V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé obvyklé otázky týkající se zápisu na disky CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Player. Pokud zde není uvedena otázka, která vás zajímá, naleznete více informací v online tématu Windows Media Player: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Co je možné zapisovat na disk CD?

Aplikaci Player je možné použít k zápisu směsi skladeb z knihovny aplikace Player nebo z počítače na zvukový disk CD a poté tento disk přehrávat na standardním přehrávači CD. Je také možné zapisovat soubory na datové disky CD nebo DVD. Není možné zapisovat na disky CD nebo DVD živé datové proudy, například pořady rozhlasových stanic.

Na jaké typy CD nebo DVD je možné zapisovat?

 • CD. Pro zápis na disk CD můžete v aplikaci Player použít buď prázdný disk CD-R, nebo disk CD-RW, v závislosti na typu vyměnitelného úložiště, který podporuje vaše zapisovací jednotka CD, a typu disku, kterému dáváte přednost. Ne všechny přehrávače CD mohou přehrávat disky CD-RW. Aplikaci Player lze použít k zápisu na následující typy disků CD:

  • Zvukový disk CD Zápis hudebních disků CD ve standardním zvukovém formátu dle Červené knihy. Zvukové disky CD lze přehrávat ve většině počítačů a domácích či automobilových přehrávačů disků CD, které přehrávají disky CD-R a D-RW. Zvukové disky CD je možné zapisovat z formátů souborů Windows Media Audio (WMA), MP3 nebo WAV.

  • Datové disky CD. Na datové disky CD, nazývané také mediální disky CD, lze uložit přibližně 700 megabajtů (MB) hudebních nebo video souborů. Datové disky CD jsou užitečné také pro zálohování datových souborů. Mějte však na paměti, že některé přehrávače disků CD a počítače nemusí být schopny přehrávat datové disky CD nebo některé typy souborů zapsaných na datových discích CD.

 • Datové disky DVD. Na jednostranný, jednovrstvý datový disk DVD lze uložit přibližně 4,7 gigabajtů (GB) hudebních, video nebo datových souborů. Kapacita disku DVD se zdvojnásobí na 9,4 GB, použije-li se buď dvoustranný jednovrstvý, nebo jednostranný dvouvrstvý disk DVD. Při použití dvoustranného dvouvrstvého disku se kapacita disku DVD zečtyřnásobí na 18,8 GB.

  Typ zapisovatelného disku DVD, který lze použít, závisí na zapisovací jednotce DVD. Některé zapisovací jednotky DVD mohou zapisovat jen na určité typy zapisovatelných disků DVD. Některé zapisovací jednotky DVD mohou například zapisovat jen na disky DVD+R nebo DVD+RW nebo jen na disky DVD-R nebo DVD-RW. Jiné zapisovací jednotky DVD však umožňují zapisovat na všechny tyto typy zapisovatelných disků DVD. Informaco o tom, na které typy disků DVD lze zapisovat pomocí vaší zapisovací jednotky, vyhledejte v příručce dodávané se zapisovací jednotkou DVD.

  V aplikaci Player můžete použít některý z následujících typů zapisovatelných nebo opakovaně zapisovatelných médií DVD, pokud vaše zapisovací jednotka DVD podporuje zápis na tyto typy disků: Disky DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW a dvouvrstvé disky DVD+R. Aplikace Player nepodporuje zápis na disky DVD-RAM.

  Zápis na disky DVD-Audio a DVD-Video není v aplikaci Player podporován.

Co je datový disk? Je jím disk se soubory MP3?

Ano. Datový disk CD nebo DVD je disk obsahující datové soubory, k nimž mimo jiné patří soubory WMA, MP3, WMV a většina ostatních typů počítačových souborů. Zatímco však většina počítačů podporuje čtení a přístup k souborům na datových discích, většina samostatných přehrávačů disků CD a DVD nepodporuje přehrávání datových disků CD nebo DVD. Podrobné informace naleznete v dokumentaci k příslušnému přehrávači disků.

Je možné vypálit pomocí přehrávače obsah jednoho disku, například hudebního disku CD, datového disku CD nebo datového disku DVD, přímo na jiný disk?

Program Windows Media Player 11 vyžaduje, aby byl obsah, který je určen k vypálení na disky, nejdříve uložen na pevný disk počítače.

Jak vypalovat hudební soubory pro přenosný hudební přehrávač?

Proces kopírování skladeb na přenosné zařízení se nazývá synchronizace (synchronizace). Termín vypalování se týká pouze kopírování skladeb na disky CD nebo DVD. Další informace o synchronizaci hudby na přenosná zařízení naleznete v tématu Synchronizace v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy.

Jak vypalovat filmy na disk DVD?

