Vypalování disků CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se vypalování disků CD a DVD v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Jaký typ disků CD lze v aplikaci Windows Media Center vypalovat?

Chcete-li v aplikaci Windows Media Center vypálit disk CD, musí být v počítači připojena a nainstalována vypalovačka disků CD. Vypalovačku disků CD lze do počítače nainstalovat interně nebo externě v závislosti na jejím typu. Interní vypalovačky disků CD jsou nainstalovány v jedné z pozic pro jednotky počítače. Externí vypalovačky disků CD jsou samostatné jednotky, které jsou připojeny k počítači pomocí rozhraní USB 2.0 nebo v některých případech pomocí rozhraní IEEE 1394.

Pro vypalování disků CD v aplikaci Windows Media Center lze použít prázdný disk CD-R nebo disk CD-RW. Jaké typy zapisovatelných disků CD použijete, závisí na typech zapisovatelných disků CD podporovaných vypalovačkou disků CD a na typu disku, kterému dáváte přednost. Při vypalování disků CD je třeba vědět, že ne všechny přehrávače CD mohou přehrát disky CD-RW. V aplikaci Windows Media Center lze vypálit následující typy disků CD:

 • Zvukový disk CD: Při vypalování zvukového disku CD převede aplikace Windows Media Center digitální zvukové soubory do zvukového formátu, který standardní přehrávače CD rozpoznají a přehrají. Zvukové disky CD lze přehrávat ve většině počítačů a přehrávačů disků CD pro domácnosti i automobily, které přehrávají disky CD-R a CD-RW. Zvukový disk CD můžete vypálit ze zvukových formátů souborů WMA (Windows Media Audio), MP3 nebo WAV.

  Některé digitální zvukové soubory mohou být chráněné a nebude možné je vypálit na disk CD. Záleží to na právech k používání médií, která jsou přiřazena ke konkrétním digitálním zvukovým souborům poskytovatelem nebo vlastníkem obsahu.

 • Datový disk CD: Na datový disk CD lze uložit přibližně 700 MB hudby, obrázků nebo videosouborů. Datové disky CD jsou užitečné také v případě, že chcete zálohovat datové soubory. Při vypalování datového disku CD v aplikaci Windows Media Center se digitální mediální soubory nepřevádějí z jednoho formátu do druhého, ale pouze se zkopírují na disk CD. Mějte však na paměti, že některé přehrávače disků CD a počítače nemusí umět přehrávat datové disky CD nebo některé typy souborů, které lze na datový disk CD vypálit.

Jaké typy disků DVD lze v aplikaci Windows Media Center vypalovat?

Chcete-li v aplikaci Windows Media Center vypálit disk DVD, musí být v počítači připojena a nainstalována vypalovačka disků DVD. Vypalovačku disků DVD lze do počítače nainstalovat interně nebo externě v závislosti na typu vypalovačky disků DVD. Interní vypalovačky disků DVD jsou nainstalovány v jedné z pozic pro jednotky počítače. Externí vypalovačky disků DVD jsou samostatné jednotky, které jsou připojeny k počítači pomocí rozhraní USB 2.0 nebo v některých případech pomocí rozhraní IEEE 1394.

Použitý typ zapisovatelného disku DVD závisí na vypalovačce disků DVD. Některé vypalovačky disků DVD umožňují zapisovat jen na určité typy zapisovatelných disků DVD. Na některých vypalovačkách disků DVD je například možné nahrávat pouze na disky DVD+R nebo DVD+RW, případně DVD-R nebo DVD-RW. Jiné vypalovačky disků DVD však umožňují vypalování na všechny tyto zapisovatelné disky DVD. Chcete-li určit, jaké typy disků DVD vaše vypalovačka umí vypalovat, podívejte se do návodu k vypalovačce.

Pokud vypalovačka disků DVD podporuje vypalování těchto typů disků, lze v aplikaci Windows Media Center vypálit disk DVD při použití jednoho z následujících typů zapisovatelných nebo přepisovatelných disků DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-R nebo DVD-RW.

V aplikaci Windows Media Center lze vypalovat následující typy disků DVD:

 • Disk Video DVD: Při vypalování disku Video DVD převede aplikace Windows Media Center všechny vybrané videosoubory na formát videa, který standardní přehrávače disků DVD rozpoznají a přehrají. V mnoha případech lze disk Video DVD přehrát také v počítači pomocí aplikace Windows Media Center.

 • Datový disk DVD: Při vypalování datového disku DVD v aplikaci Windows Media Center se digitální mediální soubory nepřevádějí z jednoho formátu do druhého, ale pouze se zkopírují na disk DVD. Datové disky DVD jsou užitečné pro zálohování digitálních mediálních souborů. Na jednostranný disk DVD lze uložit přibližně 4,7 GB hudby, obrázků nebo videosouborů. Můžete například provést zálohování všech různých digitálních fotografií uložených v počítači i zálohování hudby a videosouborů. Mějte však na paměti, že některé přehrávače DVD a počítače nemusí umět přehrávat datové disky DVD nebo některé typy souborů, které lze na datový disk DVD vypálit.

  Obsah datových disků CD a datových disků DVD lze přehrávat pouze v počítači, nikoli v zařízeních spotřební elektroniky, jako jsou samostatné přehrávače disků CD nebo samostatné přehrávače disků DVD.

