Když vyberete místní a jazyková nastavení v počítači, například výchozí jazyk zadávání nebo rozložení klávesnice, můžete tato nastavení použít na speciální účty v systému Windows, nazývané vyhrazené účty. Vyhrazené účty obsahují výchozí účet uživatele a systémový účet. Tyto účty jsou popsány dále.

  1. Otevřete ovládací panel Místní a jazyková nastavení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hodiny, jazyk a oblast a potom klepnutím na položku Místní a jazykové nastavení.

  2. Klepněte na kartu Správa a pak klepněte na tlačítko Kopírovat do vyhrazených účtů. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li zkopírovat aktuální nastavení do výchozího účtu uživatele, zaškrtněte políčko Výchozí účet uživatele (noví uživatelé). Výchozí účet se používá jako šablona pro vytvoření účtů nových uživatelů. Pomocí tohoto nastavení mohou správci nastavit pro nové uživatele výchozí formát, rozložení klávesnice a jazyk zobrazení. Jakýkoliv účet uživatele, který byl v počítači vytvořen po zkopírování nastavení do výchozího účtu uživatele, obsahuje tato nastavení. Existující účty uživatelů nebudou ovlivněny.

    • Chcete-li zkopírovat aktuální nastavení do systémových účtů, zaškrtněte políčko Systémové účty (místní systém, místní služba a síťová služba). Systémové účty jsou speciální účty, které používají služby systému Windows‌ . Pomocí tohoto nastavení mohou správci určit jazyk zobrazení a rozložení klávesnice pro úvodní obrazovku. Slouží také k nastavení jazyka zobrazení pro uživatele, kteří neurčili jazyk zobrazení.