Program Windows Media Player nepodporuje vypalování filmů na videodisky DVD. Podporuje vypalování datových disků DVD, jež mohou obsahovat hudební soubory a videosoubory. Datové disky DVD však obvykle nejsou kompatibilní s většinou domácích přehrávačů disků DVD. Podrobné informace naleznete v dokumentaci k přehrávači disků DVD.

Proč se skladby na datovém disku, který jsem vytvořil, přehrávají v jiném pořadí, než v jakém jsou uvedeny v mém seznamu?

Jestliže provedete zápis na datový disk a přehrajete jej v jiném počítači nebo přenosném, domácím nebo automobilovém přehrávači disků CD, skladby se nemusí přehrávat v pořadí, ve kterém jsou uvedeny ve vašem seznamu pro zápis na disk CD. Pořadí přehrávání datových disků je určeno zařízením nebo jiným programem, který používáte pro přehrávání disku. Ve většině případů se skladby přehrávají v abecedním pořadí podle názvu souboru.

Proč datový disk, na který jsem zapsal hudební soubory, nelze přehrát v mém přehrávači CD?

Zapíšete-li na datový disk hudebními soubory a disk nelze přehrát v přenosném, domácím nebo automobilovém přehrávači CD, ověřte následující skutečnosti:

 • Váš přehrávač CD nemusí podporovat přehrávání datových disků CD nebo DVD. Podrobné informace naleznete v dokumentaci k přehrávači CD.

 • Disk CD mohl být zapsán na médium, které není podporováno přehrávačem CD, například na disk CD-RW. Podrobné informace naleznete v dokumentaci k přehrávači CD.

 • Váš přehrávač disků CD pravděpodobně nepodporuje přehrávání typu hudebních souborů, který byl použit pro zápis na disk (WMA nebo MP3). Podrobné informace naleznete v dokumentaci k přehrávači CD.

 • Skladby mohou být chráněny právy k používání médií. Pro jiné počítače může být možné získat práva k používání médií a přehrávat skladby, mají-li připojení na internet, avšak zařízení, jako jsou přenosné přehrávače CD nebo automobilové přehrávače, nebudou moci tato práva získat, takže chráněný obsah nebude možné přehrát.

 • Disk CD možná nebyl při zápisu zavřen. Tento problém lze obvykle vyřešit přidáním dalších skladeb do seznamu pro zápis na disk tak, aby bylo dosaženo téměř maximální kapacity disku CD. Potom zkuste seznam pro zápis znovu zapsat na nový disk CD.

Proč na tento prázdný disk CD nelze zapisovat?

Jestliže je vložený disk v navigačním podokně identifikován jako „prázdný disk“, avšak zpráva v podokně seznamu požaduje vložení zapisovatelného disku, disk může být vadný nebo již nemusí být zapisovatelný. Disk již nemusí být zapisovatelný například v případě, že jste se dříve pokusili na něj zapsat data, avšak zápis jste zastavili před jeho dokončením. Zkuste do jednotky vložit zapisovatelný disk, který jste dříve nepoužili.

Jak vymazat již vypálený disk CD?

Chcete-li znovu použít disk CD-RW, na který již byly soubory „vypáleny“ (zapsány), můžete obsah disku CD-RW vymazat tak, že disk vložíte do vypalovačky disků, v navigačním podokně klepnete pravým tlačítkem myši na příslušnou jednotku a klepnete na příkaz Vymazat disk. (Vymazání je nutné provést před dalším vypalováním na disk CD-RW.) Disk CD-R, který byl dříve vypálen, však nelze znovu použít ani u něj nelze vymazat obsah, bez ohledu na to, kolik místa zůstalo původně nevyužito.

Proč je u jedné nebo několika položek v seznamu pro zápis na disk tlačítko Informace?

Zobrazení tlačítka InformaceObrázek tlačítka Informace u položky v seznamu pro zápis znamená, že u dané položky může nastat problém. Může znamenat, že soubor skladby je chráněn právy k používání médií, která buď chybí, nebo nedovolují zápis na disk CD. Může také znamenat, že položka při pokusu o zápis na zvukový disk je něčím jiným než souborem hudební skladby v podporovaném formátu WMA, MP3 nebo WAV. Všechny ostatní typy souborů, například soubory digitálního videa nebo fotografií, lze zapisovat jen na datové disky. A nakonec může tlačítko také znamenat, že aplikaci Player není dosud známa doba trvání skladby. Klepnutím na tlačítko zobrazíte zprávu, kterou obsahuje.

Je vhodné si skladby, které hodláte zapsat na disk, vždy alespoň jednou celé poslechnout, aby bylo zaručeno, že u záznamů nejsou problémy s kvalitou. Aplikace Player přitom rovněž vyřeší jakékoliv možné nesprávné údaje o době trvání skladeb.

