Přidání přechodů a efektů k obrázkům a videu v programu Windows Movie Maker

Vytváření filmů můžete zdokonalit přidáním vlastních speciálních prvků, které dodají vašim filmům osobitý a profesionální vzhled. Přidáním přechodů a různých efektů zajistíte u filmu plynulý přechod z jedné scény do druhé a dodáte mu požadovaný vzhled.

Přechody

Přechod řídí způsob, jakým ve filmu přechází videoklip nebo obrázek do následujícího videoklipu nebo obrázku. Ve scénáři nebo časové ose můžete přidat přechod mezi libovolné dva obrázky, videoklipy nebo titulky v jakékoli kombinaci. Můžete použít oblíbený a velmi působivý přechod, jakým je prolínání. Případně lze použít i odvážnější přechody, například pásy, střepy nebo klikaté rozdělení atd.

Obrázek přechodu ve scénáři
Pprojekt ve scénáři s přechodem

Všechny přidané přechody jsou zobrazeny na časové ose na stopě Přechod. Pokud chcete zobrazit tuto stopu, je nutné rozbalit stopu Video.

Obrázek přechodu na časové ose
Pprojekt na časové ose s přechodem
Zobrazit vše

Postup přidání přechodu

 1. Ve scénáři nebo časové ose klepněte na druhý ze dvou videoklipů, titulků nebo obrázků, mezi které chcete vložit přechod.

 2. Klepněte na nabídku Nástroje a potom klepněte na příkaz Přechody.

 3. V podokně Obsah klepněte na přechod, který chcete přidat. Klepnutím na tlačítko Přehrát pod monitorem můžete zobrazit náhled přechodu.

 4. V nabídce Klip klepněte na příkaz Přidat na časovou osu nebo Přidat do scénáře.

Poznámky

 • Přechod můžete přidat také přetažením požadovaného přechodu na časovou osu a jeho umístěním na stopu videa mezi dva klipy. Pokud se nalézáte v zobrazení scénáře, můžete přechod přetáhnout do buňky přechodu mezi dva videoklipy nebo obrázky.

 • Pokud jste váš počítač upgradovali ze systému Windows XP  na systém Windows Vista, nebudou v aktuální verzi programu Windows Movie Maker k dispozici přechody a efekty, které jste stáhli a nainstalovali dříve.

Postup změny trvání přechodu

Délka přechodu je určena dobou překrytí mezi dvěma videoklipy. Občas se může stát, že budete chtít přechod zkrátit nebo prodloužit.

 1. Stopu Přechod na časové ose zobrazíte rozbalením stopy Video.

 2. Na stopě Přechod na časové ose proveďte některou z následujících akcí:

  • Trvání přechodu zkrátíte táhnutím jeho začátku ke konci časové osy.

  • Trvání přechodu prodloužíte táhnutím jeho začátku k začátku časové osy.

Postup změny výchozího trvání přechodu

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Upřesnit.

 2. Zadejte čas (v sekundách), který se má použít jako výchozí trvání přehrávání přechodů přidávaných do scénáře nebo na časovou osu.

Postup odebrání přechodu

 1. Máte více možností:

  • Ve scénáři klepněte na buňku přechodu, která obsahuje požadovaný přechod.

  • Na časové ose klepněte na požadovaný přechod na stopě Přechod.

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odebrat.

Efekty

Efekty umožňují přidání zvláštních efektů do filmu. Můžete například chtít, aby importovaný videoklip, se kterým pracujete, vypadal a zněl jako klasický, starý film. V tom případě můžete k videoklipu, obrázku nebo titulkům přidat některý z efektů Historický film. Videozáznam tohoto klipu pak bude působit dojmem starého filmu.

Obrázek efektu ve scénáři
Pprojekt ve scénáři s efektem
Obrázek efektu na časové ose
Pprojekt na časové ose s efektem
Zobrazit vše

Postup přidání efektu

 1. Ve scénáři nebo na časové ose vyberte videoklip, obrázek nebo titulky, ke kterým chcete přidat efekt.

 2. Klepněte na nabídku Nástroje a potom klepněte na příkaz Efekty.

 3. V podokně Obsah klepněte na efekt, který chcete přidat. Klepnutím na tlačítko Přehrát pod monitorem náhledu můžete zobrazit náhled efektu.

 4. V nabídce Klip klepněte na příkaz Přidat na časovou osu nebo Přidat do scénáře.

Poznámky

 • Efekt můžete přidat také přetažením požadovaného efektu z podokna Obsah na obrázek nebo videoklip na stopě videa na časové ose, do buňky efektu videoklipu nebo na obrázek ve scénáři.

 • Zobrazení miniatury v podokně Obsah zobrazuje příklady jednotlivých efektů.

 • Pokud jste váš počítač upgradovali ze systému Windows XP na systém Windows Vista, nebudou v aktuální verzi programu Windows Movie Maker k dispozici přechody a efekty, které jste stáhli a nainstalovali dříve.

Postup změny efektu

 1. Na stopě Video na časové ose nebo ve scénáři klepněte na videoklip, obrázek nebo titulky, na které byl použit efekt, který chcete změnit.

 2. V nabídce Klip přejděte na příkaz Video a potom klepněte na příkaz Efekty.

 3. Máte více možností:

  • Pokud chcete efekt odebrat, v oblasti Zobrazené efekty klepněte na efekt a potom klepněte na tlačítko Odebrat. Podle potřeby tento krok opakujte.

  • Pokud chcete přidat efekt, v oblasti Efekty k dispozici klepněte na požadovaný efekt a potom klepněte na tlačítko Přidat. Podle potřeby tento krok opakujte.

Tipy

 • Pokud přidáváte více než jeden efekt, pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete měnit pořadí, ve kterém jsou efekty zobrazovány.

 • Pokud chcete rychle přidat efekt, můžete ho přetáhnout na videoklip, obrázek nebo titulky ve scénáři nebo na časové ose.

 • Pokud přidáte stejný efekt víckrát, efekt se použije tolikrát, kolikrát byl přidán. Pokud například přidáte ke stejnému klipu dvakrát efekt Zrychlit na dvojnásobek, videoklip se bude přehrávat čtyřikrát rychleji než původní videoklip.

 • Efekt můžete odebrat i výběrem buňky efektu ve scénáři, která obsahuje požadovaný efekt, a stisknutím klávesy DELETE.