  Některé digitální mediální soubory nebo obsah mohou být chráněny, proto je po archivaci na disk CD nebo DVD pravděpodobně nebude možné přehrát v jiných počítačích. Práva k používání médií mohou určovat, jak lze soubor používat a zda práva k používání médií vyprší. Práva k používání médii mohou například určovat, zda můžete soubor zkopírovat do přenosného zařízení nebo jej přehrát v jiném počítači.

  Některé nahrané televizní pořady nebo videosoubory mohou být chráněné. Je možné, že chráněné videosoubory nebudete moci vypálit na disk DVD. Závisí to na právech přiřazených videosouborům vlastníkem, původcem nebo vysílatelem obsahu.

 • Prezentace na disku DVD: Při vypalování prezentace na disk DVD v aplikaci Windows Media Center budou vybrané obrázky zakódovány do videosouboru ve formátu MPEG-2 a všechny vybrané zvukové soubory do zvukového formátu Dolby Digital. Při přehrávání prezentace na disku DVD se zobrazují obrázky za doprovodu hudby. Prezentaci na disku DVD lze přehrát ve standardním přehrávači disků DVD i v počítači v aplikaci Windows Media Center.

Jak velký videozáznam se při vypalování disku Video DVD vejde v průměru na zapisovatelný disk DVD?

Velikost videozáznamu, který se vejde na disk DVD, závisí na použitém typu zapisovatelného disku DVD.

V následujícím seznamu je uvedena odhadovaná velikost videozáznamu, který se vejde na disk DVD při vypalování disku Video DVD pomocí aplikace Windows Media Center. Typ média DVD, které lze použít, závisí na vypalovačce disků DVD nainstalované v počítači.

 • Typ média DVD: Jednostranné jednovrstvé

  Průměrná velikost videozáznamu a zvukového záznamu: 120 minut

 • Typ média DVD: Jednostranné dvouvrstvé

  Průměrná velikost videozáznamu a zvukového záznamu: 220 minut

Co určuje, jak dlouho bude trvat vypálení disku DVD?

Dobu potřebnou k vypálení disku DVD ovlivňují následující faktory:

 • Dostupné systémové prostředky v počítači: Rychlost procesoru počítače, velikost volného místa na disku a velikost paměti RAM mají vliv na dobu potřebnou k zakódování videozáznamu a vypálení na disk DVD.

 • Rychlost vypalovačky disků DVD a typ použitého zapisovatelného média DVD: Rychlejší vypalovačka disků DVD a disky DVD podporující vyšší rychlosti zápisu zkrátí dobu potřebnou k vypálení ve srovnání s vypalováním disků DVD pomocí pomalejší vypalovačky disků DVD s disky DVD podporujícími nižší rychlosti zápisu.

 • Délka videozáznamu na disku DVD: Při vytváření disku Video DVD pomocí aplikace Windows Media Center se všechny videozáznamy a zvukové záznamy musí nejdříve převést do formátu videosouborů a zvukových souborů, které mohou přehrávače disků DVD dekódovat a přehrát. Vypálení dlouhých videozáznamů trvá déle.

  Při vytváření prezentace na disku DVD můžete na disk DVD umístit digitální obrázky a hudbu. Obrázky a hudba se kódují do formátu videa MPEG-2 a zvukového formátu Dolby Digital. Tím doba potřebná k vytvoření a vypálení prezentace na disku DVD prodlouží.

Proč se při přidání několika videosouborů na disk Video DVD zobrazuje upozornění, že dojde ke snížení kvality?

Pokud přidáte několik různých videosouborů, například nahraných televizních pořadů, na disk Video DVD, zobrazí se upozornění na možné snížení kvality. Toto upozornění se zobrazí z toho důvodu, že aplikace Windows Media Center se pokusí umístit všechny vybrané videosoubory na disk. Přitom může dojít ke snížení jejich kvality. Kvalita videosouborů na konečném disku DVD může být tedy nižší než u disku DVD, který neobsahuje tolik videosouborů.

Proč se při vypalování zvukového disku CD zobrazí dotaz, zda chci přeskočit soubor?

Před vypalováním provede aplikace Windows Media Center úvodní kontrolu souborů ze seznamu pro zápis. V některých případech může soubor obsahovat chybu, kvůli které jej nelze vypálit, nebo může být soubor chráněn pomocí práv k používání médií, která zakazují vypálit soubor na zvukový disk CD nebo omezují počet vypálení souboru na zvukový disk CD. Pokud aplikace Windows Media Center nalezne při úvodní kontrole jeden nebo více problematických souborů, zobrazí oznámení, abyste buď přeskočili soubory a pokračovali ve vypalování ostatních souborů v seznamu, nebo abyste zastavili proces vypalování a pokusili se problém vyřešit. Jestliže aplikace Windows Media Center nalezne po úvodní kontrole problém u jakýchkoli dalších souborů, je třeba před pokračováním ve vypalování tento problém vyřešit nebo odebrat soubory ze seznamu pro zápis.

Poznámky

 • Přehrávání a nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center vyžaduje analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud nebyl počítač dodán s kartou televizního tuneru, můžete ji přidat. Informace o získání karty televizního tuneru naleznete v tématu Získání nápovědy ke kartě televizního tuneru nebo se můžete obrátit na výrobce počítače.

  Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.