Jestliže byl seznam pro zápis na disk vytvořen z existujícího seznamu skladeb, avšak jedna nebo několik skladeb již na počítači nejsou k dispozici, zobrazí se vedle chybějící skladby tlačítko ChybaObrázek tlačítka Chyba .

Proč určité skladby lze přehrát a přidat do seznamu pro zápis, ale nelze je vypálit na disk CD?

Jestliže je soubor skladby chráněn pomocí práv k používání médií, mohou tato práva povolovat přehrávání skladby v počítači, ale zakazovat vypalování na disk CD. Pokud se v seznamu pro zápis zobrazí u skladby tlačítko InformaceObrázek tlačítka Informace, zobrazte další informace o daném problému klepnutím na toto tlačítko. Další informace o právech k používání médií naleznete v tématu Technologie DRM: nejčastější dotazy.

Jak získat práva k vypalování chráněných skladeb?

Při používání zakoupených skladeb se obvykle nemusíte o stahování práv k používání médií starat, pokud používáte stejný počítač, který byl použit k zakoupení skladeb. Aplikace Player při nákupu stáhne automaticky všechna dostupná práva.

Někdy však aplikace Player nemůže stáhnout práva k užívání médií automaticky. V těchto případech aplikace Player obvykle zobrazí zprávu s dalšími možnostmi, jež jsou k dispozici. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud vás aplikace Player přesměruje na online obchod, bude k pokračování pravděpodobně nutné zadat název účtu a heslo. Online obchod může požadovat aktualizaci informací pro fakturaci nebo zaplacení poplatku za stažení dodatečných práv k používání médií (například práv k vypálení skladby na vlastní zvukový disk CD).

Proč jsou mezi skladbami na disku CD, který jsem vytvořil, občas dlouhé mezery?

U některých disků CD může být za skladbami jedna nebo několik sekund ticha. Při kopírování skladeb z těchto disků jsou tyto mezery obsaženy i ve zkopírovaných souborech. U jiných disků CD mohou být tyto mezery ticha na začátku některých skladeb. U mnoha disků CD jsou začátky a konce skladeb vyznačeny začátkem a koncem slyšitelného zvuku. Aplikace Player při zápisu na zvukový disk CD automaticky přidává mezi skladby dvousekundové intervaly, aby následující skladba nezačínala ihned po skončení předchozí skladby. Mezery ticha obsažené navíc v hudebních souborech mohou vytvořit dlouhé, nežádoucí přestávky mezi skladbami. Protože dvousekundové přestávky v aplikaci Player nelze vypnout, jedinou možností, jak tuto potíž vyřešit, je použít editor zvukových souborů k odstranění mezer ticha v samotných zvukových souborech.

Jak mohu zjistit, je-li zapsaný disk CD zvukový nebo datový disk?

Vložte disk do jednotky CD-ROM v počítači. Spusťte program Průzkumník Windows a prohlédněte si obsah vloženého disku CD. Uvidíte-li na disku CD soubor typu CDA, znamená to, že disk byl zapsán jako zvukový disk CD. Datový disk CD může obsahovat soubory jakéhokoliv typu, například digitální hudební soubory WMA nebo MP3, digitální videosoubory WMV, nebo záložní soubory různých dokumentů.

Jak lze u jednotky CD zjistit, zda jde o vypalovačku disků CD?

Jestliže si nejste jisti, zda jednotka CD umožňuje vypalování disků CD, vyhledejte na přední straně jednotky CD logo kompaktního disku, které uvádí, zda jednotka nabízí funkci „writable“ (zapisování) nebo „rewritable“ (přepisování).

Vyhledáním vlastností jednotky CD v systému Windows lze také určit, zda jednotka CD nabízí příslušnou funkci. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Tento počítač.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku CD a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Vyhledejte kartu Záznam. Pokud není zobrazena karta Záznam, není daná jednotka vypalovačkou disků CD.

Jak získat vypalovačku disků CD?

Pokud vypalovačka disků CD není v počítači nainstalována, je nutné ji zakoupit a nechat nainstalovat. K dispozici je mnoho typů interních nebo externích vypalovaček disků CD. Další informace vám poskytne oddělení prodeje upgradů výrobce počítače nebo prodejce počítačů či elektroniky.

Jak zjistím stav disku, na který zapisuji?

Postup zápisu na disk můžete sledovat, když klepnete na kartu Zapsat na disk CD a pak klepnete na zapisovací jednotku, která provádí zápis, v navigačním podokně. Zápis na disk CD trvá určitou dobu. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, nepokoušejte se při zápisu na disk CD provádět jiné akce, například přehrávání jiných souborů.

Proč aplikace Player nerozpoznala mou zapisovací jednotku připojenou přes port USB?

