Přidat značky nebo jiné vlastnosti do souborů

Vlastnosti souboru zobrazují informace o souborech, mezi které patří například jméno autora a datum poslední změny provedené v souboru. Ačkoliv souborům je přidruženo mnoho vlastností, značky jsou většinou nejužitečnější, protože mohou obsahovat slova a věty, pomocí nichž můžete soubory snadno vyhledávat.

Soubory můžete rychle vyhledávat a uspořádávat a zároveň je pomocí vlastností filtrovat. Můžete například rychle zúžit výběr souborů zobrazených ve složce Dokumenty na ty, které vytvořil určitý autor, nebo na ty, které obsahují určité značky. Nejdříve ale musíte do souborů tyto vlastnosti vložit.

Poznámka

 • U některých typů souborů vlastnosti přidávat ani měnit nelze. Přidávat nebo měnit vlastnosti můžete například u dokumentů sady Microsoft Office nebo u Hledání, nikoliv však u souborů TXT nebo RTF.

Zobrazit vše

Přidání nebo změna vlastností pomocí podokna Detaily

Přidávat nebo měnit nejobvyklejší vlastnosti souborů, jako jsou např. značky, jména autorů a hodnocení, můžete v podokně Detaily ve spodní části okna složky.

 1. Otevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.

 2. Klepnutím na soubor zobrazíte jeho vlastnosti.

 3. V podokně Detaily ve spodní části okna složky klepněte na vlastnost, kterou chcete změnit, napište vlastnost novou a pak klepněte na tlačítko Uložit.

  Obrázek značek v podokně podrobností
  Přidání značky v podokně Detaily

  Pokud chcete přidat víc než jednu vlastnost, oddělte každý údaj středníkem. Pokud chcete přidat vlastnost hodnocení, klepněte na hvězdičku vyhovující vašemu stanovisku.

Přidání nebo změna vlastností, které se nezobrazují v podokně Detaily

 1. Otevřete složku obsahující soubor, který chcete zobrazit.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor a potom klepněte na možnost Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Detaily, pak klepněte na okno s vlastnostmi, které chcete změnit, zadejte slovo nebo větu a nakonec klepněte na příkaz Použít. (Pokud u vlastnosti, kterou chcete přidat, nevidíte žádný text, přejděte ukazatelem myši na místo, kde byste text očekávali, a zobrazí se okno.)

  Pokud chcete přidat víc než jednu vlastnost stejného typu, oddělte každou středníkem. Pokud chcete přidat vlastnost hodnocení, klepněte na hvězdičku vyhovující vašemu stanovisku.

  Obrázek pole Značky v dialogovém okně Vlastnosti
  Přidání značky do souboru v dialogovém okně Vlastnosti

  Chcete-li změnit ostatní vlastnosti (například Autoři, Hodnocení nebo Komentáře), postupujte podle výše uvedených kroků.

Přidání nebo změna vlastností při ukládání souboru

Můžete také přidat nebo změnit vlastnosti souboru při jeho vytváření a ukládání, čímž se vyhnete nutnosti budoucího vyhledávání a doplňování vlastností.

 1. V programu, který používáte, klepněte na nabídku Soubor a pak na příkaz Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako napište do příslušných polí značky a další vlastnosti.

  Obrázek dialogového okna Uložit jako
  Přidání vlastností do souboru v dialogovém okně Uložit jako
 3. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

Odebrání vlastností ze souboru

Pokud hodláte sdílet soubor s jinou osobou, budete možná chtít odebrat některé nebo všechny vlastnosti souboru, zvláště, pokud mají některé z nich osobní charakter. Například vlastnost Autor může obsahovat jména lidí, kteří na souboru spolupracovali, a také značky mohou obsahovat slova a věty, které nechcete předávat dalším lidem.

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor a potom klepněte na možnost Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Detaily.

 3. Klepněte na tlačítko Odebrat vlastnosti a osobní informace.

 4. V dialogovém okně Odebrat vlastnosti klepněte na příkaz Vytvořit kopii s odebráním všech vlastností a pak klepněte na tlačítko OK. Tímto způsobem zachováte původní verzi souboru se všemi vlastnostmi a zároveň vytvoříte kopii určenou pro sdílení, ze které budou všechny vlastnosti odebrány.
  – nebo –
  V dialogovém okně Odebrat vlastnosti klepněte na příkaz Odebrat ze souboru následující vlastnosti, zaškrtněte políčko u každé vlastnosti, kterou chcete odebrat, a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Pokud jste vlastnosti přidali pomocí jiného programu než systém Windows, měli byste je pomocí daného programu odebrat. Dialogové okno Odebrat vlastnosti umožňuje odebrat vlastnosti, jež byly přidány pomocí systému Windows, ale pravděpodobně neumožní odebrat všechny vlastnosti přidané jinými programy.