Blokování nebo povolení souborů cookie

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Aplikace Internet Explorer poskytuje řadu různých způsobů řízení souborů cookie, které jsou ukládány do počítače. Můžete zablokovat nebo povolit soubory cookie nebo můžete vybrat konkrétní weby, z nichž budete soubory cookie přijímat. Změna těchto nastavení neovlivní soubory cookie, které již jsou v počítači uložené. Z tohoto důvodu budete možná chtít před provedením níže uvedeného postupu odstranit soubory cookie, které již jsou v počítači uložené. Další informace získáte v části Soubory cookie, nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Blokování nebo povolení všech souborů cookie

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klepněte na kartu Osobní údaje a ve skupinovém rámečku Nastavení posuňte jezdce nahoru, chcete-li blokovat všechny soubory cookie, nebo dolů, chcete-li povolit všechny soubory cookie. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Blokování všech souborů cookie může zabránit správnému zobrazení některých webových stránek.

Blokování nebo povolení souborů cookie podle jejich typu.

Spíše než vybírat určité weby, ze kterých chcete soubory cookie povolit nebo blokovat, můžete určit obecné typy souborů cookie, které jsou přijatelné. Můžete například povolit soubory cookie z webů, které mají zásady ochrany osobních údajů, nebo je blokovat z webů, které ukládají osobní informace bez vašeho souhlasu. Další informace o různých typech souborů cookie získáte v části Soubory cookie, nejčastější dotazy.

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klepněte na kartu Osobní údaje a pak přesuňte jezdec na úroveň ochrany osobních údajů, kterou chcete nastavit, a pak klepněte na tlačítko OK.

  Při posouvání jezdcem aplikace Internet Explorer zobrazuje popis typů souborů cookie, které jsou blokovanény nebo povolené na dané úrovni ochrany osobních údajů.

Blokování nebo povolení souborů cookie z určitých webů

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klepněte na kartu Osobní údaje a pak posuňte jezdec nahoru nebo dolů, aby nebyly blokovány ani povoleny všechny soubory cookie.

 4. Klepněte na tlačítko Servery.

 5. Do pole Adresa webu zadejte adresu webu a pak klepněte na tlačítko Blokovat nebo Povolit.

  Při zadávání adresy se zobrazuje seznam webových stránek, které jste již navštívili. Když klepnete na položku v seznamu, zobrazí se v poli Adresa webu.

 6. Opakujte krok 5 pro každý web, pro který chcete blokovat nebo povolit soubory cookie. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

 7. Posuňte jezdec zpět do původní pozice a pak klepněte na tlačítko OK.