Přidání nebo odebrání panelu nástrojů Snadné spuštění

Panel nástrojů Snadné spuštění je část hlavního panelu, která obsahuje zástupce často používaných programů. Panel nástrojů Snadné spuštění vypadá následovně:

Obrázek panelu Snadné spuštění
Panel nástrojů Snadné spuštění
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu, přejděte na příkaz Panely nástrojů a klepněte na příkaz Snadné spuštění.

    Značka zaškrtnutí u tohoto příkazu indikuje, že je panel nástrojů Snadné spuštění zobrazen na hlavním panelu.

Tip

  • Chcete-li přidat program na panel nástrojů Snadné spuštění, vyhledejte ikonu požadovaného programu, klepněte na ni a přetáhněte ji na panel nástrojů Snadné spuštění.