Přidání naposledy otevřených položek do nabídky Start a jejich odebrání

Složka Naposledy otevřené položky, kterou naleznete po pravé straně nabídky Start, zobrazuje seznam souborů, které jste v nedávné době používali. Soubor z tohoto seznamu otevřete klepnutím. Složka Naposledy otevřené položky je součástí nabídky Start ve výchozím nastavení, ovšem je možné ji odebrat, takže systém Windows již nebude vytvářet seznam naposledy otevřených souborů. Pokud chcete znovu vytvářet seznam nedávno otevřených souborů, můžete složku Naposledy otevřené položky do nabídky Start opět přidat.

  1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Klepněte na kartu Nabídka Start a potom v části Soukromé zaškrtněte políčko Uložit a zobrazit seznam naposledy otevřených souborů. Složka Naposledy otevřené položky se bude zobrazovat v nabídce Start. Pokud chcete složku Naposledy otevřené položky z nabídky Start odebrat, zruště zaškrtnutí políčka Uložit a zobrazit seznam naposledy otevřených souborů.