Blokování reklamní a další nevyžádané pošty

Program Windows Mail pomáhá spravovat složku Doučená pošta, aby se do ní nedostávaly nevyžádané e-mailové zprávy. Používá k tomu následující metody.

 • Filtr nevyžádané pošty slouží k zachytávání očividně nevyžádané reklamní pošty (často označované jako „spam“) a k jejímu přesouvání do zvláštní složky Nevyžádaná pošta. Úroveň ochrany před nevyžádanou poštou lze snížit nebo zvýšit podle množství doručované nevyžádané pošty.

 • E-mailové zprávy je možné přesunout ze složky Nevyžádaná pošta zpět do složky Doručená pošta.

 • Přidáním určitých adres do seznamu blokovaných odesílatelů lze blokovat zprávy z těchto e-mailových adres.

 • Přidáním určitých adres do seznamu Bezpečných odesílatelů lze zabránit blokování zpráv z těchto e-mailových adres.

Zobrazit vše

Změna úrovně ochrany před nevyžádanou poštou

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti nevyžádané pošty.

 3. Nastavte požadovanou úroveň ochrany:

  • Bez automatického filtrování. Klepněte na tuto možnost, pokud chcete zastavit blokování nevyžádaných e-mailových zpráv. Program Windows Mail však bude nadále blokovat zprávy odesílané z názvů domén a e-mailových adres uvedených v seznamu blokovaných odesílatelů.

  • Nízká. Klepněte na tuto možnost, pokud nedostáváte příliš mnoho nevyžádané pošty a chcete blokovat pouze nejnápadnější nevyžádané e-mailové zprávy.

  • Vysoká. Klepněte na tuto možnost, pokud dostáváte velké množství nevyžádaných e-mailů a chcete jich blokovat co nejvíce. Doporučujeme však pravidelně kontrolovat složku Nevyžádaná pošta, zda neobsahuje nějaké legitimní e-mailové zprávy, které sem mohly být též přesunuty.

  • Pouze seznam bezpečných odesílatelů. Klepněte na tuto možnost, pokud chcete přijímat e-maily pouze od osob nebo názvů domén uvedených v seznamu bezpečných odesílatelů. E-mailové zprávy od osob nebo z názvů domén, které nejsou v seznamu bezpečných odesílatelů, budou považovány za nevyžádané e-mailové zprávy. Proto doporučujeme zvolit tuto možnost pouze pokud máte jistotu, že všechny osoby a názvy domén od nichž chcete přijímat zprávy, jsou v seznamu bezpečných odesílatelů.

Přesun zprávy ze složky Nevyžádaná pošta do složky Doručená pošta

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. Klepněte na složku Nevyžádaná pošta.

 3. Klepněte na zprávu, kterou chcete přesunout do složky Doručená pošta.

 4. V nabídce Zpráva přejděte na příkaz Nevyžádaná pošta a klepněte na příkaz Označit jako Není nevyžádaná. Tato zpráva bude přesunuta do složky Doručená pošta.

  Poznámka

  • Ačkoli zpráva označená jako vyžádaná bude přesunuta do složky Doručená pošta, další zprávy od stejného odesílatele mohou nadále končit ve složce Nevyžádaná pošta. Chcete-li tomu zabránit, přidejte odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů.

Přidání odesílatele do seznamu blokovaných odesílatelů

Zpráva odeslaná z e-mailové adresy, která je v seznamu Blokovaní odesílatelé, je automaticky přesunuta do složky Nevyžádaná pošta. Výjimku tvoří případ, kdy je adresa uvedena současně v seznamu Bezpeční odesílatelé. Zpráva pak nebude přesunuta do složky nevyžádané pošty, protože seznam bezpečných odesílatelů má vyšší prioritu než seznam blokovaných odesílatelů.

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. Klepněte na zprávu od odesílatele, kterého chcete přidat do seznamu Blokovaní odesílatelé.

 3. V nabídce Zpráva přejděte na příkaz Nevyžádaná pošta a proveďte některou z následujících možností:

  • Chcete-li blokovat všechny budoucí zprávy od určitého odesílatele, klepněte na příkaz Přidat odesílatele do seznamu blokovaných odesílatelů.

  • Chcete-li blokovat všechny zprávy libovolného odesílatele, jehož název domény (část e-mailové adresy za znakem @) je stejný jako název domény odesílatele této zprávy, klepněte na příkaz Přidat doménu odesílatele (@example.com) do seznamu blokovaných odesílatelů.

Poznámka

 • Chcete-li přidat odesílatele do seznamu Blokovaní odesílatelé a nemáte od něj k dispozici žádnou zprávu, můžete zadat adresu odesílatele ručně. V nabídce Zpráva přejděte na příkaz Nevyžádaná pošta a klepněte na příkaz Možnosti nevyžádané pošty. Klepněte na kartu Blokovaní odesílatelé, klepněte na tlačítko Přidat, zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete blokovat, a potom klepněte na tlačítko OK.

Přidání odesílatele do seznamu Bezpeční odesílatelé

Zpráva odeslaná z e-mailové adresy, která je v seznamu bezpečných odesílatelů, nebude přesunuta do složky Nevyžádaná pošta.

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. Klepněte na zprávu od odesílatele, kterého chcete přidat do seznamu Bezpeční odesílatelé.

 3. V nabídce Zpráva přejděte na příkaz Nevyžádaná pošta a proveďte některou z následujících možností:

  • Chcete-li povolit všechny budoucí zprávy od určitého odesílatele, klepněte na příkaz Přidat odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů.

  • Chcete-li povolit všechny zprávy od libovolného odesílatele, jehož název domény je stejný jako název domény odesílatele této zprávy, klepněte na příkaz Přidat doménu odesílatele (@example.com) do seznamu bezpečných odesílatelů.

Poznámka

 • Chcete-li přidat odesílatele do seznamu Bezpeční odesílatelé a nemáte od něj k dispozici žádnou zprávu, můžete zadat adresu odesílatele ručně. V nabídce Zpráva přejděte na příkaz Nevyžádaná pošta a klepněte na příkaz Možnosti nevyžádané pošty. Klepněte na kartu Bezpeční odesílatelé, klepněte na tlačítko Přidat, zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete povolit, a potom klepněte na tlačítko OK.