Zkontrolujte, zda je zapisovací jednotka připojena k počítači. Je-li připojena a nevytvořili jste dosud seznam souborů pro zápis, ukončete a poté znovu spusťte aplikaci Player. Aplikace Player by pak měla rozpoznat zapisovací jednotku připojenou přes port USB. Jestliže jste již vytvořili seznam souborů pro zápis, můžete jej před ukončením aplikace Player uložit následujícím postupem:

 1. Klepněte na tlačítko Seznam v horní části podokna seznamu a potom klepněte na možnost Uložit seznam stop jako.

 2. Zadejte název seznamu a potom klepněte na tlačítko Uložit.

 3. Ukončete a znovu spusťte aplikaci Player.

 4. Klepněte na kartu Zapsat na disk CD. Máte-li několik jednotek pro zápis na CD, klepněte na šipku pod kartou Zapsat na disk CD a klepněte na svou jednotku pro zápis na disk CD připojenou přes port USB.

 5. V navigačním podokně klepněte na položku Seznamy stop a přetáhněte seznam, který jste uložili, do podokna se seznamem.

 6. Klepněte na tlačítko Zahájit zápis na disk CD.

Proč se mne aplikace Player při začátku zápisu na disk CD dotazuje, zda chci přeskočit soubor?

Před začátkem zápisu na disk CD provádí aplikace Player kontrolu souborů v seznamu pro zápis na disk. V některých případech může být soubor v chybovém stavu, který zabraňuje zápisu, nebo může být chráněn právy k používání médií, která buď zakazují zápis na zvukový disk CD, nebo omezují počet, kolikrát smí být soubor zapsán na zvukový disk CD. Pokud aplikace Player v průběhu počáteční kontroly narazí na jeden nebo několik souborů s problémem, zobrazí dialogové okno, které poskytuje možnost soubory buď přeskočit (a pokračovat v zápisu ostatních souborů v seznamu), nebo zápis zastavit a pokusit se problém vyřešit. Jestliže aplikace Player zjistí problémy s libovolnými soubory až po počáteční kontrole, bude nutné problémy vyřešit nebo soubory odebrat ze seznamu pro zápis na disk, než bude možné pokračovat v zápisu.

Jak uložit seznam pro zápis?

Seznam pro zápis je pouze seznam stop a lze jej uložit a načíst jako jakýkoli jiný běžný seznam stop. Jestliže jste vytvořili vlastní seznam pro zápis a chcete jej uložit pro pozdější použití, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Seznam a pak klepněte na možnost Uložit seznam stop jako.

 2. Zadejte jedinečný název nového seznamu stop a klepněte na možnost Uložit.

Chcete-li uložený seznam znovu použít, postupujte takto:

 1. Klepněte na kartu Zapsat na disk CD.

 2. V navigačním podokně klepněte na možnost Seznamy stop.

 3. V podokně podrobností vyberte uložený seznam stop pro zápis a přetáhněte jej do podokna seznamu.

Nyní můžete daný seznam stop znovu použít k vypálení disků CD.

Co znamená, když po klepnutí na možnost Zahájit zápis na disk CD aplikace Player oznámí, že „probíhá kontrola“?

Aplikace Windows Media Player pouze musí v případě, že pro vypalování disků CD je zapnuto vyrovnávání hlasitosti, provést „kontrolu" skladeb, jež nebyly zkopírovány touto verzí aplikace Player nebo v ní ještě nebyly celé přehrány. Pokud provádění kontroly v procesu vypalování trvá delší dobu, je pravděpodobné, že se u určitého souboru skladby vyskytly potíže. Klepnutím na možnost Ukončit zápis na disk CD ukončete proces vypalování a přehráním celé příslušné skladby zkontrolujte, zda ji aplikace Player přehrává správně. Pokud ne, je soubor pravděpodobně poškozen.

Jestliže se tímto způsobem potíže nevyřeší, odeberte příslušnou skladbu ze seznamu pro zápis nebo ji získejte znovu (stažením nebo zkopírováním) a potom ji celou přehrejte, abyste zjistili, zda se tím problém vyřeší. Pokud se skladba přehraje, ale při kontrole skladby se proces vypalování stále zastavuje, zkuste vypnout vyrovnávání hlasitosti:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Kopírovat z disku CD a pak klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít normalizaci hlasitosti na všechny stopy na disku CD a klepněte na tlačítko OK.

 3. Zkuste disk CD vypálit znovu.

Poznámka

 • Neoprávněné používání a rozmnožování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského zákona ve Spojených státech i v jiných zemích. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje, není však omezen na software, dokumentaci, obrázky, texty, fotografie, obrázky, animace, filmy a videoklipy, jakož i zvuk a hudbu (včetně formátu MP3). Porušení národních nebo mezinárodních zákonů o ochraně autorských práv může mít za následek stíhání podle občanského nebo trestního práva.