém rámečku Ikony na ploše zaškrtněte políčka u ikon, které chcete přidat na plochu, a zrušte zaškrtnutí políček u ikon, které chcete z plochy odebrat. Klepněte na tlačítko OK.